บทความ

บางจาก ฯ


บางจาก ฯ
จัดโครงการ สุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน

ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระชมมายุครบรอบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 บริษัท ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการประกวดบอร์ดนิทรรศการความรู้ “ไบโอดีเซล และแกสโซฮอล วิถีพอเพียงของคนไทย” เพื่อเผยแพร่ให้เยาวชนของชาติได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ และสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในด้านพลังงานทดแทน

สำหรับการจัดประกวดดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก 3,000 โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สมัครเข้าร่วมประกวด เพื่อชิงทุนการศึกษา และสามารถนำผลงานไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง หรือผู้มาติดต่อ ได้อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ รวมทั้งมีการประกวดพิธีกรในการนำเสนอความรู้ไบโอดีเซล และแกสโซฮอล เพื่อเป็น “BRAND AMBASSADOR” ด้านพลังงานของบริษัท ฯ

ทั้งนี้การประกวดแบ่งออกเป็นระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ทีมเยาวชนของโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท สำหรับผู้ชนะการประกวดระดับภูมิภาค 25 โรงเรียน จะได้เข้าร่วมอบรม “ค่ายเยาวชนพลังงานทดแทน” เพื่อเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน เทคนิควิธีการจัดทำบอร์ดนิทรรศการ วิธีการเป็นพิธีกรนำเสนอบนเวทีสาธารณะอย่างมืออาชีพ จากดารา และผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

 

ปตท. ฯ
แต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายเครื่องยนต์ NGV

ณัฐชาติ จารุจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ปตท. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้มีผู้ประกอบการขนส่ง และรถโดยสารหลายรายได้มีการนำเข้าเครื่องยนต์ใช้ NGV มาทดลองติดตั้งใช้งานเอง ซึ่งการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นการนำเข้ามาจากโรงงานผู้ผลิตจากต่างประเทศ โดยเป็นการซื้อขายขาด ทำให้ผู้ประกอบการขนส่ง และรถโดยสารต้องดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องยนต์ด้วยตนเอง ไม่มีผู้แทนจำหน่ายคอยให้บริการหลังการขายภายในประเทศไทย

ซึ่งนับเป็นโอกาสที่น่ายินดี ที่ บริษัท เมโทร แมชีนเนอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเข้า และผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักรหนัก ชั้นนำของประเทศ และมีศูนย์บริการหลังการขายอยู่ทั่วประเทศ ได้ตกลงเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องยนต์ใช้แกสธรรมชาติ NGV ให้กับบริษัท เซียงไฮ้ ดีเซล เอนจิน จำกัด ที่นอกจากจะทำให้มีบริษัทผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีคุณภาพแล้ว ยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการบริการหลังการขาย ไม่ต้องเป็นห่วงว่า จะมีปัญหาเรื่องบริการหลังการขายในอนาคต ทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องยนต์ NGV มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนด้วย

โดยที่ผ่านมา ปตท. ฯ ได้เปิดโครงการ “กรุงเทพฟ้าใสด้วย NGV” เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ซึ่ง ปตท. ฯ พิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล เพื่อการติดตั้ง หรือดัดแปลงรถโดยสารให้ใช้ NGV รวมถึงการจัดซื้อรถโดยสาร NGV ใหม่ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ คือ ร้อยละ 0.5 ต่อปี จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสะอาดที่น่าอยู่อาศัย อันเนื่องมาจากการนำ แกส NGV มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ จะสามารถลดปริมาณสารพิษที่สะสมในอากาศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ปตท. ฯ ยังเร่งขยายจำนวนสถานีบริการ NGV จากปัจจุบันที่เปิดให้บริการแล้ว 130 สถานี ทั่วประเทศ ให้ครบจำนวน 270 สถานี ภายในสิ้นปี 2550 นี้------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2550
คอลัมน์ : ข่าวพลังงานทดแทน
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/bWDh6

Follow autoinfo.co.th