บทความ

เกริกกิจ เรืองปิตาภรณ์


ตลาดแบทเตอรีในประเทศไทยเป็นตลาดใหญ่ และมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะในปีนี้ คาดกันว่า
เศรษฐกิจจะชะลอตัว ผู้ผลิตแต่ละรายยิ่งตัองงัดกลยุทธ์ออกมาแย่งชิงส่วนแบ่งกันอย่างดุเดือด “ฟอร์มูลา”
สัมภาษณ์พิเศษ เกริกกิจ เรืองปิตาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ผู้แทนจำหน่าย แบทเตอรี จีเอส

 

ฟอร์มูลา : ภาพรวมของบริษัท ฯ ในปี 2549 เป็นอย่างไร รวมถึงเป้าหมายปี 2550 ?

เกริกกิจ : บริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายแบทเตอรี จีเอส จากประเทศญี่ปุ่น แต่ผู้เดียวในประเทศไทย
มากว่า 45 ปี เป็นธุรกิจหนึ่งในกลุ่มสยามกลการ ฯ ภายหลังมีการร่วมทุนกับ จีเอส ประเทศญี่ปุ่น ตั้งบริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี จำกัด ดำเนินการผลิตแบทเตอรี จีเอส เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย โดยแบ่งการทำตลาดเป็น 2 ช่องทาง คือ ผลิตให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ เช่น นิสสัน มิตซูบิชิ ฟอร์ด มาซดา ซูซูกิ จีเอม โตโยตา อีซูซุ เป็นต้น ซึ่งครองส่วนแบ่งเป็นอันดับ 1 ของตลาด ตลาดรวมมีมูลค่าประมาณ 1,130,000 ลูก แบทเตอรี จีเอส มียอดจำหน่ายประมาณ 700,000 ลูก หรือ คิดเป็นสัดส่วน 40 %

อีกตลาดหนึ่ง คือ ตลาดทดแทน โดยจำหน่ายผ่าน บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ซึ่งมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดเป็นอันดับ 1 โดยตลาดรวมมีประมาณ 4,000,000 ลูก แบทเตอรี จีเอส มียอดจำหน่ายมาก
กว่า 2,000 ล้านบาท

ส่วนปี 2550 บริษัท ฯ ตั้งเป้าเติบโต 25 % หรือมียอดจำหน่ายประมาณ 2,500 ล้านบาท คิดเป็น
จำนวนแบทเตอรี
รถยนต์ 1,500,000 ลูก

สำหรับตลาดต่างประเทศ ปัจจุบัน ส่งออกแบทเตอรี จีเอส ไปจำหน่ายยังประเทศ พม่า ลาว ญี่ปุ่น มา
เลเซีย กัมพูชา และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง มียอดส่งออกปีละประมาณ 400 ล้านบาท

ฟอร์มูลา : คุณมีความมั่นใจแค่ไหน กับการเติบโตของยอดขายท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอ
ตัว ?

เกริกกิจ : ยอดขายของแบทเตอรีในตลาดทดแทนขึ้นอยู่กับยอดขายรถยนต์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่อง
จากรถยนต์ต้องมีการเปลี่ยนแบทเตอรีใหม่ ดังนั้น แม้ว่าเศรษฐกิจปี 2550 ยังคงชะลอตัว ส่งผลให้กำลังซื้อเริ่มถดถอย แต่ความต้องการแบทเตอรีใหม่ของผู้ใช้รถยังมีอยู่ รวมทั้งยังมองว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท ฯ ในปัจจุบัน มีอยู่เพียง 40 % และยังมีโอกาสที่จะสร้างส่วนแบ่งให้เพิ่มขึ้นเป็น 50 %

ฟอร์มูลา : คุณคิดว่าเพราะเหตุใดแบทเตอรี จีเอส จึงเป็นอันดับ 1 ในตลาดแบทเตอรีเมืองไทย ?

เกริกกิจ : บริษัท ฯ จัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น จัดงานเลี้ยงให้แก่ลูกค้า จัด
ท่องเที่ยวต่างจังหวัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ จัดโพรโมชันจับฉลากแจกรถกระบะ 10 คัน และทองคำ
100 บาท โดยปี 2550 ได้เพิ่มจำนวนรถกระบะที่แจกเป็น 20 คัน นอกจากนี้ บริษัท ฯ ตั้งราคาจำหน่าย
แบทเตอรีกับดีเลอร์ทุกรายในราคาเดียวกันทั้งประเทศ ไม่ว่าร้านใหญ่หรือร้านเล็ก พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์อีกมากมายที่ลูกค้าจะได้รับ จากการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท ฯ เหล่านี้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักที่ทำให้ แบทเตอรี จีเอส ครองตำแหน่งผู้นำในตลาด และช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายให้กับบริษัท ฯ

ฟอร์มูลา : ปัจจุบัน การแข่งขันในตลาดแบทเตอรี เป็นอย่างไร ?

เกริกกิจ : การแข่งขันที่ผ่านมาค่อนข้างสูง ซึ่งเดิม บริษัท ฯ ไม่มีนโยบายการจัดโพรโมชันเหมือน
ปัจจุบัน แต่หลังจากที่ผมได้กลับมาดูแลธุรกิจนี้อีกครั้ง จึงได้มีส่วนร่วมในการจัดโพรโมชันดังกล่าวขึ้น และสามารถดึงลูกค้าเดิมให้กลับมาเป็นดีเลอร์ของบริษัท ฯ ได้มากขึ้น โดยปัจจุบันมีดีเลอร์กว่า 200 แห่ง และตั้งเป้าว่าภายในปี 2550 จะมีดีเลอร์ 300 แห่ง ซึ่งจะเป็นดีเลอร์ในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล 100 แห่ง และต่างจังหวัดภาคละ 50 แห่ง คาดว่าดีเลอร์จะสามารถทำตลาดครอบคลุมร้านจำหน่ายแบทเตอรีทั่วประเทศที่มีมากกว่า 1,000 ร้านค้าได้อย่างมีประสิทธภาพ

ฟอร์มูลา : คุณวางกลยุทธ์ทางการตลาดในปีนี้ไว้อย่างไร ?

เกริกกิจ : บริษัท ฯ กำหนดให้ดีเลอร์ทุกรายต้องเซ็นสัญญากับบริษัท ฯ หากดีเลอร์รายใดทำยอด
จำหน่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัท ฯ จัดขึ้น ซึ่งกำหนดการจัด
งานในปีนี้ เดือนมิถุนายน จัดให้ดีเลอร์เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ และเดือนพฤศจิกายน เป็นทริพ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ พร้อมจัดแคมเปญจับฉลากเพื่อแจกรถกระบะ 20 คัน และทองคำแท่ง 100 บาท

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้ทำการปรับปรุงร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ให้เป็นชอพมาตรฐาน ซึ่งได้
ทำการปรับปรุงไปแล้ว 55 แห่ง และจะปรับปรุงเพิ่มขึ้นอีก 30 แห่ง ภายในปีนี้ ใช้งบประมาณในการ
ปรับปรุงร้านค้าแห่งละประมาณ 200,000 บาท

ฟอร์มูลา : ปีนี้จะมีการพัฒนาแบทเตอรีรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ ?

เกริกกิจ : ไม่มี เนื่องจากแบทเตอรีรถยนต์ ไม่มีการพัฒนาตามรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ซึ่งจะแตกต่างจากแบท
เตอรีของอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ แต่สำหรับ
แบทเตอรีที่ผลิตให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ อาจมีการดีไซจ์นแบทเตอรีให้สอดคล้องกับรุ่นของรถ แต่
สำหรับตลาดทดแทนมีแบทเตอรีให้เลือกใช้ทั้งรุ่นที่ติดมากับรถ หรือแบทเตอรีธรรมดาที่มีราคาถูกกว่า
ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่าการพัฒนาแบทเตอรีรุ่นใหม่ออกสู่ตลาด ทำให้ผู้จำหน่ายต้องสตอคสินค้ามากขึ้น รวมทั้งผู้ใช้เองอาจสับสนในการเลือกใช้งาน

ฟอร์มูลา : จุดแข็งของ จีเอส แบทเตอรี คืออะไร ?

เกริกกิจ : แบทเตอรี จีเอส มียอดจำหน่ายเป็นอันดับ 2 ของโลก อันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย และญี่ปุ่น
มีโรงงานผลิต 28 แห่ง ใน 14 ประเทศทั่วโลก โรงงานผลิตทุกแห่ง ผลิตภายใต้เทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลกของ จีเอส ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโรงงานในประเทศไทย ก็ได้รับการควบคุมการผลิตตามเทคโนโลยีดังกล่าวเช่นกัน โดยมีวิศวกรจากประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ดูแล นอกจากนี้ จีเอส ใช้ตะกั่วแท้ 99.99 % เป็นวัตถุดิบหลัก
ในการผลิต ทำให้ได้แบทเตอรีคุณภาพสูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน

ที่ผ่านมา จีเอส แบทเตอรี มีการเคลมเกิดขึ้นเพียง 3 /1,000 ลูกเท่านั้น ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ ไม่ได้
เกิดจากแบทเตอรีโดยตรง แต่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้ หรือระบบของเครื่องยนต์ ซึ่ง จีเอส ประเทศญี่ปุ่น จะมีการสุ่มตรวจสอบแบทเตอรีที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย เพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ใช้ มั่นใจในประสิทธิภาพของสินค้า------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ/นาทลดา ทองมาก
ภาพโดย : เอกลักษณ์ จุลสุคนธ์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2550
คอลัมน์ : สัมภาษณ์พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ao2EP
อัพเดทล่าสุด
20 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
2,490,000
2.
1,500,000
3.
5,099,000
5.
2,379,000
6.
3,999,000
7.
16,900,000
10.
655,000
11.
1,350,000
12.
21,800,000
13.
21,500,000
14.
19,800,000
15.
31,900,000
16.
24,700,000
17.
5,350,000
18.
8,999,000
19.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th