บทความ

“ทุบรถ” สะเทือนอุตสาหกรรม


จากกรณีผู้ซื้อรถ ฮอนดา ซีอาร์-วี ป้ายแดงแล้วเกิดปัญหาสตาร์ทไม่ติด รวมทั้งไม่ได้รับการดูแลจากผู้จำหน่ายเท่าที่ควร จึงทุบรถของตนเองต่อหน้าสื่อมวลชนจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลก ถึงแม้ว่าผู้ผลิตรถยนต์ฮอนดา จะตกลงกับผู้บริโภคได้แล้วก็ตาม แต่ก็นับว่าทำให้ไทยเสียภาพลักษณ์ของดีทรอยท์แห่งเอเชีย ไปไม่น้อย ทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะเกิด “ลัทธิเอาอย่าง” ขึ้นในหมู่ผู้ที่กำลังครอบครองรถเจ้าปัญหาอีกหลาย 10 ราย

ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีมติให้ดำเนินการแก้ไข และป้องกันกับปัญหา 3 แนวทาง คือ

1. มอบหมายให้สถาบันยานยนต์ไปหารือกับผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่ายในการจัดตั้งสายด่วนรับเรื่องร้องเรียน หรือ คอลล์ เซนเตอร์ (CALL CENTER) ที่เป็นเบอร์กลาง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้รถยนต์

2. ตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยคุณภาพรถยนต์ ประกอบด้วย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นประธานคณะกรรมการ และผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์เป็นรองประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย ผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนจากสถาบันยานยนต์เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจหน้าที่ คือ
1. กำหนดขอบเขต หลักการและวิธีการวินิจฉัยคุณภาพยานยนต์
2. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพยานยนต์ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้คำวินิจฉัยตามเหตุผลทางเทคนิค และข้อแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามหลักการที่กำหนดขึ้น
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคล เพื่อดำเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามความเหมาะสม และ
4 . ให้คณะกรรมการ ฯ รายงานผลการดำเนินงาน ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

3. มอบหมายให้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
ดำเนินการร่างกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้กรรมการวินิจฉัยขึ้นมาดำเนินการก็ได้ ซึ่งกฎหมายจะว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้รถยนต์
ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะต้องมีการหารือเพื่อยกร่างต่อไป เล็งกฎหมายใหม่บังคับตามแนวสหรัฐ
โดยกฎหมายของสหรัฐ คือ เลมอน ลอว์ (LEMON LAW) เป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยบังคับให้ผู้ผลิตต้องดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ที่มีข้อบกพร่องให้เป็นไปตามพันธกรณีของการรับประกันที่ผู้ผลิตรถได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

และนอกจากนี้กรณีที่รถยนต์มีข้อบกพร่อง และผู้ผลิตได้มีความพยายามในการซ่อมแซมตามความเหมาะสมเป็นจำนวน 4 ครั้ง หรือมากกว่า ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ผลิตจะต้อง เปลี่ยนรถให้แก่ลูกค้าทันที หรืออาจจะเป็นไปในลักษณะการคืนเงินให้ โดยมีการหักค่าเสื่อม ตามระยะเวลาการใช้งานจริง แต่รถยนต์คันดังกล่าวจะต้องซื้อไปเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือใช้ไปแล้วไม่เกิน 12,000 ไมล์ หรือประมาณ 20,000 กม.------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : -
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2548
คอลัมน์ : บทความ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/iJhrb
อัพเดทล่าสุด
8 Oct 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
2,090,000
3.
2,229,000
4.
779,000
5.
3,590,000
7.
1,316,000
8.
1,749,000
9.
1,699,000
11.
3,299,000
12.
5,399,000
13.
6,799,000
14.
3,249,000
15.
4,980,000
16.
53,500,000
18.
3,600,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th