บทความ

คาลเทกซ์


โครงการ คนไทย หัวใจ 2 ป. (ประหยัดและปลอดภัย)โครงการรณรงค์เพื่อการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเต็มประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด และกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

โดยการจัดอบรมเรื่องเทคโนโลยีเชื้อเพลิงเพื่อสิ่งแวดล้อม และน้ำมันหล่อลื่น
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
และสามารถใหคำแนะนำที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้รถโดยเฉพาะในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

การจัดอบรมเรื่องเทคโนโลยีเชื้อเพลิงเพื่อสิ่งแวดล้อม และน้ำมันหล่อลื่นเป็นกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เริ่มต้นใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ/อุดรธานี/พิษณุโลก/เชียงใหม่ และนครราชสีมา

สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : -
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2547
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Lwshy
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th