บทความ

งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 28


“งานประกวดรถโบราณครั้งที่ 28 ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ มีรถเข้าร่วมประชันความงามกันกว่า 90 คัน”

งานประกวดรถโบราณ ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2547 ณ ห้องคอนเวนชัน เซนเตอร์ เดอะมอลล์ บางกะปิ โดยสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก เจด็จ อินสว่าง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้เจ้าของรถโบราณรุ่นต่างๆ ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้จากรถโบราณที่หาดูได้ยาก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์รถยนต์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลัง

 

สำหรับรถเข้าประกวดในปีนี้แบ่งเป็นหลายประเภท ได้แก่ รถโบราณ/รถรุ่นหลังสงคราม/รถคลาสสิค/รถโฟล์คสวาเกน/รถประดิษฐ์พิเศษ และรถจำลอง หรือรถเลียนแบบรถโบราณ ซึ่งคณะกรรมการได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี/พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี/จาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี/สนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/พินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม/ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอนุรักษ์ จุรีมาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศแก่ผู้เข้าประกวดประเภทต่างๆ

 

ผลการประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 28

รถโบราณ (ก่อนปี 1940)

รางวัลที่ 1 ซีตรอง ทแรคชัน รุ่นปี 1939 ของ มร. แฟบริศ แมทเท
รางวัลที่ 2 ออสติน เซเวน รุ่นปี 1933 ของ วิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์
รางวัลที่ 3 มอร์ริส เซเวน รุ่นปี 1932 ของ นอ. ส่ง ประภาศิริ

รถหลังสงคราม (ระหว่างปี 1940-1955)

รางวัลที่ 1 บีเอมดับเบิลยู 501 รุ่นปี 1953 ของ เจษฏา เดชสกุลฤทธิ์
รางวัลที่ 2 เอมจี วายที รุ่นปี 1947 ของ ธวัช กุมุทพงษ์พานิช
รางวัลที่ 3 เอมจี ทีเอฟ รุ่นปี 1954 ของ อมร วีระไวทยะ

รถคลาสสิค

กลุ่ม (ก.) รถเก๋ง 4 ประตู

รางวัลที่ 1 เมร์เซเดส-เบนซ์ 280 เอส (ดับเบิลยู 108) รุ่นปี 1968 ของ เทภิณ ชาติผดุง

กลุ่ม (ข.) รถสปอร์ท 2 ประตู

รางวัลที่ 1 โฟล์คสวาเกน คาร์มันน์ กีอา ไทพ์ ธรี รุ่นปี 1968 ของ ประกลกิจ ศรีไพบูลย์
รางวัลที่ 2 แจกวาร์ อี-ไทพ์ รุ่นปี 1969 ของ บุญตา บุญนาค
รางวัลที่ 3 บีเอมดับเบิลยู 1600 รุ่นปี 1969 ของ ภัทรวิน รักษาพงษ์

กลุ่ม (ค.) รถอเมริกัน

รางวัลที่ 1 แพคคาร์ด คูเป รุ่นปี 1955 ของ เพชรพิมาณ แอนดาริส
รางวัลที่ 2 เชฟโรเลต์ ฟลีท มาสเตอร์ รุ่นปี 1946 ของ ศุภกร เหล่าศรีสิน
รางวัลที่ 3 เชฟโรเลต์ อิมพาลา รุ่นปี 1965 ของ ธนะกิต เดชาฤทธิ์

รถจำลอง และรถประดิษฐ์พิเศษ

รางวัลที่ 1 ซาบรี ซูเพอร์ เซเวน รุ่นปี 1972 ของ สหพงษ์ วนาโรจน์
รางวัลที่ 2 จีพ ดีเคดับเบิลยู รุ่นปี 1948 ของ พรศักดิ์ เสถียรพิทยากุล
รางวัลที่ 3 โรลล์ส-รอยศ์ แฟนทอม ธรี รุ่นปี 1939 ของ พต. นพ. ประณีต สงวนตระกูล

รถโฟล์คสวาเกน

รางวัลที่ 1 โฟล์คสวาเกน ไทพ์ ทู ดับเบิลแคบ รุ่นปี 1967 ของ สุวิชา เปรมใจชื่น
รางวัลที่ 2 โฟล์คสวาเกน ไทพ์ ทู ทรานสปอร์เตอร์ รุ่นปี 1968 ของ สมเกียรติ เลาหวงศ์เพียรพุฒิ
รางวัลที่ 3 โฟล์คสวาเกน ไทพ์ ทู คอนเวอร์ทิเบิล รุ่นปี 1962 ของ ณรงค์ชัย อินทรสงเคราะห์

รางวัลงานสียอดเยี่ยม

โฟล์คสวาเกน ไทพ์ ทู ดับเบิลแคบ รุ่นปี 1967 ของ สุวิชา เปรมใจชื่น

รางวัลบำรุงผิวสียอดเยี่ยม

รางวัลที่ 1 แจกวาร์ อี- ไทพ์ รุ่นปี 1960 ของ ศิริพงษ์ บูรณพันธ์
รางวัลชมเชย เมร์เซเดส-เบนซ์ 300 เอสแอล รุ่นปี 1955 ของ มร.โรเบร์ท โฮลน์ชไตเนร์
รางวัลชมเชย แจกวาร์ อี-ไทพ์ รุ่นปี 1968 ของ สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

รางวัลรถสภาพเดิมยอดเยี่ยม

เมร์เซเดส-เบนซ์ 300 รุ่นปี 1952 ของ พลออ. นักรบ บิณษรี

รางวัลเจ้าของรถที่มีความพยายามยอดเยี่ยม

โรลล์ส-รอยศ์ แฟนทอม ธรี รุ่นปี 1939 ของ พต. นพ. ประณีต สงวนตระกูล

รางวัลรถบูรณะใหม่ยอดเยี่ยม

บีเอมดับเบิลยู 501รุ่นปี 1953 ของ เจษฏา เดชสกุลฤทธิ์

รางวัลรถ เชฟโรเลต์ ดีเด่น (รางวัลจาก บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย จำกัด)

เชฟโรเลต์ ฟลีท มาสเตอร์ รุ่นปี 1946 ของ ศุภกร เหล่าศรีสิน

รางวัลประกวดเครื่องแต่งกายงามสมสมัย

รางวัลที่ 1 กษมา บุญชัย
รางวัลที่ 2 นงลักษณ์ ไตรภูษน์
รางวัลที่ 3 พตอ. แสวง จิรานุวัฒน์
รางวัลชมเชย จิรารัตน์ บุญชัย

รางวัลราชินีแห่งความงาม (คณะกรรมการคัดเลือกจากสุภาพสตรีทุกท่านที่มาร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ)

ได้แก่ อาภรณ์ กัณหา

ปีนี้มีรถเด่นๆ ที่เป็นสีสันของงานหลายคันไม่ว่าจะเป็น แจกวาร์ เอกซ์ เค 150 รุ่น ปี 1958 คันที่ได้รับรางวัลเมื่อปีที่ผ่านมา และ เมร์เซเดส-เบนซ์ 300 เอสแอล (ประตูปีกนก) รุ่นที่ 1955 ได้รับรางวัลชมเชยบำรุงผิวสียอดเยี่ยม รวมถึง บีเอมดับเบิลยู 501 รุ่นปี 1953 สภาพเหมือนรถเพิ่งออกจากโชว์รูม จนได้รับรางวัลบูรณะใหม่ยอดเยี่ยม และรางวัลที่ 1 รถหลังสงคราม ตามความคาดหมาย------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : ราชวัตร แสงจันทรา
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2547
คอลัมน์ : สังคมรถโบราณ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/iHa0T
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th