บทความ

AUDIOBAHN


AUDIOBAHN ยกทัพสินค้าไลน์ใหม่ล่าสุด คงเน้นความสวยงามของรูปลักษณ์ และเปี่ยมเทคโนโลยีที่มากด้วยรายละเอียด พร้อมทั้งพลังเสียงที่สามารถอัดเล่นได้แบบเต็มๆกับทุกระบบ ทุกรูปแบบ ซึ่งครั้งนี้มีมาแนะนำ 16 รุ่นด้วยกัน

A 2401 T แอมพ์ 2 แชนแนล กำลังขับ 100 วัตต์x2 บริดจ์โมดนได้ 280 วัตต์ ที่ 4 โอห์ม และโหลดขับที่ 2 โอห์ม ได้ 140 วัตต์x2 มีมิติ (ก/ส/ล) 234x61x254 มม.

A 4401 T แอมพ์ 2 แชนแนล กำลังขับ 50 วัตต์x2 บริดจ์โมดนได้ 140 วัตต์ ที่ 4 โอห์ม และโหลดขับที่ 2 โอห์ม ได้ 70 วัตต์x2 มีมิติ (ก/ส/ล) 234x61x286 มม.

ทั้ง 2 รุ่น เป็นแอมพ์ CLASS AB ภาคเพาเวอร์ซัพพลาย PWM MOSFET แผงเซอร์กิตแบบ GLASS EPOXY ขนาดใหญ่ ค่า THS 0.02 % S/N RATIO >100 ดีบี ความถี่ตอบสนอง 10-40,000 HZ ครอสส์โอเวอร์ HIPASS 50-750 HZ LOWPASS 30-120 HZ ความลาดชัน 18 ดีบี/ออคเทฟ บูสต์เบสส์ 0/18 ดีบี ที่ 45 HZ SUBSONIC FILTER 20-50,000 HZ มีวงจรป้องกันแผงวงจร 3 ทางพัดลมระบายความร้อน พร้อมโวลมิเตอร์บอกแรงดันไฟทางด้านหน้าสวยงาม

AW 831 Q ซับวูเฟอร์ขนาด 8″ กรวยกระดาษขึ้นรูป เซอร์ราวน์ดโฟม ทนกำลังขับต่อเนื่อง 200 วัตต์/ข้าง (RMS) มีความถี่ตอบสนอง 30-1,000 HZ ความไวตอบสนอง 90.3 ดีบี วอยศ์คอยล์คู่ ขนาด 1 1/2″ แบบ ASV 4 LAYER ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม สามารถรับกำลังขับที่ 2/8 โอห์มได้ขั้วต่อสัญญาณแบบ LUG LOCK สวยสะดุดตา

AW 1051 T ซับวูเฟอร์ขนาด 10″ กรวยกระดาษขึ้นรูป เซอร์ราวน์ดโฟม ทนกำลังขับต่อเนื่อง 300 วัตต์/ข้าง (RMS) มีความถี่ตอบสนอง 28-1,000 HZ ความไวตอบสนอง 91 ดีบี วอยศ์คอยล์คู่ ขนาด 2″ แบบ ASV 4 LAYER ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม สามารถรับกำลังขับที่ 2/8 โอห์มได้ขั้วต่อสัญญาณแบบ LUG LOCK สวยสะดุดตา

ABC 525 T ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง วูเฟอร์ขนาด 5 1/4″ ทนกำลังขับต่อเนื่อง 120 วัตต์/ข้าง (RMS) ที่ 4 โอห์ม มีความถี่ตอบสนอง 35-25,000 HZ ความไวตอบสนอง 90 ดีบี แม่เหล็กหนัก 15 ออนซ์ความลึกติดตั้ง 2 1/8″

ABC 600 T ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง วูเฟอร์ขนาด 6 1/2″ ทนกำลังขับต่อเนื่อง 140 วัตต์/ข้าง (RMS) ที่ 4 โอห์ม มีความถี่ตอบสนอง 30-25,000 HZ ความไวตอบสนอง 91 ดีบี แม่เหล็กหนัก 15 ออนซ์ความลึกติดตั้ง 2 5/8″

ทั้ง 2 รุ่น มีกรวยแบบ MULTI-LAYER HONEYCOMB เซอร์ราวน์ดยาง วอยศ์คอลย์แบบ ASV 2 LAYER ทนความร้อนสูง ทำงานร่วมกับทวีเตอร์ขนาด 1″ SILK DOME แม่เหล็กนีโอไดเมียมพาสสีฟครอสส์โอเวอร์ ระดับความลาดชัน 12 ดีบี/ออคเทฟ

ACX 692 ลำโพง 2 ทาง 6″x9″ ที่ออกแบบมาเฉพาะ โครงสร้าง ELECTRIC BLUE กรวย GLASS FIBER COMPOSITE เซอร์ราวน์ดยาง EPDM วอยศ์คอยล์ ASV 2 LAYER ทนความร้อนสูงทำงานร่วมกับพาสสีฟ ครอสส์โอเวอร์ 2 ทาง แบบ 12 ดีบี/ออคเทฟ มีสวิทช์เลือก FULLRANGE/HIGHPASS รุ่นนี้ทนกำลังขับ 175 วัตต์/ข้าง (RMS) ความถี่ตอบสนอง 20-21,000 HZ ความไวตอบสนอง 95 ดีบี แม่เหล็ก 40 ออนซ์ ความลึกติดตั้ง 3 1/2″

AS 40 Q ลำโพง 2 ทาง โคแอกเซียล/แยกชิ้น 4″ ทนกำลังขับ 80 วัตต์/ข้าง RMS ที่ 4 โอห์ม ความถี่ตอบสนอง 90-20,000 HZ ความไวตอบสนอง 93 ดีบี แม่เหล็ก 15 ออนซ์ ความลึกติดตั้ง 1 3/4″

AS 50 Q ลำโพง 2 ทาง โคแอกเซียล/แยกชิ้น 5 1/4″ ทนกำลังขับ 80 วัตต์/ข้าง RMS ที่ 4 โอห์ม ความถี่ตอบสนอง 60-20,000 HZ ความไวตอบสนอง 93 ดีบี แม่เหล็ก 15 ออนซ์ ความลึกติดตั้ง 1 3/4″

AS 62 Q ลำโพง 2 ทาง โคแอกเซียล/แยกชิ้น 6 1/2″ ทนกำลังขับ 90 วัตต์/ข้าง RMS ที่ 4 โอห์ม ความถี่ตอบสนอง 50-20,000 HZ ความไวตอบสนอง 94 ดีบี แม่เหล็ก 18 ออนซ์ ความลึกติดตั้ง 2 1/4″

ทั้ง 3 รุ่น มีโครงสร้างชุบโครเมียม กรวย BLACK POLY CARBON เซอร์ราวน์ดยาง วอยศ์คอยล์ ASV 2 LAYER ทนความร้อนสูง ทวีเตอร์สามารถถอดออกเป็นแบบแยกชิ้นได้ พร้อมพาสสีฟ ครอสส์โอเวอร์ 2 ทาง ความลาดชัน 12 ดีบี/ออคเทฟ

ATB 6 T ซับวูเฟอร์ขนาด 6 1/2″ ทนกำลังขับ 150 วัตต์/ข้าง (RMS) ที่ 4 โอห์ม ATB 8 T ซับวูเฟอร์ขนาด 8″ ทนกำลังขับ 220 วัตต์/ข้าง (RMS) ที่ 4 โอห์ม ATB 10 T ซับวูเฟอร์ขนาด 10″ ทนกำลังขับ 300 วัตต์/ข้าง (RMS) ที่ 4 โอห์ม ATB 12 T ซับวูเฟอร์ขนาด 12″ ทนกำลังขับ 400 วัตต์/ข้าง (RMS) ที่ 4 โอห์ม

ทั้ง 4 รุ่น เป็นซับวูเฟอร์พร้อมตู้ท่อสำเร็จทรงโดม มีแอมพ์ในตัว ภาคเพาเวอร์ซัพพลายแบบ MOSFET พร้อมรีโมทเบสส์ คอนโทรล ครอสส์โอเวอร์ในตัวตัดโลว์พาสส์ 40-250 HZ เบสส์บูสท์ 0-18 ดีบี ขั้วต่อสัญญาณแบบ RCA ใช้งานสะดวก หน้ากากเล่นลวดลายโลโก ชุบโครเมียมสวยงาม ติดตั้งง่าย

AEQ 6 Q พรีแอมพ์ พาราเมทริค 5 แบนด์ บูสต์/คัทความถี่ +/-18 ดีบี ได้ที่ 45/100/700/2,000/15,000 HZ ปรับความถี่ SUB 35/250 HZ GAIN INPUT แยกซ้าย/ขวา พรีเอาท์ 8 โวลท์ RMS แยกความไวซ้าย/ขวาควบคุมจาก DVD INPUT มีสวิทช์เลือก MAIN/DVD INPUT ซับวูเฟอร์เอาท์พุทและปุ่มปรับเสียงอิสระ ขั้วแจค RCA ชุบทอง

AEQ 7 พรีแอมพ์ พาราเมทริค 4 แบนด์ บูสต์/คัทความถี่ +/- 18 ดีบี ได้ที่ 45/100/700/15,000 HZ ปรับความถี่ SUB 35/250 HZ GAIN INPUT แยกซ้าย/ขวา พรีเอาท์ 8 โวลท์ RMS แยกความไวซ้าย/ขวาควบคุมจาก DVD INPUT มีสวิทช์เลือก MAIN/DVD INPUT ซับวูเฟอร์เอาท์พุทและปุ่มปรับเสียงอิสระ ขั้วแจค RCA ชุบทอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ยูนิเคิล จำกัด โทร. 0-2300-4628-9------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : อิมพอร์เตอร์
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2546
คอลัมน์ : เปิดตลาด
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ObqlL
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th