บทความ

แผนกฟีล์มรถยนต์ 3M


แผนกฟีล์มรถยนต์ 3M รับภารกิจสร้างบแรนด์ 3M จากสหรัฐอเมริกา ให้เป็นที่รู้จักในฐานะของฟีล์มรถยนต์เบอร์ 1 ในตลาดเมืองไทยอีกครั้ง ส่วนจะบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ ? “เล่นเป็นทีม” ค้นหานานาทัศนะจาก แผนกฟีล์มรถยนต์ บริษัท 3เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

 

ชมนาด กาญจนกรทอง
ผู้จัดการกลุ่มสินค้าธุรกิจความปลอดภัย และงานกราฟิค

“สำเร็จการศึกษาจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการ ปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำงานกับ บริษัท 3เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อ 19 ปีก่อน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ดูแลผลิตภัณฑ์เทปกาว เพื่องานอุตสาหกรรม และเทปกาวเพื่อการบรรจุหีบห่อ จากนั้นย้ายมาดูแลผลิตภัณฑ์แผนกซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ 6 ปี

หลังจากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารของแผนก SIX SIGMA คือ ตำแหน่ง MMB…ซึ่งเป็นองค์กรใหม่ของบริษัท ฯ ดูแลกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลทางสถิติในการวิเคราะห์ และหาวิธีการทำงานแบบใหม่ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อปรับปรุงการทำงานของบริษัท ฯ ให้ดีขึ้น 2 ปี

จนกระทั่งปัจจุบันทำหน้าที่ดูแลกลุ่มสินค้าเพื่อความปลอดภัย และงานกราฟิคต่างๆ เช่น หน้ากากใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และความปลอดภัยต่างๆ ผลิตภัณฑ์พรมปูพื้นอาคาร รวมทั้งเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำความสะอาด และดูแลรักษา เครื่องหมาย และป้ายจราจร เพื่อความปลอดภัย รวมทั้งสินค้าประเภทฟีล์มที่ใช้ในการพิมพ์งานกราฟิค และงานตกแต่ง ฟีล์มติดรถยนต์ ฟีล์มอาคาร และ ฟีล์มนิรภัย

3M ดำเนินธุรกิจทั่วโลกมากว่า 104 ปี และเป็นปีที่ 40 ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3M มีประมาณ 50,000-60,000 รายการ ซึ่งนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเพียง 10 % เท่านั้นและสินค้าที่รู้จักกันเป็นอย่างดี คือ สกอทช์-ไบรท์ ฟีล์มกรองแสงรถยนต์ และอาคาร เทปกาว

ฟีล์มรถยนต์ เป็น 1 ใน 6 ดิวิชันที่รับผิดชอบ ในฐานะ ผู้จัดการกลุ่มสินค้าธุรกิจความปลอดภัย และงานกราฟิค แบ่งการทำงานเป็น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และผลิตภัณฑ์

ภาพรวมของการบริหารงาน จะพยายามสร้างให้แต่ละดิวิชัน สามารถทำงานร่วมกันได้ คือ สามารถทำตลาดได้ในทุกผลิตภัณฑ์ โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกคนในทีม และทุกคนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเนื่องจากบางเรื่องทีมงานอาจมีความรู้มากกว่า จากการได้เข้าไปสัมผัสตลาดอย่างใกล้ชิด หน้าที่ของหัวหน้าทีมคือ รวบรวมความรู้ และความคิดเห็นต่างๆ จากทีมงาน ที่ได้จากการพูดคุย จากนั้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการวางแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ

นอกจากความร่วมมือของทีมงานในแผนกแล้ว จะเน้นการทำงานร่วมกับดีเลอร์ โดยให้ความสำคัญกับความเป็นทีมเวิร์ค เนื่องจากในการทำงาน จะไม่สามารถประสบความเร็จได้ หากขาดทีมเวิร์ค รวมทั้งการนำกลยุทธ์ที่เรียกว่า “MARKET FOCUS” มาใช้ในการขยายขอบข่ายของการทำตลาด เช่นการทำตลาดในกลุ่มลูกค้ารถยนต์ สามารถนำเสนอสินค้าอื่นๆ ที่นอกเหนือจากฟีล์มกรองแสงรถยนต์ได้

ที่ผ่านมา การทำตลาดของบริษัท ฯ อาจไม่หวือหวามากนัก แต่ขณะนี้ บริษัท ฯ พร้อมที่จะรุกตลาดมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ดีของฟีล์มรถยนต์ โดยเน้นการสร้างบแรนด์ 3M ให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ 3เอม คริสตัล ไลน์ เป็นตัวทำตลาด

แผนกฟีล์มของ 3M นับเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่ง ทุกคนในทีมมีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์พร้อมที่จะร่วมสร้างการเติบโตให้กับผลิตภัณฑ์ที่ตนเองดูแล รวมไปถึงการเติบโตของบริษัท ฯ”

 

ธรรมนูญ ชีระอารี
SALES SUPERVISOR

“สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหารการตลาด จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มงานครั้งแรกที่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ดูแลหน่วยรถในจ. นครสวรรค์ ทำอยู่ 1 ปี ย้ายมาร่วมงานกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ทำอยู่ 5 ปี หลังจากนั้นเข้าร่วมงากับ บริษัท 3เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลงานขายในแผนก CONSUMER PRODUCT ต้องติดต่อลูกค้าโดยตรง ทั้งดีเลอร์ ร้านค้าและลูกค้ากลุ่มโรงงาน ทำอยู่ 8 ปี

จากนั้นย้ายมาร่วมงานในแผนก COMMERCIAL CARE รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาอาคารและโรงงาน ทำอยู่ 7 ปี ปลายปี 2549 ย้ายมาอยู่ในแผนกฟีล์มรถยนต์ ดูแลด้านตัวแทนจำหน่าย และดีเลอร์

จากประสบการณ์ 16 ปีที่ได้ร่วมงานกับ 3M จึงมั่นใจว่า แม้เพิ่งเข้ามาดูแลผลิตภัณฑ์ฟีล์มรถยนต์ ก็จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามนโยบายในระยะยาวที่บริษัทได้วางไว้ มองว่าการปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ถือเป็นการท้าทายความสามารถของตนเอง ในการไปให้ถึงเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ ส่วนเป้าหมายในการทำงาน คือ สร้างให้ 3M เป็นที่ 1 ในตลาดฟีล์มรถยนต์

หน้าที่รับผิดชอบที่ทำอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก สิ่งที่เปลี่ยนแปลง คือ ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น จะนำประสบการณ์ด้านงานขายที่ทำมาตลอด 15 ปี มาใช้ และถ่ายทอดให้ทีมงานได้ รวมทั้งยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกันและกัน เพราะทุกคนผ่านการทำงานที่นี่มานาน

สิ่งสำคัญสำหรับการทำงาน คือ ต้องมีความจริงใจต่อลูกค้า ความจริงใจจะทำให้สามารถเปิดใจลูกค้าได้ง่ายขึ้น รวมทั้งความจริงใจในการแก้ปัญหา

3M เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น เมื่อเกิดปัญหา บริษัท ฯ หรือแผนกจะเรียกทุกคนมาประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ด้วยกัน รับฟังข้อมูล และแนวคิดจากทุกคนในทีมงาน มองว่านี่คือวิธีที่ดีในการทำงาน เพราะธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มุมมองในการทำงานของพนักงานแต่ละคนก็เปลี่ยนแปลงไป ทุกคนต่างมีมุมมองที่ดีหากนำมุมมองที่ดีเหล่านั้นหลอมรวมกันได้ ก็จะสร้างความสำเร็จให้กับงานที่ทำได้

คำว่า ทีม สิ่งสำคัญ คือ ความร่วมมือกันของทุกคน ในการแชร์ประสบการณ์การทำงานร่วมกันคิดหาวิธีการทำงาน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยมีความคิดเห็นเป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้ ทุกคนต้องมีการพูดคุยกัน”

 

สุธี รัตนาภิรัต
SENIOR MARKETING COORDINATOR

“สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จากนิดา เริ่มงานครั้งแรกที่ ยอร์ค แอร์ รับผิดชอบฝ่ายขายระบบแอร์อุตสาหกรรม ดูแลลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ทำอยู่ 4 ปี

ปี 2543 ร่วมงานกับ บริษัท 3เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด รับผิดชอบฝ่ายขาย ดูแลสินค้าระบบป้องกันไฟลาม ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง จากนั้นย้ายมาดูแลการตลาดสินค้ากลุ่ม DIY เช่น แผ่นกรองอากาศ น้ำยาเคมี มีการติดต่อกับห้างสรรพสินค้าเพื่อนำสินค้าเข้าไปวางจำหน่าย ปี 2545 มีโอกาสดูแลผลิตภัณฑ์ฟีล์มอาคาร ซึ่งมีฟีล์มลดควมร้อน และฟีล์มนิรภัย ต้นปี 2550 มีโอกาสเข้ามาดูแลผลิตภัณฑ์ฟีล์มรถยนต์

3M เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีสินค้าในการทำตลาดมาก ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน กับการรับหน้าที่ดังกล่าว ไม่ได้มองว่าเป็นความรับผิดชอบที่มากขึ้น และไม่ได้มองว่าเป็นงานใหม่เพราะสิ่งที่เปลี่ยนไป คือ ตัวผลิตภัณฑ์ที่จะนำเสนอต่อลูกค้าเท่านั้น โดยพยายามคิดเสมอว่า จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่มีความหลากหลายได้อย่างไร

ฟีล์มติดรถยนต์ เป็นสินค้าในกลุ่ม คอนซูเมอร์ โพรดัคท์ ดังนั้น ความต้องการของลูกค้าจะไม่หยุดนิ่งการทำงาน ต้องมีความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ต้องแก้ปัญหาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เป้าหมายในการทำงาน คือ การสร้าง BRAND AWARENESS ให้อยู่ในใจผู้บริโภค และการประสบความสำเร็จได้ตามที่คิด ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพแก่ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่าย ดีเลอร์ รวมไปถึงลูกค้า ทั้งหมดจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บแรนด์ 3M

สิ่งสำคัญของการทำงานเป็นทีม คือ การสื่อสารที่เข้าใจกัน มีเป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งต้องสร้างความสุขในการทำงาน และแม้ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละคนในทีม ในแผนกจะแตกต่างกันแต่เมื่อเกิดการทำงานจริง ทุกคนจะร่วมมือ และช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี โดยมีเป้าหมาย คือ การเป็นเบอร์ 1 ในตลาดฟีล์มรถยนต์”

 

ฐิติพร กวีวิทยเวชญ์
SENIOR MARKETING COORDINATOR

“สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ ปริญญาโท MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT จากประเทศออสเตรเลีย จากนั้นศึกษาต่อด้าน SMALL BUSINESS MANAGEMENT หลังจากกลับมาประเทศไทย ศึกษาต่อ MINI MBA ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เริ่มงานครั้งแรกเป็นธุรกิจค้าอัญมณี จากนั้นย้ายมาร่วมงานกับบริษัท บริดจสโตนเซลส์ จำกัด ดูแลการตลาด OEM ต่อมาได้ร่วมงานกับ บริษัท 3เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่งพนักงานขายในแผนก CONSUMER PRODUCT ใน INDUSTRIAL MARKET ดูแลตลาด OEM มีลูกค้าหลัก คือ โตโยตา/ฮอนดา/เดมเลอร์-ไครสเลอร์ และบริษัทยางรถยนต์ต่างๆ ทำอยู่ 3 ปีกว่า ย้ายมารับผิดชอบผลิตภัณฑ์ฟีล์มรถยนต์ ช่วงปลายปี 2549 รับผิดชอบการทำตลาดทั้งหมด

3M เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญการนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้ได้พัฒนาตนเองตลอดเวลา การทำงานจะร่วมเป็นทีมเวิร์ค รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันละกัน เพื่อหาข้อสรุปในการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ทีมมีการตั้งเป้าหมายในการทำงานร่วมกันทุกปี เมื่อครบ 1 ปี จะวัดผลสำเร็จของการทำงาน รวมทั้งวางแผนการทำงานในขั้นต่อไป หากพบข้อผิดพลาด ก็จะแก้ไขปัญหานั้นๆ ร่วมกัน

เป้าหมายของการทำงาน คือ เมื่อพูดถึง 3M อยากให้ผู้บริโภคนึกถึงฟีล์มรถยนต์เป็นอันดับแรก รวมถึงการสร้างให้ 3M เป็นอันดับ 1 ในตลาดฟีล์มรถยนต์ รวมทั้งการสร้างบแรนด์ 3M ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโคมากกว่าเดิม สิ่งนี้นับเป็นความท้าทายในการทำงาน

การทำงานเป็นทีม สิ่งสำคัญ คือ การสื่อสารระหว่างทีมงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ในการเดินไปให้ถึงเป้าหมายร่วมกัน ทีมของเรามีความพร้อมที่จะร่วมสร้างการเติบโตให้บริษัท ฯ”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ/นาทลดา ทองมาก
ภาพโดย : เอกลักษณ์ จุลสุคนธ์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2550
คอลัมน์ : เล่นเป็นทีม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/YsoAc
อัพเดทล่าสุด
22 Mar 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
53,500,000
3.
3,600,000
4.
4,539,000
5.
1,184,000
6.
1,270,000
7.
746,000
8.
781,000
9.
1,158,000
13.
392,000
14.
672,000
15.
837,000
16.
445,000
17.
457,000
18.
13,339,000
19.
2,999,000
20.
1,749,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th