บทความ

จันทร์นภา สายสมร


ฟีล์มกรองแสง เป็นสินค้าที่เติบโตไปพร้อมกับรถยนต์ และมีการแข่งขันที่รุนแรงด้วยกลยุทธ์หลายรูปแบบ “ฟอร์มูลา” สัมภาษณ์พิเศษ จันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้จำหน่าย “ลามินา” ซึ่งเป็นฟีล์มกรองแสงที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงด้วยการก้าวสู่อันดับ 1 ในตลาด”

 

ฟอร์มูลา : ตลาดฟีล์มกรองแสงในปีนี้จะเป็นอย่างไร ?

จันทร์นภา : ตลาดในปีนี้น่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 8-10 % คิดเป็นมูลค่าตลาดประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยยึดจากการเติบโตของฟีล์มกรองแสงรถยนต์เป็นหลัก เพราะมูลค่าตลาดรวมทั้งหมดจะเป็นรถยนต์ 90 % และฟีล์มทั่วไปอีก 10 %

 

ฟอร์มูลา : คุณวางแผนและทิศทางของ ลามินา ปีนี้ไว้อย่างไร ?

จันทร์นภา : ปีนี้ ลามินา มีเป้าหมายคือ 1. การจัดทำโครงการร้าน เอกซ์คลูซีฟ ชอพให้เป็นไปตามโครงการที่วางไว้ เช่น การควบคุมคุณภาพการติดตั้งฟีล์มการพัฒนาเทคนิคการติดตั้งชั้นสูงให้แก่ช่าง 2. การรณรงค์เรื่องการดูฟีล์ม ลามินาของแท้มีวิธีการดูอย่างไร เพราะลูกค้าทั่วไปจะดูว่ามีโลโก บวกกับรหัสบนเนื้อฟีล์มซึ่งเท่านี้ยังไม่เพียงพอ จะต้องมีข้อปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีก คือต้องติดตั้งกับศูนย์ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ ลามินา เท่านั้นเพื่อให้ได้สิทธิ์การรับประกันอีก 7 ปี และต้องได้บัตรลงทะเบียนรับประกันตามรูปแบบของบริษัทด้วย 3.การรณรงค์ให้ความรู้ ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของฟีล์มกรองแสง ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องที่ ลามินา
ดำเนินการมาตลอดตั้งแต่เริ่มเปิดตัว จนกระทั่งปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปี เพราะยังมีปัญหาเรื่องความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เรื่องการลดความร้อนจากแสงแดด และการลดความร้อนจากประเภทอื่นๆ เช่น สปอทไลท์ และรังสีอินฟราเรด

สำหรับทิศทางของ ลามินา จะต้องรักษาความเป็นผู้นำตลาดฟีล์มกรองแสงทุกประเภททั้งฟีล์มกรองแสงรถยนต์ และอาคาร โดยปีนี้ตั้งเป้ายอดขายรวมทั้งสิ้น 350 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 15 % ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากปี 2548 เติบโตเพิ่มขึ้นจาก 230 เป็น 300 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 30 % โดยการตั้งเป้าเติบโตของ ลามินา จะตั้งเป้าจากตลาดรวมเป็นหลัก คือ หากตั้งเป้าตลาดรวม 8-10 % บวกอีก 5 ก็เป็น 15 % แต่ถ้าหากตลาดรวมเกิดความเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ต้องติดตามทิศทางของตลาดรถยนต์ตลอดเวลาประกอบกันไปด้วยสำหรับยอดขายที่ตั้งไว้จะแบ่งสัดส่วนเป็นฟีล์มกรองแสงติดรถยนต์ 80 ที่เหลืออีก 20 % เป็นฟีล์มกรองแสงอาคาร

 

ฟอร์มูลา : ปีนี้ ลามินา จะใช้กลยุทธ์อะไรเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาด ?

จันทร์นภา : อันดับแรก คือ ให้การฝึกอบรมตัวแทนจำหน่าย และช่างติดตั้ง รวมถึงผู้ให้บริการในร้านอันดับที่ 2 คือ การฝึกอบรมพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ 3 คือ วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ไปในทิศทางที่ชัดเจน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ลามินา จะต้องพยายามสร้างสิ่งที่ชัดเจนกับสินค้าให้ได้มากที่สุด เช่น การทำสื่อโฆษณา จะต้องสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของ เอกซ์คลูซีฟ ชอพ ว่าคืออะไรประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับหรือการโฆษณาบางชิ้นจะต้องบ่งบอกให้ผู้บริโภคทราบถึงความแตกต่างการลดความร้อนของสื่อแต่ละประเภท และทุกโฆษณาจะต้องตอกย้ำเรื่องการเลือกซื้อฟีล์ม ลามินา ของแท้ นอกจากนี้ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การคืนกำไรสู่สังคม ที่ทำอย่างต่อเนื่อง ลามินา สานฝันที่ได้ทำโครงการสร้างโรงเรียนให้กับพื้นที่ทุรกันดาร จนถึงปัจจุบันดำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5แล้ว ซึ่งสาเหตุที่สร้างโรงเรียนเพราะมองว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้านต่างๆ

 

ฟอร์มูลา : จุดเด่นของ ลามินา คืออะไร ?

จันทร์นภา : คุณภาพมาตรฐาน และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001รวมถึงคุณสมบัติของฟีล์มที่กันความร้อน ป้องกันรังสียูวี เนื้อฟีล์มมีความเหนืยวแน่นแข็งแรงทนทาน ที่ช่วยเสริมเรื่องความปลอดภัย ที่นอกเหนือจากเรื่องของความสวยงาม

นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้ความสำคัญในการติดตั้งฟีล์มกรองแสงมากที่สุดในบรรดาผู้ทำตลาดฟีล์มกรองแสง โดยมีการฝึกอบรมผู้แทนจำหน่าย และพัฒนาโครงการ เอกซ์คลูซีฟ ชอพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการมาตรฐานการติดตั้งที่แตกต่างจากร้านฟีล์มทั่วไปเริ่มตั้งแต่ห้องติดตั้งฟีล์มมาตรฐาน การใช้เครื่องมือ และรายละเอียดการติดตั้งที่เหนือกว่า

ผู้แทนจำหน่าย ฟีล์มกรองแสง ลามินา ส่วนใหญ่เป็นมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปีทำให้ผู้บริโภคมั่นใจกับการติดตั้งที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ด้วยคุณภาพบริการหลังการขายเพราะฟีล์ม ลามินา จะจำหน่ายให้แก่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้นผู้บริโภคจึงได้รับการบริการหลังการขายที่ดีที่สุด

 

ฟอร์มูลา : คุณคิดว่าในปีนี้จะมีฟีล์มกรองแสง ยี่ห้อใหม่เกิดขึ้นในตลาดอีกหรือไม่ ?

จันทร์นภา : ตลาดจะมีสินค้าเข้าๆ ออกๆ ตลอดเวลา ที่ผ่านมาตั้งแต่ ลามินาเข้ามาดำเนินธุรกิจในเมืองไทย 10 ปี ก็จะมีรายใหม่เข้ามา รายเก่าออกไปคาดว่าปีนี้ตลาดฟีล์มกรองแสงระดับพรีเมียมจะมีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3-4 ราย สาเหตุที่มีรายใหม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการรายอื่นมองว่าเป็นธุรกิจที่สร้างกำไรเพราะแต่เดิมตลาดฟีล์มกรองแสงนั้นมีอยู่มากมายหลายยี่ห้อแต่สื่อมวลชนหรือผู้บริโภคอาจจะไม่ค่อยรู้จัก เนื่องจากไม่ได้ทำตลาดแบบสร้างบแรนด์ให้เป็นที่จดจำแต่ปัจจุบันตลาดฟีล์มกรองแสงมีรายใหม่เพิ่มขึ้น เข้าใจว่าหลังจากที่ ลามินา สร้างบแรนด์ขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับ เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ทำฟีล์มกรองแสงรายอื่นหันมาสร้างบแรนด์เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักและจดจำ

ราคาฟีล์มกรองแสงระดับพรีเมียมหากติดรอบคัน บานหน้าเฉพาะบังแดด ราคาประมาณ 4,000-5,000 บาท แต่ถ้าบานหน้าเต็มเริ่มต้น 7,000-20,000 กว่าบาททั้งนี้ราคาฟีล์มกรองแสงขึ้นอยู่กับประเภทของฟีล์มด้วย ซึ่งปัจจุบัน ลามินาจะมีฟีล์มราคาแพงที่สุดในประเทศไทย คือ แอล 60 แมกซ์ สเปเชียล คุณสมบัติพิเศษ คือ ใสสะท้อนแสงต่ำ กันความร้อนได้ดี ติดรอบคันเกือบ 30,000 บาท
แต่ลูกค้าอาจไม่ชอบเพราะขาดความเป็นส่วนตัว ก็จะติดเฉพาะบานหน้า ส่วนรอบคันติดรุ่นอื่นก็จะมีราคาถูกลงมาคันหนึ่งประมาณ 11,000-12,000 บาท ซึ่งมีหลายยี่ห้อที่ต้องการทำตลาดฟีล์มรุ่นนี้ แต่ติดปัญหาเรื่องมีโรงงานที่ผลิตฟีล์มประเภทนี้น้อยมาก

 

ฟอร์มูลา : ในปีนี้ ลามินา จะมีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ?

จันทร์นภา : ปีนี้ยังไม่มี แต่อาจจะมีเทคนิคการติดตั้งใหม่ เครื่องมือใหม่ รูปแบบการให้บริการใหม่เนื่องจากปัจจุบันมีสินค้าครอบคลุมแล้ว

 

ฟอร์มูลา : ปัจจุบันการจำหน่ายฟีล์มกรองแสง ลามินา มีรูปแบบใดบ้าง ?

จันทร์นภา : มี 2 รูปแบบ คือ 1. ลามินา ฟีล์ม เอกซ์คลูซีฟ ชอพ ร้านที่จัดจำหน่ายฟีล์มกรองแสงลามินา ระดับพรีเมียมเพียงอย่างเดียว ส่วนสินค้ารองในราคาประหยัดจะต้องเป็นสินค้าที่ ลามินาฟีล์ม ยินยอมให้จำหน่าย มีฟีล์มกรองแสง ลามินา ทุกรุ่น รวมถึงรุ่นพิเศษ แอล 60 แมกซ์ สเปเชียลที่มีจำหน่ายเพียงแค่ ลามีนา ฟีล์ม เอกซ์คลูซีพ ชอพเท่านั้นรูปแบบต้องเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น คือ ต้องมีห้องติดตั้งฟีล์มที่ได้มาตรฐานช่างที่ผ่านการอบรมและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และผู้จัดการร้านที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ปัจจุบันมีอยู่ 46 ซึ่งจะเพิ่มเป็น 50 แห่งเท่านั้น เพราะจะไม่เน้นเรื่องปริมาณแต่จะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติ 2. ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการมีลักษณะว่าขายฟีล์มอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ลามินา ได้แต่จะมีกำหนดว่ายี่ห้อใดบ้าง เพราะหากไม่กำหนดจะทำให้ไม่ชัดเจน มีช่างที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 คน และจะต้องจำหน่ายฟีล์มกรองแสง ลามินา จำนวนกี่รุ่น ปัจจุบันมีอยู่ 230 ร้านทั่วประเทศซึ่งไม่เน้นเรื่องการเพิ่มจำนวน แต่จะเน้นเรื่องการบริการ

 

ฟอร์มูลา : หลักเกณฑ์การเลือกร้าน เอกซ์คลูซีฟ ชอพ มีอะไรบ้าง ?

จันทร์นภา : 1. ความเข้าใจและความตั้งใจของเจ้าของร้านในการให้ความร่วมมือกับนโยบายของบริษัทที่เน้นเรื่องการให้บริการที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากลซึ่งหากเจ้าของร้านไม่ให้ความร่วมมือจะทำให้เกิดได้ยาก

2. ความพร้อมของร้านตามข้อกำหนดมาตรฐาน ความพร้อมของช่างอย่างน้อย 2 คน ผู้จัดการร้าน ที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม

3. ทำเลที่เหมาะสม

 

ฟอร์มูลา : การลงทุนการเปิดร้านแบบ เอกซ์คลูซีฟ ชอพ จะใช้เงินเท่าใด ?

จันทร์นภา : การลงทุนจะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ โดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 แสนบาท/ร้าน

 

ฟอร์มูลา : การลงทุนเพิ่มขึ้นในปีนี้ ?

จันทร์นภา : จะมีการลงทุนเพิ่มในเรื่องของเทคนิคการติดตั้งแบบใหม่ และการผลิตบุคลากรฝึกอบรมประมาณปีละ 120 คน เพื่อให้เป็นช่างคุณภาพสำหรับร้าน เอกซ์คลูซีฟชอพ นอกจากนี้ยังมีงบการตลาดที่ตั้งเป้าไว้ 35 ล้านบาท------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : เอกลักษณ์ จุลสุคนธ์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2549
คอลัมน์ : สัมภาษณ์พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Sc1V5
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
2,180,000
2.
19,800,000
3.
31,900,000
4.
24,700,000
5.
1,990,000
6.
12,959,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th