บทความ

FOCAL


ฉบับที่แล้วทางทีมงานได้แนะนำ FOCAL รุ่น ACCESS กันไปแล้ว ในครั้งนี้เป็นรุ่น POLYGLASS ลำโพงระดับไฮเอนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดบ้านเราขณะนี้เป็น 1 ใน 4 จากตระกูล FOCAL JM LAB. ประเทศฝรั่งเศส เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเล่นมีระดับทุกท่าน

 

COAXIAL
SPEAKERS

100 CV ลำโพงแกนร่วมขนาด 4″ แบบ 2 ทาง วอยศ์คอยล์ 1″ แม่เหล็ก 2 7/8″ ทวีเตอร์รุ่น TN 47 C สามารถปรับทิศได้ พร้อมครอสส์โอเวอร์ 12 ดีบี/ออคเทฟ ปรับสัญญาณทวีเตอร์ได้รับกำลังขับสูงสุด 100 วัตต์ MAX และปกติ 50 วัตต์ NOM. ความไว 91 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 90-20,000 HZ

130 CV ลำโพงแกนร่วม 5 1/8″ แบบ 2 ทาง วอยศ์คอยล์ 1″ แม่เหล็ก 3 5/16″ ทวีเตอร์รุ่น TN 47 C สามารถปรับทิศได้ พร้อมครอสส์โอเวอร์ 12 ดีบี/ออคเทฟ ปรับสัญญาณทวีเตอร์ได้รับกำลังขับสูงสุด 120 วัตต์ MAX และปกติ 60 วัตต์ NOM. ความไว 92 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 75-20,000 HZ

165 CV ลำโพงแกนร่วม 6 1/2″ แบบ 2 ทาง วอยศ์คอยล์ 1″ แม่เหล็ก 3 5/16″ ทวีเตอร์รุ่น TN 47 C ปรับทิศได้ พร้อมครอสส์โอเวอร์ 12 ดีบี/ออคเทฟ ปรับสัญญาณทวีเตอร์ได้กำลังขับสูงสุด 140 วัตต์ MAX และปกติ 70 วัตต์ NOM. ความไว 93 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 60-20,000 HZ

690 CV ลำโพงแกนร่วม 6″x9″ แบบ 2 ทาง วอยศ์คอยล์ 1 3/8″ แม่เหล็ก 4″ ทวีเตอร์รุ่น TN 47 C ปรับทิศได้ พร้อมครอสส์โอเวอร์ 12 ดีบี/ออคเทฟ ปรับสัญญาณทวีเตอร์ได้ กำลังขับสูงสุด 200 วัตต์ MAX และปกติ 100 วัตต์ NOM. ความไว 94 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 45-20,000 HZ

 

2 WAY
SEPARATE KIT

100 V2 ลำโพงแยกชิ้น 4″ แบบ 2 ทาง วอยศ์คอยล์ 1″ แม่เหล็ก 2 7/8″ ทวีเตอร์รุ่น TN 47 TIOXID 5 ครอสส์โอเวอร์ 2 ทาง 12 ดีบี/ออคเทฟ สามารถปรับความไวทวีเตอร์ รับกำลังขับสูงสุด 100 วัตต์ MAX และปกติ 50 วัตต์ NOM. ความไว 91 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 85-20,000 HZ

130 V2 ลำโพงแยกชิ้น 5 1/8″ แบบ 2 ทาง วอยศ์คอยล์ 1″ แม่เหล็ก 3 5/16″ ทวีเตอร์รุ่น TN 47 TIOXID 5 ครอสส์โอเวอร์ 2 ทาง 12 ดีบี/ออคเทฟ สามารถปรับความไวทวีเตอร์ รับกำลังขับสูงสุด 120 วัตต์ MAX และปกติ 60 วัตต์ NOM. ความไว 92 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 70-20,000 HZ

165 V2 ลำโพงแยกชิ้น 6 1/2″ แบบ 2 ทาง วอยศ์คอยล์ 1″ แม่เหล็ก 3 5/16″ ทวีเตอร์รุ่น TN 47 TIOXID 5 ครอสส์โอเวอร์ 2 ทาง 12 ดีบี/ออคเทฟ ปรับ
ความไวได้ กำลังขับสูงสุด 150 วัตต์ MAX และปกติ 75 วัตต์ NOM. ความไว 93 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 60-20,000 HZ

 

2 WAY
SEPARATE KIT-SLIM

130 V SLIM ลำโพงแยกชิ้น 5 1/8″ แบบ 2 ทาง วอยศ์คอยล์ 1 1/4″ แม่เหล็กนีโอไดเมียม ทวีเตอร์รุ่น TN 47 TIOXID 5 ครอสส์โอเวอร์ 2 ทาง 12 ดีบี/ออคเทฟปรับความไวได้ กำลังขับสูงสุด 100 วัตต์ MAX และปกติ 50 วัตต์ NOM. ความไว 91 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 80-20,000 HZ

165 V SLIM ลำโพงแยกชิ้น 6 1/2″ แบบ 2 ทาง วอยศ์คอยล์ 1 1/4″ แม่เหล็กนีโอไดเมียม ทวีเตอร์รุ่น TN 47 TIOXID 5 ครอสส์โอเวอร์ 2 ทาง 12 ดีบี/ออคเทฟปรับความไวได้ กำลังขับสูงสุด 100 วัตต์ MAX และปกติ 50 วัตต์ NOM. ความไว 93 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 70-20,000 HZ

 

3 WAY
SEPARATE KIT

165 V3 E ลำโพง 3 ทาง วูเฟอร์ 6 1/2″ วอยศ์คอยล์ 1″ แม่เหล็ก 3 5/16″ มิดเรนจ์ 4″ วอยศ์คอยล์ 1″ แม่เหล็กนีโอไดเมียม ทวีเตอร์รุ่น TN 47 TIOXID 5 ครอสส์โอเวอร์ 3 ทาง 12 ดีบี/ออคเทฟ ปรับความไวทวีเตอร์ได้ กำลังขับสูงสุด 160 วัตต์ MAX และปกติ 80 วัตต์ NOM. ความไว 93 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 55-20,000 HZ

270 V3 ลำโพง 3 ทาง วูเฟอร์ 10 5/8″ วอยศ์คอยล์ 1 3/8″ แม่เหล็ก 4 3/4″ มิดเรนจ์ 5 1/8″ วอยศ์คอยล์ 1″ แม่เหล็กนีโอไดเมียม ทวีเตอร์รุ่น TN 47 TIOXID 5 ครอสส์โอเวอร์ 3 ทาง 12 ดีบี/ออคเทฟ ปรับความไวทวีเตอร์ได้ กำลังขับสูงสุด 300 วัตต์ MAX และปกติ 150 วัตต์ NOM. ความไว 94 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 40-20,000 HZ

 

SUBWOOFERS

21 V2 ซับวูเฟอร์ 8 1/4″ วอยศ์คอยล์เดี่ยว 1 15/16″ แม่เหล็ก 4 3/4″ กำลังขับสูงสุด 400 วัตต์ MAX และปกติ 200 วัตต์ NOM. ความไว 85 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 40-500 HZ ความต้านทาน 4 โอห์ม ตู้ระบบ CLOSED BOX ปริมาตร 12-20 ลิตร

27 V2 ซับวูเฟอร์ 11″ วอยศ์คอยล์คู่ 2 1/2″ แม่เหล็ก 6″ แบบ DOUBLE STACK กำลังขับสูงสุด 600 วัตต์ MAX และปกติ 300 วัตต์ NOM. ความไว 88 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 35-500 HZ ความต้านทาน 4 โอห์มx2 ตู้ระบบ CLOSED BOX ปริมาตร 15-30 ลิตร

33 V2 ซับวูเฟอร์ 13″ วอยศ์คอยล์คู่ 2 1/2″ แม่เหล็ก 6″ แบบ DOUBLE STACK กำลังขับสูงสุด 800 วัตต์ MAX และปกติ 400 วัตต์ NOM. ความไว 90 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 30-500 HZ ความต้านทาน 4 โอห์มx2 ตู้ระบบ CLOSED BOX ปริมาตร 25-50 ลิตร

40 V2 ซับวูเฟอร์ 15″ วอยศ์คอยล์คู่ 2 1/2″ แม่เหล็ก 6″ แบบ DOUBLE STACK กำลังขับสูงสุด 800 วัตต์ MAX และปกติ 400 วัตต์ NOM. ความไว 93 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 30-500 HZ ความต้านทาน 4 โอห์มx2 ตู้ระบบ CLOSED BOX ปริมาตร 40-80 ลิตร

 

READY TO GO
SUBWOOFERS

SB 21 V2 ตู้ปิดพร้อมซับวูเฟอร์ 8 1/4″ วัสดุแบบ MDF (5/8″) ภายในบุด้วย DAMPING MATERIAL ตู้ขนาด 11 7/16″x9 3/16″x14 7/8″ (ก/ส/ล) กำลังขับสูงสุด 500 วัตต์ MAX และปกติ 250 วัตต์ NOM. ความไว 85 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 42-500 HZ

SB 27 V2 ตู้ปิดพร้อมซับวูเฟอร์ 11″ วอยศ์คอยล์คู่ 4 โอห์มx2 วัสดุแบบ MDF (7/8″) ภายในบุด้วย DAMPING MATERIAL ตู้ขนาด 12 1/16″x11 9/16″x17 1/16″ (ก/ส/ล) ขั้วต่อแบบ DOUBLE BINGING POST กำลังขับสูงสุด 600 วัตต์ MAX และปกติ 300 วัตต์ NOM. ความไว 88 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 45-500 HZ

SB 33 V2 ตู้ปิดพร้อมซับวูเฟอร์ 13″ วอยศ์คอยล์คู่ 4 โอห์มx2 วัสดุแบบ MDF (7/8″) ภายในบุด้วย DAMPING MATERIAL ตู้ขนาด 13 11/16″x14 5/16″x21 1/8″ (ก/ส/ล) ขั้วต่อแบบ DOUBLE BINGING POST กำลังขับสูงสุด 800 วัตต์ MAX และปกติ 400 วัตต์ NOM. ความไว 90 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 42-500 HZ

SB 40 V2 ตู้ปิดพร้อมซับวูเฟอร์ 15″ วอยศ์คอยล์คู่ 4 โอห์มx2 วัสดุแบบ MDF (7/8″) ภายในบุด้วย DAMPING MATERIAL ตู้ขนาด 16 9/16″x17 1/16″x23 13/16″ (ก/ส/ล) ขั้วต่อแบบ DOUBLE BINGING POST กำลังขับสูงสุด 800 วัตต์ MAX และปกติ 400 วัตต์ NOM. ความไว 93 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 45-500 HZ

สนใจผลิตภัณฑ์ FOCAL สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ V.C. AUDIO (THAILAND) CO., LTD. เลขที่ 388 หมู่บ้านอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10220 โทร. 0-2690-6006-7 แฟกซ์ 0-2690-6007 และเวบไซท์ www.focal-jmlab.fr

 

ภาพ

1. 165 CV ลำโพงแกนร่วม 6 1/2″ แบบ 2 ทาง
2. 690 CV ลำโพงแกนร่วม 6″x9″ แบบ 2 ทาง
3. 165 V2 ลำโพงแยกชิ้น 6 1/2″ แบบ 2 ทาง
4. 165 V SLIM ลำโพงแยกชิ้น 6 1/2″ แบบ 2 ทาง
5. 165 V3 E ลำโพง 3 ทาง วูเฟอร์ 6 1/2″ มิดเรนจ์ 4″ ทวีเตอร์ 1″
6. 270 V3 ลำโพง 3 ทาง วูเฟอร์ 10 5/8″ มิดเรนจ์ 5 1/8″ ทวีเตอร์ 1″
7. 27 V2 ซับวูเฟอร์ 11″ กำลังขับปกติ 300 วัตต์ NOM.
8. 33 V2 ซับวูเฟอร์ 13″ กำลังขับปกติ 400 วัตต์ NOM.
9. SB 27 V2 ตู้ปิดพร้อมซับวูเฟอร์ 11″ กำลังขับปกติ 300 วัตต์ NOM.------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : อิมพอร์เตอร์/เกรียงศักดิ์ ปันสม
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2546
คอลัมน์ : เปิดตลาด
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/V9dXV
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th