บทความ

BOLT


MAGNAT ชุดลำโพงไฮเอนด์คุณภาพสูงจาก เยอรมนี ที่มาพร้อมกับโลโกจำง่าย “สุนัขบูลล์ดอก”และออกแบบมาเพื่อเน้นคุณภาพเสียงสดชัดเปิดกว้างแบบไฮเอนด์
กับช่องติดตั้งเดิมสำหรับคนรักรถทั้งหลาย มีให้เลือกหลายหลาย

XTREMA SERIES มีให้เลือก 4 รุ่นคือ XTREMA 2160 แยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทนกำลังขับ 140-210 วัตต์/ข้าง XTREMA 2130 แยกชิ้น 2 ทาง 5 1/4″ ทนกำลังขับ 120-180 วัตต์/ข้าง XTREMA 1620โคแอกเซียล 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทนกำลังขับ 120-180 วัตต์/ข้าง และ XTREMA 1320 โคแอกเซียล 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทนกำลังขับ 100-150 วัตต์/ข้าง

XPERIENCE SERIES มี 4 รุ่นคือ XPERIENCE 216 แยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทนกำลังขับ 130-195 วัตต์/ข้าง XPERIENCE 213 แยกชิ้น 2 ทาง 5 1/4″ ทนกำลังขับ 110-165 วัตต์/ข้าง XPERIENCE 162 โคแอกเซียล 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทนกำลังขับ 110-165 วัตต์/ข้าง และ XPERIENCE 132โคแอกเซียล 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทนกำลังขับ 90-135 วัตต์/ข้าง

XCENTRIC SERIES มี 5 รุ่นคือ XCENTRIC 216 แยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทนกำลังขับ 120-180วัตต์/ข้าง XCENTRIC 213 แยกชิ้น 2 ทาง 5 1/4″ ทนกำลังขับ 100-150 วัตต์/ข้าง XCENTRIC 162โคแอกเซียล 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทนกำลังขับ 100-150 วัตต์/ข้าง XCENTRIC 132 โคแอกเซียล 2 ทางขนาด 5 1/4″ ทนกำลังขับ 80-130 วัตต์/ข้าง และ XCENTRIC 693 3 ทาง 6″x9″ ทนกำลังขับ 150-200 วัตต์/ข้าง

CLASSIC SERIES มี 6 รุ่นคือ CLASSIC 216 แยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทนกำลังขับ 75-150วัตต์/ข้าง CLASSIC 213 แยกชิ้น 2 ทาง 5 1/4″ ทนกำลังขับ 65-130 วัตต์/ข้าง CLASSIC 132โคแอกเซียล 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทนกำลังขับ 45-90 วัตต์/ข้าง CLASSIC 163 โคแอกเซียล 3 ทางขนาด 6 1/2″ ทนกำลังขับ 55-110 วัตต์/ข้าง CLASSIC 204 โคแอกเซียล 4 ทาง ขนาด 8″ ทนกำลังขับ100-200 วัตต์/ข้าง และ CLASSIC 694 4 ทาง 6″x9″ ทนกำลังขับ 80-160 วัตต์/ข้าง

XTRACT SERIES มี 9 รุ่นคือ XTRACT 2160 แยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทนกำลังขับ 70-140วัตต์/ข้าง XTRACT 2130 แยกชิ้น 2 ทาง 5 1/4″ ทนกำลังขับ 55-110 วัตต์/ข้าง XTRACT 7130 3 ทาง6″x9″ ทนกำลังขับ 110-220 วัตต์/ข้าง XTRACT 6940 4 ทาง 6″x9″ ทนกำลังขับ 95-190 วัตต์/ข้างXTRACT 6930 3 ทาง 6″x9″ ทนกำลังขับ 90-180 วัตต์/ข้าง XTRACT 3020 โคแอกเซียล 3 ทาง ขนาด
8″ ทนกำลังขับ 90-180 วัตต์/ข้าง XTRACT 1620 โคแอกเซียล 2 ทาง 6 1/2″ ทนกำลังขับ 60-120วัตต์/ข้าง XTRACT 1320 โคแอกเซียล 2 ทาง 5 1/4″ ทนกำลังขับ 45-90 วัตต์/ข้าง XTRACT 1020โคแอกเซียล 2 ทาง 4″ ทนกำลังขับ 35-70 วัตต์/ข้าง

CAR FIT SERIES มีให้เลือก 2 รุ่น คือ CAR FIT 216 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง 6 1/2″ ทนกำลังขับ 70-140 วัตต์/ข้าง CAR FIT 213 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง 5 1/4″ ทนกำลังขับ 55-110 วัตต์/ข้าง

BOLT
ไฮเอนด์เพื่อคุณภาพเสียงที่สมบูรณ์

BOLT ยกไลน์เพาเวอร์แอมพ์ และชุดลำโพงมาให้เลือกหลากหลายกว่า 20 รุ่น
ตอบรับบรรดานักเล่นที่ต้องการเน้นรายละเอียด คุณภาพเสียงสมบูรณ์แบบ โดยแยกออกเป็น 4 ไลน์ดังนี้

BOLT AMPS ไลน์ของแอมพ์มี 8 รุ่น คือ B2.350.1 MONO BLOCK กำลังขับ 250/350 วัตต์ ที่ 4/2โอห์ม และสูงสุด 1,050 วัตต์ B2.250.1 MONO BLOCK กำลังขับ 150/250 วัตต์ ที่ 4/2 โอห์มและสูงสุด 750 วัตต์ (ครอสส์ในตัว 40-130 HZ) B2.400.4 แอมพ์กำลังขับ 75/100 วัตต์x4 ที่ 4/2 โอห์มบริดจ์ได้ 200 วัตต์x2 และสูงสุด 1,200 วัตต์ B2.300.4 แอมพ์กำลังขับ 50/75 วัตต์x4 ที่ 4/2 โอห์ม
บริดจ์ได้ 150 วัตต์x2 และสูงสุด 900 วัตต์ (ครอสส์ในตัว 40-400 HZ) B2.300.2 แอมพ์กำลังขับ100/150 วัตต์x2 ที่ 4/2 โอห์ม บริดจ์ได้ 300 วัตต์ และสูงสุด 900 วัตต์ B2.200.2 แอมพ์กำลังขับ75/100 วัตต์x2 ที่ 4/2 โอห์ม บริดจ์ได้ 200 วัตต์ และสูงสุด 600 วัตต์ B2.150.2 แอมพ์กำลังขับ 50/75วัตต์x2 ที่ 4/2 โอห์ม บริดจ์ได้ 150 วัตต์ และสูงสุด 450 วัตต์ (ครอสส์ในตัว 40-400 HZ) และ CT-1 อุปกรณ์ตกแต่งซิงค์เพื่อความสวยงาม และระบายความร้อน

BOLT WOOFER ไลน์ซับวูเฟอร์มี 2 รุ่น คือ B3.12.4/8 ขนาด 12″ และ B3.10.4/8 ขนาด 10″ทนกำลังขับ 150 วัตต์ (RMS) และ 750 วัตต์ (MAX) ที่ 4/8 โอห์ม กรวยโพลีโพรไพลีน เซอร์ราวน์ดยางวอยศ์คอยล์ 4 LAYER 2″ ทนความร้อน

BOLT CONVERTIBLES ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ที่ปรับเป็นโคแอกเซียลได้ มี 3 รุ่น คือ B1.65C ขนาด 61/2″ ทนกำลังขับ 75-225 วัตต์ B1.525C ขนาด 5 1/4″ ทนกำลังขับ 60-180 วัตต์ B1.68C ขนาด 6″x8″ทนกำลังขับ 75-225 วัตต์

BOLT FULL RANGE ลำโพงโคแอกเซียลมี 10 รุ่น คือ B1.69.3/B1.69.2 เป็น 3 ทาง 6″x9″ ทนกำลังขับ75-225 วัตต์ B1.38.2 2 ทาง 6″x8″ ทนกำลังขับ 75-225 วัตต์ B1.65.3 3 ทาง 6 1/2″ ทนกำลังขับ 50-150 วัตต์ B1.65.2 2 ทาง 6 1/2″ ทนกำลังขับ 50-150 วัตต์ (ทวีเตอร์ปรับมุมได้) B1.60.25 2 ทาง 6″ทนกำลังขับ 50-150 วัตต์

B1.57.2 2 ทาง 5″x7″ ทนกำลังขับ 60-180 วัตต์ B1.525.2 2 ทาง 5 1/4″ ทนกำลังขับ 40-120 วัตต์
(ทวีเตอร์ปรับมุมได้) B1.46.2 2 ทาง 4″x6″ ทนกำลังขับ 30-90 วัตต์ B1.40.2 2 ทาง 4″ ทนกำลังขับ 30-90 วัตต์ และ B1.35.2 2 ทาง 3 1/2″ ทนกำลังขับ 15-45 วัตต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ NEW GENERATION SUPPLY COMPANY LTD. เลขที่ 573/112ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310 โทร. 0-2559-2346-8, 0-2559-0671 แฟกซ์ 0-2559-0670------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2547
คอลัมน์ : เปิดตลาด
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/n7uif
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th