บทความ

โลกอนาคต


วันนี้คุณเดินขบวนหรือยัง

แปลกดีนะครับ กิจวิสัยอย่างนี้หายไปจนแทบจะลืมๆ กันเสียแล้ว พอเห็นองค์กรใหญ่ๆลุกขึ้นมาประท้วง เดินขบวน คัดค้าน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ก็ให้รู้สึกแปลกๆ

โลกเดี๋ยวนี้เข้าไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์แล้ว ความเจริญก้าวหน้า รุกรานเข้ามาในการทำงานการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งที่เปิดรับเข้ามาเอง ทั้งที่แอบแฝงเข้ามาด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่รู้ว่าบ้านของคนที่มาเดินขบวนคัดค้านน่ะ ยังดูโทรทัศน์ขาว/ดำ อยู่หรือ ไม่มีเคเบิลทีวีหรือไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้หรือ อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกที่มาอยู่ในยุคของดิจิทอลน่ะไม่มีใช้กันสักคนเลยหรือ

แม้แต่ระบบการธนาคาร เรายังต้องเปิดรับเข้ามา มีเครื่องรับเงินสดอัตโนมัติที่สามารถฝากได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานใดๆ ทั้งสิ้น จำเพียงแค่เลขบัญชีเท่านั้นไม่ต้องเจอหน้าใครทั้งนั้น หันหน้าเข้าหาจอภาพแล้วกดอย่างเดียว ก็ยังยอมรับกันได้ ทั้งที่แต่ก่อนน่ะ
ต้องยอมเข้าแถวกันเป็นชั่วโมง กว่าจะเอาเงินไปฝากแบงค์ได้

แต่พอองค์กรของตัวเองจะต้องถึงเวลาปรับเปลี่ยนบ้าง ก็ขอคัดค้านกันไว้ก่อน

คนเราจะเป็นใหญ่เป็นโตได้น่ะ ต้องไม่ลืมดูเงาของตัวเองนะครับ จะยอมเป็นเต่าล้านปีอยู่อย่างนี้หรือไม่ยอมปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยหรือ

บ่นไปก็เท่านั้นแหละ เพราะกว่า นิตยสาร “ฟอร์มูลา” เล่มนี้จะวางแผงเรื่องก็คงเงียบหายเหมือนคลื่นกระทบฝั่งไปแล้ว

ได้บ่นก็ยังดี ไม่งั้นอึดอัดหน้าอกครับ

มาคุยเรื่องสัพเพเหระกัน

เรื่องแรก ก็คงต้องยอมทนกันหน่อยกับสภาพการจราจรและการขนส่งของบ้านเราที่ดูเหมือนการก่อสร้างไม่รู้จักจบจักสิ้น เดี๋ยวขุดที่โน่น ปะที่นี่ บางที่ก็ดูเหมือนเอาอะไรมาเขี่ยๆทิ้งเอาไว้ ไม่มีปัญญาทำให้แล้วเสร็จได้ คาอยู่อย่างนั้นแหละ

นี่ไม่ได้เจาะจงกับฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะนะครับ เพียงแค่อยากจะบอกว่าคงต้องยอมทนๆกันหน่อย เพราะตอนนี้ คมนาคมท่านกำลังจัดทําแผนพัฒนาด้านการขนส่งและจราจรในเชิงบูรณาการเพื่อให้มีแผนหลักการขนส่งและจราจร ตั้งแต่ปี 2547-2554 ที่ครอบคลุมการขนส่งและจราจรทั้งทางบกทางน้ำ และทางอากาศ มีระบบบริหารจัดการ กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลแผนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ท่านผู้ใหญ่ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท เทสโก้ จํากัดและมูลนิธิสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินโครงการ ฯในวงเงินทั้งสิ้น 14,899,750 ล้านบาท และได้เริ่มส่งรายงานแผนการปฏิบัติการเบื้องต้นมาแล้ว

คาดว่าเราจะยังพอได้ข่าวเรื่องนี้ในระยะเวลาไม่นาน เพราะงานประเภทนี้แถลงออกมาทีไรก็เป็นหน้าเป็นตากับคนแถลงทุกที ไม่ว่าใครจะทำก็ตาม โครงการจะไปทางไหนอย่างไร แผนจะเป็นอย่างไร เรื่องแบบนี้มันปิดกันไม่มิดอยู่แล้ว พวกกระผมไม่ต้องปูดหรอก
มีคนช่วยพูดเยอะ

เรื่องที่สองนี่ขอเป็นต่างจังหวัดสักหน คราวนี้เล่นถึงเมืองใหญ่สองเมืองครับ เชียงใหม่ กับ ภูเก็ตที่ได้รับการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ และภูเก็ต สู่ความเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคส่วนจำเป็นเร่งด่วนของเชียงใหม่ ปรับปรุงขยายห้องผู้โดยสารระหว่างประเทศทางเดินเชื่อมพร้อมสะพานเทียบเครื่องบิน

ส่วนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิบัติการบินได้ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระยะที่สองไปแล้ว

ที่ลงมือทำกันรวดเร็วนี่ เป็นเพราะหลวงท่านเล็งเห็นว่า ที่เชียงใหม่ท่านต้องการให้เป็นศูนย์คมนาคมและศูนย์กลางภาคเหนือตอนบนของเมืองเชียงใหม่และเป็นศูนย์กลางการบิน (HUB) ของภูมิภาคอินโดจีนและจีนตอนใต้และด้วยศักยภาพของเชียงใหม่ที่เป็นเมืองที่มีความสำคัญมากที่สุดของภาคเหนือ

นอกจากนี้เชียงใหม่ตั้งอยู่ในตำแหน่งภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม สามารถเดินทางไปยังเมืองต่างๆในภูมิภาคได้อย่างสะดวกรวดเร็วในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ทดลองเอาแผนที่มากางดูก็จะรู้นะครับ ว่าบินจากเชียงใหม่แล้วจะไปถึงที่ไหนได้บ้างที่ใกล้สุด

ส่วนภูเก็ตนั้น เห็นออกข่าวกันมาหลากหลาย บ้างก็ว่าจะให้เป็นศูนย์ IT อะไรมิต่ออะไรว่ากันให้หลายรัฐมนตรีไปหมด จนปัจจุบันก็ยังไม่มีโครงร่างอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอันสักทีแต่เอาเถอะ อย่างน้อยปรับปรุงสนามบินให้เป็นสนามบินนานาชาติเอาไว้ก่อนยังถือว่าเป็นเรื่องของเมืองท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติ

สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ดีที่สุด ทั้งของประชาชนคนไทย และนักท่องเที่ยวเพื่อความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว น่าจะเป็นสิ่งดีที่สุดแล้ว

ไม่ใช่แค่ภูเก็ตที่เดียวนะครับ แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ก็ด้วยแหละ

ขอกลับมาเรื่องวงการบันเทิงหน่อย จะเรียกว่าเป็นเพลงประจำชาติก็ได้

อันที่จริงก็ยอมรับกันอยู่กลายๆ ว่า เพลงที่คนไทยต้องร้องได้จะมีอยู่สักกี่เพลง เพลงชาติเพลงสรรเสริฐพระบารมี สดุดีมหาราชา อะไรประมาณนี้แหละครับ

สำนักนายก ฯ ก็เลยสรุปออกมาให้รับทราบทั่วกันว่า เพลงต่อไปนี้เป็น “เพลงสำคัญของแผ่นดิน”

ได้แก่ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ เพลงสดุดีมหาราชาและเพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา

เพลงเหล่านี้ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติจะได้จัดทำขึ้นใหม่เพื่อเป็นต้นฉบับและขอความร่วมมือกับประชาชนทั้งหลายให้ดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ มี นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำเพลงสำคัญของแผ่นดินที่เป็นมาตรฐานถูกต้องทั้งทำนองและเนื้อร้องเอื้อต่อการสื่อความหมายให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติ เหมาะสมกับการเทิดพระเกียรติเพื่อเผยแพร่ให้ภาคราชการนำไปใช้เป็นต้นฉบับในโอกาสต่างๆ

นอกจากนั้น ยังแบ่งวงดนตรีเป็น 3 ประเภท คือ วงออร์เคสตราหรือประมาณว่าวงค์ดุริยางค์แห่งชาตินั่นแหละ วงบิ๊กแบนด์ ขนาด 16 ชิ้น และวงโยธวาทิต ขนาด 60 ชิ้น

ในส่วนของดนตรีไทย ใช้ดนตรี 3 ประเภท ได้แก่ วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ วงเครื่องสายเครื่องคู่และวงมโหรีเครื่องคู่ บรรเลงและขับร้องโดยวงดนตรีกรมศิลปากรร่วมกับนักดนตรีไทยสี่เหล่าทัพ

จึงเรียนมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน และกรุณาสอนลูก สอนหลานให้ร้องในจังหวะและทำนองที่ถูกต้องด้วยนะครับ

จะได้ไม่ขายหน้าคนข้างๆ------------------------------
เรื่องโดย : มือบ๊วย
ภาพโดย : -
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2547
คอลัมน์ : โค้งอันตราย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/s3Gn7

Follow autoinfo.co.th