บทความ

ไพศาล พิสุทธิ์วัชระกุล


“ฟอร์มูลา” สัมภาษณ์พิเศษ ไพศาล พิสุทธิ์วัชระกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลฟ์เซฟเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายยาง “ดันลอพ”

 

ฟอร์มูลา : การเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายยาง ดันลอพ มีเหตุผล และนโยบายอย่างไร ?

ไพศาล : แต่เดิมยาง ดันลอพ อยู่ในการดูแลของบริษัท ดันลอพ ไทยแลนด์ ฯ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของดันลอพ ประเทศอังกฤษ และมีธุรกิจหลายด้าน เช่น อุปกรณ์กีฬา ที่นอน ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก จึงให้ความสำคัญ ส่วนยางรถยนต์ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก

แต่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมมองธุรกิจยางรถยนต์ของ ดันลอพ มีอนาคตที่สดใส น่าจะสร้างยอดขายให้เติบโต และประสบความสำเร็จมากกว่านี้ จึงติดต่อไปยังบริษัทแม่ขอเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยเหตุผลของการเป็นมืออาชีพด้านยางรถยนต์มาตลอด ดังนั้นจึงได้เป็นตัวแทนจำหน่ายยาง ดันลอพตั้งแต่ปี 2534

ตลาดยางรถยนต์ในเมืองไทย 30-40 ปีก่อน จะมีโรงงานตั้งอยู่ในเมืองไทย การจำหน่ายยางนำเข้าจะเสียเปรียบในเรื่องของต้นทุนที่สูงกว่าจากภาระภาษีนำเข้า จึงไม่มีสิทธิ์แข่งขันกับยางในประเทศดังนั้นการทำตลาดจึงเน้นที่ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ทำให้บริษัทมีนโยบายเน้นทำตลาดยางพรีเมียม

 

ฟอร์มูลา : ตลาดยางพรีเมียมมีการเติบโตอย่างไร ?

ไพศาล : เติบโตในเชิงบวกขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นไปตามวิวัฒนาการของรถยนต์ ที่มีการพัฒนาในเรื่องของสมรรถนะ ทั้งด้านพละกำลัง ความเร็ว และแรงม้า เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นยางรถยนต์จึงต้องพัฒนาตามไปด้วย และยางที่มีสมรรถนะสูงจะอยู่ในกลุ่มพรีเมียม

นอกจากนี้การทำธุรกิจยางรถยนต์พรีเมียม 7-8 ปี ที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมจะอยู่เฉพาะในกลุ่มรถเก๋ง แต่ได้ขยายมาสู่รถพิคอัพ และรถโฟร์วีล ทั้งใช้งานทั่วไป และระดับหรู ซึ่งระดับหรูคงหนีไม่พ้นยางกลุ่มพรีเมียม เพราะถ้านับกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นก็จะเห็นได้ชัดเจนถึงการเติบโตที่ขยายไปสู่รถโฟร์วีลด้วย

 

ฟอร์มูลา : ตลาดยางโดยรวมมีปริมาณเท่าใด ?

ไพศาล : ปีที่แล้วตลาดยางพรีเมียมโดยรวมประมาณ 8 แสนเส้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาท ดันลอพ มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 10 % หรือประมาณ 1.5 แสนเส้นปีนี้คาดว่าจะเติบโตประมาณ 5-10 % ส่วนตลาดรวมมีปริมาณประมาณ 6-7 ล้านเส้น

 

ฟอร์มูลา : ปีนี้บริษัทวางนโยบาย และทิศทางของ ดันลอพ ไว้อย่างไรบ้าง ?

ไพศาล : ปีนี้เป็นปีแห่งการแข่งขัน ยอมรับว่าจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอื้อ ทำให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อ ดังนั้นการทำตลาดบริษัทจะเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจของความเหมาะสมในการใช้ยางเพราะตลาดพรีเมียม มีการแบ่งกลุ่มยางเป็นระดับกลาง ระดับบน ดังนั้นการเลือกใช้ยางจึงคงต้องให้ถูกสเปค เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับเงินที่ต้องลงทุน เช่น ยาง 1 รุ่น จะมีหลายรูปแบบให้เลือก ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีความเหมาะสมที่แตกต่างกัน ดีเลอร์จึงต้องศึกษาว่าลูกค้าใช้รถอะไร เพื่อแนะนำให้เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับรถรุ่นนั้น เป็นยุทธศาสตร์ที่อยากให้ร้านค้าใช้แก่ผู้บริโภค เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคจ่ายเงินโดยไม่จำเป็น

 

ฟอร์มูลา : ปีนี้ตั้งเป้ายอดขายไว้เท่าไร ?

ไพศาล : ดันลอพ ตั้งเป้ายอดขาย 1.6-1.7 แสนเส้น โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 10-15 %ซึ่งถือว่าลดลงจากเดิม แต่ไม่ได้เกิดขึ้นจากยอดขายที่ลดลง แต่มีผลสืบเนื่องจากมียางรถยนต์นำเข้าบแรนด์เล็กๆ เกิดขึ้นที่มาจากกลุ่มประเทศอาเซียน โดยอาศัยโครงสร้างอาฟตา ซึ่งตลาดโดยรวมยางพรีเมียม ปีนี้คาดว่าจะมีประมาณ 1 ล้านเส้น แต่จะมีตัวแปรเรื่องของอาฟตาเข้ามาเกี่ยวข้อง อาจทำให้การนำเข้าประเมินไม่ได้ เพราะอาจจะมีการนำเข้ามาทดแทนกำลังการผลิตที่มีไม่เพียงพอ สำหรับยางรถยนต์ที่มีโรงงานในประเทศ ทำให้ประเมินการซื้อขายยาก สำหรับตลาดภายในประเทศปีนี้คาดว่าจะมีประมาณ 7-8 ล้านเส้น

 

ฟอร์มูลา : การแข่งขันของตลาดจะออกมาในรูปแบบไหน ?

ไพศาล : จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. สงครามราคา และ 2. การให้ความรู้แก่ผู้บริโภคซึ่งจะเห็นได้จากปัจจุบันยางในประเทศหันมาทำการตลาดแบบมีเหตุมีผล เช่น เน้นเรื่องความเหมาะสมของสเปค เน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ว่ายางรุ่นไหนเหมาะสมกับรถประเภทไหนรวมถึงการพัฒนายางรุ่นใหม่ก็จะเว้นระยะความถี่น้อยลง สามารถทำให้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นนโยบายที่เหมือนกันกับ ดันลอพ

 

ฟอร์มูลา : ในกรณีที่ ดันลอพ ไม่มีโรงงานในประเทศ คิดว่าเป็นข้อเสียเปรียบหรือไม่ ?

ไพศาล : เรื่องการตัดสินใจตั้งโรงงานผลิตในเมืองไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนงานส่วนตลาดในอนาคตคงจะเป็นเรื่องรูปแบบความรับผิดชอบของระหว่างบริษัทกับญี่ปุ่นโดยนโยบายหลักความรับผิดชอบเรื่องการตลาดจะเป็นบริษัท ส่วนต่างประเทศจะรับผิดชอบเรื่องการผลิตซึ่งในปีหน้าจะสามารถเห็นความชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน

 

ฟอร์มูลา : ด้านภาษี ปัจจุบันเป็นอย่างไร ?

ไพศาล : ยางนำเข้าที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาฟตา จะเสียภาษีนำเข้า 10 % แต่สำหรับกลุ่มอาฟตาไม่มีภาษีนำเข้า แต่จะเสียภาษีแวท สามารถเคลมได้จากภาษีซื้อ/ขาย และภาษีนำเข้าก็จะมีการลดลงอีกเป็นขั้นบันได ซึ่งถือว่าลดลงอย่างมาก เพราะในอดีตเสีย 30-40 %

 

ฟอร์มูลา : ตลาดยางรถยนต์ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดบ้าง ?

ไพศาล : ในแง่ของสินค้า ยางรถยนต์มีการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในเรื่องคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มขึ้น ความทันสมัย

ดีเลอร์ และร้านค้า เห็นได้ชัดเจน คือ กระแสของยักษ์ใหญ่ค้าปลีก จากต่างประเทศ ที่เข้ามาเปิดศูนย์บริการแบบครบวงจร ขยายเครือข่ายทำให้เกิดกระแสการแข่งขัน ซึ่งบีบให้ดีเลอร์ต้องพัฒนาตัวเองร้านค้าที่มีวิสัยทัศน์ มีเงินทุน ก็จะขยายเครือข่าย ทำรูปแบบร้านเป็นเซอร์วิศเซนเตอร์ มีการจัดซื้อแบบรวมยอด และกระจายสินค้า

ผู้บริโภคพัฒนาตามตลาดรถยนต์ เมื่อรถยนต์มีเทคโนโลยีสูงขึ้น ผู้บริโภคได้เปรียบมีทางเลือก ตัวอย่างปัจจุบันรถยนต์เมืองไทยมีให้เลือกมากมาย หากคนเบื่อหน่ายรถเก๋ง ก็สามารถหันไปหารถ เอมพีวีซึ่งรถพวกนี้มีวิวัฒนาการทางด้านสมรรถนะ เปลี่ยนยางได้หลายรูปแบบ

 

ฟอร์มูลา :ตัวแทนจำหน่ายยาง ดันลอพ ปัจจุบันมีกี่แห่ง ?

ไพศาล : 170 แห่ง โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 200 แห่ง

 

ฟอร์มูลา : จากการทำงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผลงานที่รู้สึกภูมิใจมากที่สุดคืออะไร ?

ไพศาล : การนำธุรกิจยางรถยนต์ที่เห็นมาตั้งแต่เด็ก และสามารถเป็นบริษัทคนไทยบริษัทหนึ่งที่ถือว่ามีน้อยมาก เป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ที่ติดอันดับ 5 ของโลก และทำธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมเปิดเผยยอดขาย และเสียภาษีอย่างถูกต้อง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : ธีรวิทย์ โตจันทร์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2549
คอลัมน์ : สัมภาษณ์พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/eJJtv
อัพเดทล่าสุด
10 Apr 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,299,000
2.
5,399,000
3.
6,799,000
4.
3,249,000
6.
53,500,000
8.
3,600,000
9.
4,539,000
10.
13,339,000
11.
2,999,000
12.
1,749,000
13.
1,800,000
15.
499,000
16.
979,000
17.
990,000
18.
4,090,000
19.
1,699,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง