บทความ

สคบ.


จั่วหัวไว้อย่างนั้นคงพอทราบนะครับ ว่า สคบ. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

หน้าที่ของ สคบ. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติถึงสิทธิของผู้บริโภคไว้ในมาตรา 57 ว่า “สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้

1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณา หรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริง และปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิด ในการซื้อสินค้า หรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม

2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้า หรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม

3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้า หรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคำแนะนำ หรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้า หรือบริการนั้นแล้ว

4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ

5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว

ยกเอามาเสียยาวเชียว จะได้เข้าใจกันให้ถูกต้อง

ที่ว่ามาน่ะ เมื่อครั้งรัฐบาลชุดนี้ ยังทำหน้าที่บริหารอยู่ ไม่ได้ทำหน้าที่รักษาการณ์เหมือนตอนนี้

หนนั้น รายการทุบรถ เอบีซี ท่านรัฐมนตรีที่ควบคุม ก็สั่งการเสียยกใหญ่ ให้เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของแต่ละบริษัท ต้องส่งตัวแทนเข้าไปนั่งประจำเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ที่ สคบ. ทุกบริษัท

ท่านผู้สื่อข่าวก็เสนอข่าวคราวกันยกใหญ่ ว่ามีการสั่งการที่ว่า เพื่อรักษาสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมาย

หลังจากนั้นมาไม่เท่าไร คลื่นก็วิ่งเข้ากระทบฝั่ง แม้ว่าจะมีการแก้ไขจากลูกค้าสัมพันธ์ มีการแก้ไขเหตุการณ์เรื่องรถยนต์ในหลายๆ เรื่อง ในหลายๆ ยี่ห้อ ที่ทำให้ผู้บริโภคได้รักษาสิทธิตามควร

แต่ไม่มีข่าวปรากฏ เพราะท่านเจ้าของสินค้าแต่ละเจ้า ไม่ประสงค์จะให้เป็นข่าว

คลื่นที่กระทบฝั่งแล้ว ก็จางหายไป

ต้องไม่ลืมว่า สคบ. ก็ยังคงต้องทำหน้าที่อยู่ต่อไป

แต่แค่เดือนเมษายน เดือนเดียว ท่าน สคบ. ก็ไม่ได้พักผ่อนไปเล่นสงกรานต์แต่ประการใด

เพราะแค่เรื่องของบริษัทรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในประเทศ เพียงเจ้าเดียว ก็มีเรื่องร้องเรียน สคบ. มากกว่า300 เรื่อง

แค่เรื่องน้องยาคนเล็กก็เวียนศีรษะแล้ว

อ้อ เรื่องนี้ยังไม่ถึงมือ สคบ. นะครับ

ลองอ่านดูเล่นๆ นะครับ มาจากเวบยอดนิยม

“ผมซื้อ สีดำมาประมาณ 3 เดือนตอนนี้เกิดปัญหา คือ สีเกิดบวมขึ้นมาซึ่งผมเป็นคนที่รักษารถมากๆไปติดต่อทาง…ก็ได้รับคำตอบว่าเกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งไม่สามารถระบุได้ ตอนแรกถามวิธีการตรวจสอบก็ดูด้วยสายตาแล้วก็บอกว่าเกิดจากขี้นก ซึ่งตอบได้แย่มาก แล้วก็นำรถไปขัดสี แล้วบอกว่าจะหาย ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ (แย่กว่าเดิม) แล้วเป็นอีกหลายจุดทั้งหลังคา ฝากระโปรงหน้าทางพนักงานบอกว่าต้องเซ็นยินยอมว่าเกิดจากปัจจัยภายนอกถึงจะซ่อมให้ ผมก็เลยนัดคุยอีกครั้ง เอาเครื่องอะไรก็ไม่รู้มาจิ้มๆ แล้วก็บอกว่าปกติ อ้างโน่นอ้างนี่ขอหลักฐานเป็นเอกสารก็ไม่ให้ บอกเป็นความลับ สงสัยไม่กล้าเปิดเผย แล้วเรื่องก็ยืดเยื้อมาจนผมรู้สึกเบื่อแล้ว จะทำอย่างไรดีครับ แล้วใครเจอแบบผมบ้างเฮ้ย เหนื่อยใจจริงๆ คงต้องยอมแพ้…แล้วล่ะ เราแค่ลูกค้าคนเดียว

จะซื้อรถก็ตัดสินใจดีๆ นะครับ บอกได้คำเดียวห่วยจริงๆ แต่ตอนนี้มี PROMOTION มากมายสงสัยปกปิดอะไร” คุณ : DENOZUKE

ลองดูเรื่องที่ถึงมือ สคบ. แล้วสักเรื่องนะครับ รถยอดนิยมในดวงใจของใครหลายคนเชียวละเขาร้องว่าอย่างนี้ครับ

1. ขณะที่ขับรถบนท้องถนน ผู้ขับจะไม่สามารถได้ว่า จะต้องใช้เหยียบเบรคเพิ่มขึ้นเมื่อใด ทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุ ไปชนประชาชน และหรือรถยนต์คันอื่น เกิดการบาดเจ็บ ล้มตาย และเสียหายต่อทรัพย์สินได้

2. ผ้าเบรคของรถ…จะทำงานได้ดีเมื่ออุณหภูมิไม่เกิน 300 องศาเซลเซียสเท่านั้น

3. ผ้าเบรคจะเสื่อมสภาพเร็ว ร้าว แตก หลุดร่อน ทำให้ประสิทธิภาพเบรคลดลงอย่างมาก โดยไม่รู้ตัวว่าจะเกิดขึ้น วัน เวลา ใด

 

ซึ่งปัญหาทั้งหมดเกิดจาก

1. เบรคหน้าทำงานมากเกินไป (FRONT BIAS) เบรคหลังทำงานน้อยมาก

2. เบรคไม่สมดุล จากการขึ้นเครื่องทดสอบเบรค BEISSBARTH พบว่าเบรคหน้า วัดประสิทธิภาพได้
70-80 % แต่เบรคหลังวัดได้ประมาณ 40 ต่างกันประมาณ 30-40 %

3. เบรคหลังทำงานน้อยมากเกิดจาก ความผิดปกติของ LOAD SENSING PROPORTION VALVEe (
LSPV) ที่วาล์วปิดเร็วเกินไป ทำให้แรงดันน้ำมันเบรคมาที่ล้อหลังน้อยมาก

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า รถ…เป็นสินค้าที่อันตราย จึงขอความกรุณาให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบังคับใช้ พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พศ. 2522 มาตรา 36

มีเอกสารแนบเป็นรายงานจากเครื่องทดสอบเบรคด้วย

ก็เป็นเรื่องที่ผู้บริโภค จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลข่าวสารเอาไว้บ้าง ตรวจสอบกันให้ดีเสียก่อน ก่อนจะตัดสินใจซื้อรถยี่ห้อไหน รุ่นไหน เอาไว้ใช้งาน

ยิ่งรถยอดนิยมจากเกาหลี รุ่นที่ประตูเปิดเลื่อนข้างได้น่ะ ซื้อรถมาแค่ห้าเดือน เข้าเชคนับ 10 ครั้ง

นี่ก็เป็นกระทู้ยอดนิยม ในเว็บยอดนิยมอีกเรื่องหนึ่ง

แค่รถคันเดียว มีปัญหาตั้ง 18 ข้อ แถมศูนย์ก็แก้ไขได้ไม่หมด สคบ. ก็เลยได้รับเรื่องเอาไว้แก้ไขให้แล้ว

อย่างที่บอกนะครับ จะทดลองถามเข้าไปทางรายการวิทยุหลากหลายคลื่น หลากหลายเวลาดูก็ได้ทดลองหมุนคลื่นวิทยุหาดูนะครับ เจ้าของรายการจะแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ในช่วงนั้นๆ เอาไว้ให้สอบถามครับ

ถ้าไม่สะดวก จะลองถามเข้ามาทางเว็บบอร์ด www.autoinfo.co.th ดูก็ได้ มีผู้ดูแลที่จะนำคำถามต่างๆมาปรึกษากองบรรณาธิการอยู่แล้ว

ประเภท ซื้อรถมาใช้แล้ว ใช้แค่ปีสองปี ราคาขายต่อมันจะวูบไปสักแค่ไหน แค่นั้นก็พอตัดสินยี่ห้อรถได้บ้างไหมครับ

แล้วปัญหาที่ปรากฎในเวบบอร์ดยอดนิยม มีปัญหาของรถรุ่นที่ดูๆ อยู่หรือเปล่า

แต่ถ้ารักใคร ชอบใครแล้วตัดสินใจซื้อเลยเนี่ย อย่าเอามาถามปัญหาในเวบเลยครับ

โดนยำใหญ่เอาจริงๆ ด้วย

ทดลองดูก็ได้------------------------------
เรื่องโดย : มือบ๊วย
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2549
คอลัมน์ : โค้งอันตราย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/DR8iQ
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th