บทความ

เชฟโรเลต์


เชฟโรเลต์
ทุ่มงบ 600 ล้านบาท สร้างคลังอะไหล่

  • จอห์น ธอมสัน รองประธานกรรมการฝ่ายขาย การตลาด และบริการหลังการขาย บริษัท เชฟโรเลต เซลส์

(ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อรองรับยอดจำหน่าย และความต้องการด้านบริการหลังการ
ขายที่เพิ่มขึ้นในอนาคต บริษัทได้ลงทุนกว่า 600 ล้านบาท สำหรับคลังอะไหล่แห่งใหม่บนพื้นที่ขนาด
8,800 ตรม. ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคลังอะไหล่แห่งใหม่นี้จะใช้ระบบ GM LEAN WARE HOUSE
ซึ่งเป็นมาตรฐานในปัจจุบันของ จีเอม ทั่วโลก โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเตรียม
อะไหล่ที่พร้อมส่งได้อย่างรวดเร็ว และตรงเวลา ลดต้นทุนในการดำเนินงาน โดยกำจัดขั้นตอน
ที่ทำให้ล่าช้า หรือขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานลดลง ราคาอะไหล่
สมเหตุสมผลขึ้น

นอกจากนี้ คลังอะไหล่แห่งใหม่นี้ยังได้รับการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อ
รองรับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยระบบคลังสินค้าระดับโลก และระบบสั่งสินค้า
ออนไลน์ ทำให้ผู้แทนจำหน่ายรถ เชฟโรเล์ต์ ติดตามกระบวนการส่งมอบได้ตามเวลาจริง หรือภายใน 24-48
ชม. การก่อสร้างคลังอะไหล่แห่งใหม่นี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายเดือน มกราคม ปี 2550 และจะ
เริ่มดำเนินงานก่อสร้าง

สำหรับคลังอะไหล่แห่งใหม่นี้ได้มอบหมายให้ บริษัท ธนมล กรุ๊ป เดเวล็อปเมนต์ จำกัด เพื่อสร้างคลัง
อะไหล่แห่งใหม่ โดยมี บริษัท ไอดีเอส ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลการดำเนินงานและระบบ
ลอจิสติคส์

“จำนวนรถ เชฟโรเลต์ ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 แสนคัน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคชาวไทย
มีต่อรถ และบแรนด์ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เราจึงตัดสินใจที่จะขยาย
คลังอะไหล่ ซึ่งจะเพิ่มกำลังรองรับอะไหล่กว่าเท่าตัวจาก 21,000 ในปัจจุบันเป็น 53,000 หน่วย นอก
จากนั้นโครงการนี้ยังเปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญของ เชฟโรเลต์ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับด้าน
บริการหลังการขายในประเทศไทย และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของ เชฟโรเลต์ ในการเข้ามา
ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

 

เปอโฌต์
มอบส่วนลดพิเศษ

  • บริษัท ยูโรเปียน โอโตโมบิลส์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถ เปอโฌต์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อ

เป็นการต้อนรับปี 2550 บริษัทได้จัดแคมเปญมอบส่วนลดพิเศษด้วย “6 MENU SET 2007″ แก่ลูกค้า
ที่มาใช้บริการภายในศูนย์บริการของ เปอโฌต์ ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2550 โดยมีรายละเอียดดัง
ต่อไปนี้

SET A ส่วนลดค่าอะไหล่ และค่าแรง 10 % เมื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 4 ลิตร SNY SM/น้ำมันเครื่อง
1 ลิตร SNY SM/ไส้กรองน้ำมันเครื่อง และแหวนรองนอทตัวถ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับ “PEUGEOT
CARD” รับส่วนลดค่าอะไหล่ตามสิทธิ์ PEUGEOT CARD และฟรีค่าแรง

SET B ส่วนลดค่าอะไหล่ 10 % ส่วนลดค่าแรง 5 % เมื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 4 ลิตร SNY SM/น้ำมัน
เครื่อง 1 ลิตร SNY SM/ไส้กรองน้ำมันเครื่อง/แหวนรองนอทตัวถ่ายน้ำมันเครื่อง/ไส้กรองอากาศ/
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และหัวเทียน สำหรับลูกค้า “PEUGEOT CARD” รับส่วนลดค่าอะไหล่
ตามสิทธิ์ PEUGEOT CARD และส่วนลดค่าแรง 10 %

SET C ส่วนลดค่าอะไหล่ 10 % ส่วนลดค่าแรง 5 % เมื่อเปลี่ยนสายพานไดชาร์จ พร้อมลูกรอก
และสายพานไทมิง พร้อมลูกรอก สำหรับลูกค้า “PEUGEOT CARD” รับส่วนลดค่าอะไหล่ตามสิทธิ์
PEUGEOT CARD และส่วนลดค่าแรง 10 %

SET D ส่วนลดค่าอะไหล่ 10 % ส่วนลดค่าแรง 5 % เมื่อเปลี่ยนชุดผ้าเบรคและจานเบรคหน้า/หลัง
สำหรับลูกค้า “PEUGEOT CARD” รับส่วนลดค่าอะไหล่ตามสิทธิ์ PEUGEOT CARD และส่วนลด
ค่าแรง 10 %

SET E ส่วนลดค่าอะไหล่ 10 % และรับฟรีน้ำยาล้างกระจกหน้า เมื่อเปลี่ยนชุดปัดน้ำฝนหน้าซ้าย/
ขวา ชุดปัดน้ำฝนหลัง สำหรับลูกค้า “PEUGEOT CARD” รับส่วนลดค่าอะไหล่ตามสิทธิ์ PEUGEOT
CARD พร้อมรับฟรีค่าแรง และน้ำยาล้างกระจกหน้า

SET F ส่วนลดค่าอะไหล่ 10 % ส่วนลดค่าแรง 5 % เมื่อเปลี่ยนชอคอับหน้า/หลัง ซ้าย/ขวา สำหรับ
ลูกค้า “PEUGEOT CARD” รับส่วนลดค่าอะไหล่ตามสิทธิ์ PEUGEOT CARD และส่วนลดค่าแรง
10 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2266-7777 ต่อ 254, 255, 258, และ
532-535 และที่ BLUE LINE CALL CENTER โทร. 0-2235-9799 ในวันจันทร์-ศุกร์

 

มาซดา
ปรับทัพการตลาด

  • จอห์น เรย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อให้การดำเนิน

งานของ มาซดา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และ
ผู้แทนจำหน่าย รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารคนไทยในองค์กรให้แข็งแกร่ง รอบรู้
และเติบโตต่อไปข้างหน้า ประการสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาการทำงานของ มาซดา ที่เรียก
ว่า “ONE MAZDA” มุ่งเน้นการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศ และทั่วโลก จึงมีการปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งผู้บริหารใหม่ โดยแต่งตั้ง สุรีทิพย์ ละอองทอง ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
และปรับแต่งตั้ง พาสกาล เศรษฐบุตร ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย ดูแลงานด้านการขาย
ทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

“ด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการบริหารของทั้ง 2 ท่าน ผนวกเข้ากับ
การทำงานร่วมกันเป็นทีมของพนักงาน มาซดา ผมมั่นใจว่าเราสามารถทำให้การเติบโต ทั้งในด้านผล
ประกอบการของผู้แทนจำหน่าย ด้านภาพลักษณ์สินค้า บริการหลังการขาย รวมทั้งยอดขายจะ
เติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป”

พร้อมผลักดันแผนการตลาดเชิงรุก ดึงผู้จำหน่ายเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในแนวทาง
การดำเนินงานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่แนวคิดที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก คือ
“ONE MAZDA” ความเป็นหนึ่งเดียวกันการทำงานของทุกฝ่าย

 

สยามแบตเตอรี่ ฯ
เปิดตัว โบลีเดน เอสเอมเอฟ

  • อดิศร โรจตระการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแบตเตอรี่ อินดัสทรี่ จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อตอบ

สนองความต้องการของตลาด และสร้างความหลากหลายให้แก่ผู้บริโภค บริษัท ฯ แนะนำ
แบทเตอรี นวัตกรรมใหม่ล่าสุด คือ แบทเตอรีไม่มีรู และ ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ตลอดอายุการใช้งาน
รุ่น ” โบลีเดน เอสเอม” ซึ่งผลิตขึ้นเป็นรายแรก และรายเดียวของเมืองไทย

สำหรับแบทเตอรี โบลีเดน เอสเอมเอฟ เหมาะกับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการใช้สินค้าคุณภาพสากล
ที่ทันสมัย และสะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องดูแลรักษา อีกทั้งยังเหมาะกับสุภาพสตรีที่ขับรถ
เองอีกด้วย เพราะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้การดูแลรักษาแบทเตอรีรถยนต์ เป็นเรื่องง่าย
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย แกะกล่องพร้อมใช้งานภายใน 5 นาที ทุกที่ทุกเวลา ให้พลังไฟ
เต็มเร็ว และแรงกว่า สามารถเก็บไฟ พร้อมใช้งานได้นานกว่าแบทเตอรีแบบเดิมถึง 5 เท่า
เหมาะกับสภาวะอากาศที่หนาวจัด และร้อนจัด รวมทั้งการรับประกันที่นานถึง 18 เดือน
ซึ่งถือว่ามากกว่ายี่ห้ออื่นๆ ที่รับประกันเพียง 12 เดือน จัดจำหน่ายโดย บริษัท
สยามภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

อีซูซุ
แต่งตั้งผู้บริหารคนไทย

  • รายงานข่าวจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์

2550 บริษัทได้ประกาศแต่งตั้ง ปนัดดา เจณณวาสิน เป็นรองกรรมการผู้จัดการ (VICE PRESIDENT)
โดยที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีว่า ปนัดดา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหญิงคนแรกในบอร์ดของ
ตรีเพชร ฯ เมื่อปี 2544

ทั้งนี้ ปนัดดา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโททางด้านการค้าระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย
ฮิโตสึบาชิ (HITOTSUBASHI UNIVERSITY) ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (JAPANESE
GOVERNMENT SCHOLARSHIP) บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียว
ที่ ปนัดดา ทำงานตั้งแต่จบปริญญาตรี และได้รับอนุญาตให้ลางานไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ประ
เทศญี่ปุ่น และกลับมาทำงานที่บริษัทเดิมจนถึงปัจจุบัน

ระหว่างศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ ซึ่งอยู่ในกรุงโตเกียวนั้น ปนัดดา ได้ทำงาน
พิเศษเป็นผู้ประกาศวิทยุเรดีโอเจแปน (RADIO JAPAN) ของสถานีโทรทัศน์ NHK เป็นระยะเวลานาน
ถึง 4 ปีด้วย และหลังจากจบการศึกษาแล้ว ยังได้ฝึกงานทางด้านการตลาดโดยทุนของการค้าระหว่าง
ประเทศและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปีที่บริษัท อีซูซุมอเตอร์ส จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
(ISUZU MOTORS LIMITED) มิตซูบิชิ คอร์พอเรชัน (MITSUBISHI CORPORATION) และบริษัท
ได-อิชิ คิคากุ จำกัด (DAI-ICHI KIKAKU CO.,LTD.) อีกด้วย

ปัจจุบันนอกจากงานที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด แล้ว ปนัดดา ยังรับผิดชอบงานด้านการ
ตลาดสำหรับการส่งออกรถพิคอัพ “อีซูซุ ดี-แมกซ์” จากฐานการผลิตในเมืองไทย ไปจำหน่าย
ทั่วโลกในฐานะรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (SENIOR VICE PRESIDENT) ของบริษัท
อีซูซุโอเปอร์เรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด (ISUZU OPERATIONS THAILAND CO., LTD.)
อีกด้วย ทั้งยังเป็นวิทยากรพิเศษด้านการตลาดของสถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ฯลฯ รวมทั้งเป็นกรรมการสมาคม
นักศึกษาเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย
ปนัดดา เจณณวาสิน เคยได้รับรางวัล “นักบริหารดีเด่น ปี 2548″ สาขาธุรกิจยานยนต์ จากผลงาน
อันโดดเด่นในฐานะนักการตลาดหญิงของวงการรถยนต์เมืองไทยอีกด้วย

 

เอเซียคอมแพ็ค ฯ
ทุ่มงบเสริมเทคโนโลยี

  • เกษม อิสระพิทักษ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำกัด ผู้ผลิตผ้า

เบรค คอมแพคท์ เปิดเผยว่า ในปี 2550 บริษัท ฯ มีเป้าหมายที่จะผลิตสินค้าสู่ตลาดรถยนต์ทั้งใน และ
ต่างประเทศ โดยทุ่มงบประมาณเกือบ 100 ล้านบาท เพื่อรองรับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้บริษัท ฯ ได้นำเข้าเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพผ้าเบรคจากประเทศญี่ปุ่น มูลค่า 38 ล้านบาท
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตผ้าเบรครายแรกของไทยที่นำเข้าอุปกรณ์ชนิดนี้ นอกจากนี้ยังได้สร้าง
ห้องปฎิบัติการเพื่อการวิจัย พัฒนา และทดสอบการผลิตชิ้นส่วนเบรครถยนต์ อีกประมาณ 60 ล้าน
บาท

นอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยี NAOเข้ามาใช้สำหรับผลิตสินค้า ซึ่งได้พัฒนามาจากญี่ปุ่น โดยการนำ
เอาเส้นใย ARAMID FIBER ที่ใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุน มีความแข็งแรง ทนทาน กว่าเหล็ก 8 เท่า มาเป็น
ส่วนประกอบพิเศษทดแทน และยังเสริมด้วย GRASS FIBER เพื่อความคงทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ผ้าเบรคคอมแพคท์ NAO มีคุณสมบัติพิเศษเทียบเท่ากับผ้าเบรคจาก โออีเอม จึงแข็งแรง ทนทาน ไม่มี
เสียงดังรบกวน ลดการสึกหรอของจานเบรค ให้ความนุ่มนวลในการเบรคทุกครั้ง และที่สำคัญเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จึงมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัยในทุกสภาวะการขับขี่------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ และบริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2550
คอลัมน์ : บันทึกธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/EBir6
อัพเดทล่าสุด
22 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
22,500,000
2.
5,499,000
3.
2,490,000
4.
1,500,000
5.
5,099,000
7.
2,379,000
8.
3,999,000
9.
16,900,000
10.
689,000
12.
655,000
13.
1,350,000
14.
21,800,000
15.
21,500,000
16.
19,800,000
17.
6,990,000
19.
8,999,000
20.
5,350,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th