บทความ

“มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 21″


“มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 21″
เตรียมขยายพื้นที่เป็น 80,000 ตรม.

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 21″ เปิดเผยว่าจากความสำเร็จของการจัดงานในปีที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องของยอดจองรถยนต์ ผู้ชมงานทำให้ในปีนี้ผู้จัดงานได้เตรียมปรับปรุงและขยายพื้นที่การจัดงานเพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การจัดงาน ได้แก่การย้ายงาน AUTO COMPONENTS & AFTERMARKET2004 (AA04) ไปจัดที่ เอรีนา ซึ่งมีพื้นที่ 10,000 ตรม.เพื่อเตรียมรองรับการจัดงานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะมีรถเข้าร่วมงาน 7-10 ยี่ห้อเป็นการขยายฐานตลาด และดึงดูดผู้ชมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ในส่วน คาร์สเตริโอ จะเพิ่มพื้นที่เป็น 15,000 ตรม. ซึ่งจะทำให้พื้นที่จัดงานเพิ่มเป็น 80,000ตรม. จากเดิมเมื่อปีที่แล้วมีพื้นที่จัดงาน 64,000 ตรม.

ขยายวันจัดงาน เทียบระดับอินเตอร์

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 21″ เปิดเผยว่าการจัดงานในปีนี้จะมีการขยายวันจัดงานเพิ่มขึ้น โดยจะใช้ระบบเดียวกับต่างประเทศ คือจะมีงานพิธีเปิด 1 วัน และอีก 12 วันเป็นวันสำหรับผู้ชมโดยทั่วไปทั้งนี้หากเป็นต่างประเทศจะจัดงานสำหรับผู้ชมทั่วไป 11 วัน และวันสำหรับสื่อมวลชนอีก 2 วัน

ในแต่ละปีวัน เวลา เริ่มงานจะไม่เหมือนกัน เนื่องจากถ้าหากวันที่ 10 ธันวาคมซึ่งเป็นวันสิ้นสุดของการจัดงานในแต่ละปี ไปตรงกับวันเสาร์ และมีวันหยุดชดเชยการจัดงานจะขยายไปถึงวันหยุดชดเชย แต่อย่างไรก็ตามการจัดงานจะอยู่ในช่วงเดิมคือ ปลายเดือนพฤศจิกายน-ต้นเดือนธันวาคม

สำหรับในปีนี้งานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2547ซึ่งจะเป็นวันสำหรับสื่อมวลชนและแขกรับเชิญ ส่วนงานแสดงสำหรับประชาชนทั่วไปจะเริ่มวันที่ 1-12ธันวาคม 2547 โดยวันที่ 1 ธันวาคม จะเป็นวันมหากุศล

รายชื่อผู้โชคดีรายการ “ซื้อบัตรชิงรถ”
รางวัลที่ 1 รถยนต์ เชฟโรเลต์ ออพทรา 1 รางวัล
ประทุมทิพย์ วนยุทยาน กรุงเทพ ฯ

รางวัลที่ 2 ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับกรุงเทพ ฯ – ญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง 1 รางวัล
ศิวาพร กิตติวิทย์เชาวกุล กรุงเทพ ฯ

รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ เจอาร์ดี เซิร์ฟ 1 รางวัล
ไพรัชช์ แย้มสำรวล จ. นนทบุรี

รางวัลที่ 4 โทรทัศน์สี โซนี เวกา 29 นิ้ว รุ่น เควีเอกซ์เจ 29 เอม 50 1 รางวัล
วิสิษฐ์ กิตติรุจิระพันธ์ กรุงเทพ ฯ

รางวัลที่ 5 เครื่องเล่น ดีวีดี ไพโอเนียร์ รุ่น ดีวี 555 เค 1 รางวัล
เมฆินทร์ เหล่าสิทธิสุข จ. นนทบุรี

รางวัลที่ 6 ตู้เย็น มิตซูบิชิ รุ่น เอมอาร์ 22 เอม ขนาด 8 คิว 1 รางวัล
อนันต์ ประเสริฐศรี จ. พระนครศรีอยุธยา

รางวัลที่ 7 นาฬิกา ทิมเบอร์แลนด์ รุ่น ทีไอ 12519 จี 1รางวัล
วรลักษณ์ อุ่นทอง จ. อุบลราชธานี

รางวัลที่ 8 นาฬิกา ทิมเบอร์แลนด์ รุ่น ทีไอ 14006 แอล 1 รางวัล
กฤตชนา กิตติภิญโญ กรุงเทพ ฯ

รางวัลที่ 9 เตาไมโครเวฟ ชาร์ป 1 รางวัล
ชญานิศ ชัยศิริ จ. นนทบุรี

รางวัลที่ 10 เสื้อยืด MOTOR EXPO 30 รางวัล
1. รัตนา หวังดำรงวงค์ กรุงเทพ ฯ
2. ณัฐนันท์ อยู่ประพัฒน์ กรุงเทพ ฯ
3. นันทิยา สายเชื้อ จ. ร้อยเอ็ด
4. ประพันธ์ ทาตะนาม กรุงเทพ ฯ
5. เลิศศักดิ์ เรืองพริ้ม กรุงเทพ ฯ
6. สมศิริ ตั้งเตรียมใจ จ. นนทบุรี
7. ธีระชัย เอกอรัญพงศ์ จ. ปทุมธานี
8. มนู คำมณี จ. พระนครศรีอยุธยา
9. องอาจ พัฒนาอุตสาหกิจ กรุงเทพ ฯ
10. สมยศ เรืองรอด จ. ปทุมธานี
11. สุรัชต์ สิทธารกธรรม กรุงเทพ ฯ
12. ปราณี คำมณี จ. พระนครศรีอยุธยา
13. สุภัค พันธุ์วิเศษ จ. พิจิตร
14. ศรายุทธ จรดล จ. นนทบุรี
15. รสรินทร์ นิ่มนวล กรุงเทพ ฯ
16. อำนาจ ชลธารานที กรุงเทพ ฯ
17. สุปราณี รุ่งเริงสุข กรุงเทพ ฯ
18. ศุภฤกษ์ แพทย์วงษ์ จ. สมุทรปราการ
19. อมรินทร์ พูลผลอำนวย กรุงเทพ ฯ
20. พยุงศักดิ์ เนตรกอง จ. นนทบุรี
21. บุณฑริกา แสงพันธ์ กรุงเทพ ฯ
22. อุทุมพร ทับศัพท์ จ. ปทุมธานี
23. พีระพล สุวรรณโชติ กรุงเทพ ฯ
24. ว่าที่ รต. เจด็จชัย ไตรพิษ กรุงเทพ ฯ
25. ศราวุธ เรืองทองดี จ. สมุทรปราการ
26. โชคชัย พิมอรัญ จ. ปทุมธานี
27. เอกศักดิ์ พุทธาโร จ. สงขลา
28. สมบัติ นาคมอญ จ. สมุทรปราการ
29. นิตยา ลัพธิโสภณ กรุงเทพ ฯ
30. พงศ์ธร นิรามัย จ. ปทุมธานี

ผู้โชคดีจากรายการ “ซื้อรถ ชิงรถ” ฟอร์ด เอสเคพ
วรกร ทองศรีสุข------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : -
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2547
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/JJbkJ

Follow autoinfo.co.th