บทความ

แก้ปัญหาอคูสติคในรถยนต์


อีควอไลเซชัน จัดว่าเป็นศาสตร์สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับการปรับทูนเสียง เพราะเพียงแค่ทราบถึงวิธีการใช้อีคิว หรืออีควอไลเซอร์ ช่วยในการปรับทูนเสียง เป็นแค่เรื่องปลายทางเท่านั้น ในทางปฏิบัติ อาจมีเทคนิคเฉพาะในการปรับแต่งที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่ประสบการณ์ของนักติดตั้ง และประสิทธิภาพของตัวเครื่อง แต่ที่แน่ๆ สิ่งที่ควรรู้คือ ทำไมต้องทำ อีควอไลเซชัน

แก้ปัญหาอคูสติค
ภายในห้องโดยสาร

อีควอไลเซชัน ในระบบเสียงนั้นเกิดขึ้นมาจาก ปัญหาทางด้านอคูสติคภายในห้องโดยสารตำแหน่งของผู้ฟัง รวมทั้งความต้องการที่จะรับฟังเสียงเพลงให้ได้ดี มีมิติ และเวทีเสียงสมจริงใกล้เคียงกับการฟังจากเครื่องเสียงบ้าน ซึ่งปัญหาของระบบเสียงในรถยนต์นั้น
พอจะประมวลได้ดังนี้

1. สภาพการฟังเสียงภายในห้องโดยสาร จะคล้ายๆ กับการฟังในกล่องขนาดใหญ่ ซึ่งจะเกิดปัญหาด้านเสียงก้อง และเสียงสะท้อน 2. ตำแหน่งของผู้ฟังไม่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาระยะห่างของลำโพง (TIME ALIGNMENT) 3. พื้นผิวอุปกรณ์ต่างๆ ในรถมีความแตกต่างกันเรื่องคุณสมบัติการสะท้อน (REFLECT) และซับเสียง (ABSORB) ค่อนข้างมาก เพราะแต่ละชิ้นไม่เป็นระนาบเท่าที่ควร 4. เสียงรบกวนจากภายนอกรถมีมาก ไม่ว่าจะเป็นการสั่นสะเทือนของตัวรถจากการขับเคลื่อน เสียงเครื่องยนต์ หรือเสียงยาง เป็นต้น 5. ข้อจำกัดในเรื่องของทิศทาง ตำแหน่งและความกว้างของพื้นที่การติดตั้งลำโพง ซึ่งถือว่าเป็นห้องฟัง (LISTENING AREA)

ขั้นตอนแรกในการทำ อีควอไลเซชัน ต้องเข้าใจถึงสภาพอคูสติคที่แท้จริงของรถคันนั้นๆรวมถึงผลที่เกิด ซึ่งเรียกว่า การตรวจหาค่า TRANSFER FUNCTION เนื่องจากค่านี้จะส่งผลต่อการตอบสนองทางเสียงโดยรวมของระบบเสียงทั้งชุด ที่ติดตั้งเข้าไปในรถคันนั้น

TRANSFER FUNCTION เป็นผลโดยรวมที่ปรากฏขึ้น ทั้งนี้ยังมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น การสั่นกระพือของตัวถังรถ ROAD NOISE และ CABIN GAINซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. การสั่นกระพือของตัวถังรถ เนื่องจากแผงประตู และตัวถังรถนั้น เป็นโลหะแผ่นบางๆ ซึ่งจะเกิดการกระพือ หรือสั่นสะเทือนได้ ในระหว่างการขับขี่ กรณีที่ใช้โพรงในแผงประตูเป็นตู้ลำโพง ผลจากการกระพือนี้ จะเกิดความถี่อีกช่วงขึ้นมา ซึ่งถือเป็นเสียงกวนแบบหนึ่ง

ในทางปฏิบัติ เราสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการสั่นสะเทือนที่ว่าได้ โดยการติดแผ่นDAMPING MATERIAL ลงไปบนพื้นผิวของตัวถังรถนั้น ซึ่งหาก DAMP พื้นผิวได้มากเท่าไรก็จะยิ่งดีเท่านั้น เพียงแต่ต้องคำนึงถึงงบประมาณของระบบ

2. ROAD NOISE เกิดขึ้นภายในห้องโดยสาร อันเป็นผลมาจากการสั่นสะเทือนของตัวรถระหว่างวิ่ง ร่วมกับล้อรถยนต์ และระบบรองรับ อย่างชอคอับ รวมไปถึงผลที่มาจากเครื่องยนต์เรื่องนี้แก้ไขได้ยาก เพราะขึ้นอยู่กับโรงงานผู้ผลิตเป็นหลักดังนั้นหากต้องการฟังเพลงในรถที่มีปัญหาเรื่องนี้ติดมาจากโรงงานต้องใช้วิธีปรับเพิ่มเสียงเบสส์จากชุดเครื่องเสียงเข้าไปมากหน่อย

3. CABIN GAIN เป็นเรื่องผลทางอคูสติคที่เกิดกับระบบเสียงที่ติดตั้ง และฟังภายในห้องโดยสาร ทางวิชาการเรียกว่า LOW FREQUENCY PRESSURIZATION หรือที่รู้จักกันว่า CABIN GAIN ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณีของการเล่นเสียงเบสส์ในย่านต่ำๆ หากมีการผสมผสานที่เหมาะสม และมีผลกับการออกแบบตู้ซับวูเฟอร์

ทั้งหมดนี้ เป็นปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลโดยรวมต่อค่า TRANSFER FUNCTIONอันจะโยงไปถึงการแก้ปัญหาอคูสติค ด้วยอีควอไลเซอร์

การแก้ปัญหา
ด้วย EQUALIZER

การฟังเพลงจากชุดเครื่องเสียง ไม่ใช่การฟังจากการแสดงสด กล่าวคือ ต้องเริ่มต้นจากการบรรเลงจริงๆ ก่อน จากนั้นจึงทำการบันทึก และบรรจุลงในวัสดุบันทึกเสียง (SOFTWARE MATERIAL)ซึ่งจะเป็นเทป ซีดี หรืออื่นๆ จากนั้นนำมาเล่นด้วยเครื่องเล่น จึงออกมาเป็นเพลงให้ได้ฟังกัน ดังนั้นเท่ากับว่า ชุดเครื่องเสียงมีหน้าที่ REPRODUCE เท่านั้น

เป้าหมายสูงสุดจากผลที่ได้ในการฟังเพลงจากชุดเสียงคือ ทุกอย่างที่บันทึกไว้ จะต้องถ่ายทอดออกมาได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง ไม่เกิดการเบี่ยงเบนจากต้นฉบับที่บันทึก หรือมีน้อยที่สุด

สำหรับเครื่องเสียงรถยนต์นั้น คำว่าระบบเสียง หมายถึง สภาพห้องโดยสาร ชุดเสียงที่ติดตั้งระบบเครื่องยนต์ รวมไปถึงระบบไฟ จึงอาจพบเสมอว่า ชุดเสียงเดียวกัน ปรับค่าต่างๆ ทั้งGAIN และจุดตัดความถี่ เหมือนกัน แต่ให้เสียงที่แตกต่างกันได้ เนื่องจากความเบี่ยงเบนในการตอบสนองความถี่โดยรวม ที่แตกต่างกันไปนั่นเอง

จากสภาพทางอคูสติคที่เกิดขึ้นจริงในรถ เมื่อติดตั้งชุดเสียงเข้าไป ระบบเสียงจะเกิดการเบี่ยงเบนขึ้น และวิธีการปรับแก้ให้ทุกอย่างกลับมาสมดุลอีกครั้ง คือ การอีควอไลเซชัน

ผลที่ได้จาก
อีควอไลเซชัน

การทำอีควอไลเซชัน จุดมุ่งหมาย คือ การชดเชยผลการตอบสนองทางเสียง ที่เกิดการเบี่ยงเบนไปจากต้นฉบับ ให้กลับมาถูกต้องตรงตามที่บันทึกให้มากที่สุด ซึ่งเครื่องมือที่จะมารับหน้าที่ตรงนี้คือ อีคิว หรืออีควอไลเซอร์

ปัญหาที่ตามมาคือ อีควอไลเซอร์กี่แบนด์ถึงจะดี ในวงการเครื่องเสียงจะพบว่า อีควอไลเซอร์มีอยู่หลายรูปแบบ มีทั้งเป็นแบบแยกเฉพาะ และแบบรวมอยู่ในพรีแอมพ์ หรือครอสส์โอเวอร์ซึ่งจัดอยู่ในด้านคุณประโยชน์เท่านั้น เพราะหากจะเลือกใช้อีควอไลเซอร์ จะต้องพิจารณากันที่จำนวนแบนด์ ซึ่งหากเป็นอีควอไลเซอร์ประเภทกราฟิค ยิ่งมีจำนวนแบนด์มากเท่าไรยิ่งเป็นผลดีต่อการทำอีควอไลเซชันเท่านั้น

แน่นอนที่สุด สำหรับระบบเสียงที่ใช้ในการแข่งขัน หรือประเภทที่เจ้าของรถค่อนข้างจริงจังกับผลทางเสียงแล้ว อีควอไลเซอร์ มืออาชีพแบบ 30 แบนด์ น่าจะมีประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษอย่าง HIFONICS รุ่น PEGASUS ที่นักเล่นเครื่องเสียงตัวจริงไม่อาจปฏิเสธได้

สำหรับท่านที่สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย TECHNICAL SUPPORT บริษัท เอสแอนด์ พี อีเล็คโทรนิค จำกัด เลขที่ 251 อาคารดาริขิต ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240 โทร. 0-2731-7770-3 แฟกซ์ 0-2731-7774------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม ธีรวิทย์ โตจันทร์ ราชวัตร แสงจันทรา จินดา ลัยนันท์
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2546
คอลัมน์ : สาระเชิงโฆษณา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ca43Y
อัพเดทล่าสุด
10 Apr 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,299,000
2.
5,399,000
3.
6,799,000
4.
3,249,000
6.
53,500,000
8.
3,600,000
9.
4,539,000
10.
13,339,000
11.
2,999,000
12.
1,749,000
13.
1,800,000
15.
499,000
16.
979,000
17.
990,000
18.
4,090,000
19.
1,699,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th