บทความ

THE 27 th VINTAGE CAR CONCOURS


ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ เลขาธิการ สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย กล่าวว่าวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานประกวดรถโบราณ คือเพื่อกระตุ้นให้ทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของรถโบราณอยู่แล้วตลอดจนผู้ที่นิยมชมชอบแต่ยังมิได้เป็นเจ้าของเกิดความตระหนักในคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของรถโบราณ และกระตือรือร้นที่จะบำรุงรักษารถยนต์อย่างถูกวิธีเพื่อให้ฟื้นคืนสภาพเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 27 จัดโดย สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยซึ่งปีนี้คณะกรรมการตั้งใจจัดให้ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 32 ปี ของการก่อตั้งสมาคม ฯ โดยเพิ่มการจัดงานเป็น 3 วัน ระหว่างวันที่ 30 พค.-1 มิย. 2546 จัดขึ้น ณ ห้องเอมซีซี ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ

นอกจากการแสดง และการประกวดรถโบราณประเภทต่างๆ แล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีก เช่นการประกวดเครื่องแต่งกายงามสมสมัย การประกวดราชินีแห่งความสง่างาม ฯลฯ

 

ผลการประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 27

1. รถโบราณ (ก่อนปี 1940) ออสติน เซเวน (คัมมี) (AUSTIN SEVEN) (CUMMY) ปี 1929 เจ้าของรถ อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ จาก ฯพณฯ ดร. สุรเกียรติ เสถียรไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

2. รถหลังสงคราม (ระหว่างปี 1940-1955) เอมจี ทีเอฟ (MG TF) ปี 1955 เจ้าของรถ ธวัช กุมุทพงษ์พานิช ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ จาก ฯพณฯ ปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

3. รถคลาสสิค กลุ่ม (ก) รถเก๋ง 4 ประตู เมร์เซเดส-เบนซ์ 280 เอสอี (MERCEDES-BENZ 280SE) ปี 1972 เจ้าของรถ ประพนธ์ เตชะวิภาค ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

4. รถคลาสสิค กลุ่ม (ข) รถสปอร์ท 2 ประตู แจกวาร์ เอกซ์เค 150 (JAGUAR XK150) ปี 1958 เจ้าของรถ ศิริพงษ์ บูรณะพันธุ์ ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

5. รถคลาสสิค กลุ่ม (ค) รถอเมริกัน เชฟโรเลต์ สติงเรย์ (CORVETTE STING RAY) ปี 1964 เจ้าของรถ สยาม เศรษฐบุตร ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

6. รถจำลอง โฟล์คสวาเกน คูเบลแวเกน (VOLKSWAGEN KUBELWAGEN) ปี 1938 เจ้าของรถรักเกียรติ เลิศอุตสาหกุล ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี

7. รถประดิษฐ์พิเศษ สตุทซ์ (STUTZ) ปี 1928 เจ้าของรถ พต. นพ. ประณีต สงวนตระกูลได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี

8. รถโฟล์คสวาเกน โฟล์คสวาเกน ไทพ์ I (VOLKSWAGEN TYPE I) ปี 1970 เจ้าของรถ ชัยวัฒน์ พึ่งประยูร ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรี

9. รางวัลทดสอบการขับขี่ มาซดา คูเป (MAZDA COUPE) ปี 1967 เจ้าของรถ ธนาวิน ศรีสะอาดได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศจาก สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย

10. รางวัลประกวดเครื่องแต่งกายงามสมสมัย เมร์เซเดส-เบนซ์ 190 (MERCEDES-BENZ 190SL) ผู้ชนะเลิศ สยาม-คริสตินา เศรษฐบุตร ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ อุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

11. รางวัลเจ้าของรถที่มีความพยายามยอดเยี่ยม ซีตรอง 3 ซีวี (CITROEN 3CV) ปี 1925 เจ้าของรถ ประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศจาก สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย

12. รางวัลรถที่มีคะแนนสูงสุด แจกวาร์ เอกซ์เค 150 (JAGUAR XK150) ปี 1958 เจ้าของรถ ศิริพงษ์ บูรณะพันธุ์ ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี

13. รางวัลรถสภาพเดิมยอดเยี่ยม แฟร์รารี 246 จีทีเอส (FERRARI 246GTS) ปี 1972 เจ้าของรถ ประวุฒิ กาญจนวัฒน์ ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศจาก สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย

14. รางวัลงานสียอดเยี่ยม เมร์เซเดส-เบนซ์ 280 เอสแอล (MERCEDES-BENZ 280SL) ปี 1970 เจ้าของรถ ประสิทธิ์ ศรีไพบูลย์ ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศจาก สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย

15. ราชินีแห่งความสง่างาม ฟอร์ด พอพูลาร์ (FORD POPULAR) ปี 1933 ผู้ชนะเลิศ ทิพย์สุดา จินตแสวง ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศจาก สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : ราชวัตร แสงจันทรา/ จินดา ลัยนันท์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2546
คอลัมน์ : บทความ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/sGfHC
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th