บทความ

กองทหารบกรถยนต์สยาม


เมื่อสงความโลกครั้งที่ 1พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศสงความกับประเทศเยอรมนี และฮังการีโดยเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พศ. 2460

หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงส่งทหารอาสาสมัครไปช่วยรบในสมรภูมิประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พศ. 2461

ทหารอาสาสมัครที่พระองค์ทรงส่งไปแบ่งออกเป็น 2 กอง คือ กองบินทหารบกกับกองทหารบกรถยนต์

เหตุที่พระองค์ทรงส่งไป 2 กองดังกล่าว ก็เนื่องจากเพื่อจะให้ไปเรียนรู้ทางด้านเทคนิคช่างในสมรภูมิเพื่อจะได้นำวิชาความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่กองทัพไทยต่อไปนั่นเอง

สำหรับทหารอาสาสมัครทั้ง 2 กองนี้ อยู่ในบังคับบัญชาของ พอ. พระยา เฉลิมอากาศมีกำลังทหารอาสาทั้งสิ้น 1,284 คน เป็นทหารอาสาทหารบกรถยนต์ 850 คน

เมื่อไปถึงประเทศฝรั่งเศสกองทหารบกรถยนต์ได้ไปฝึกอยู่ที่เมืองดรูดองกับเมืองลียองเมื่อต้นเดือนสิงหาคม พศ. 2461พอถึงกลางเดือนกันยายนปีเดียนกับก็ได้เดินทางไปเมืองแวร์ซายและเมืองวินมัวแยนโดยทางรถไฟเพื่อเตรียมการเข้าสู่สมรภูมิ ซึ่งเป็นเวลาที่สัมพันธมิตรกำลังเริ่มรุกใหญ่

พอถึงเดือนตุลาคม กองทหารบกรถยนต์ได้รับรถยนต์มา 200 คัน ได้แบ่งออกเป็น 3 กองย่อยดังนี้

กองย่อยที่ 1 อยู่ในบังคับบัญชาของ รท. ศรี สุขะวาที

กองย่อยที่ 2 อยู่ในบังคับบัญชาของ รท. เพิ่ม อุณหสุต

กองย่อยที่ 3 อยู่ในบังคับบัญชาของ รท. แม้น เหมะจุฑา

พอมาถึงปลายเดือนตุลาคมกองทหารบกรถยนต์ก็ได้ออกปฏิบัติการทำการลำเลียงทหารฝรั่งเศสในแนวรบซึ่งเป็นย่านกระสุนตกถึง
6 วัน

ครั้นถึงเดือนธันวาคม กองทหารบกรถยนต์ก็ได้ย้ายที่ตั้งเข้าไปพักอยู่ในเมืองนอยลตัตในดินแดนเยอรมัน โดยมีรถยนต์ขนาด 2 ตันครึ่ง ถึง 340 คัน จัดเป็นหมวดบก. จำนวน 24 คันกองย่อยที่ 1 มีจำนวน 117 คัน กองย่อยที่ 2 มีจำนวน 99 คัน และกองย่อยที่ 3 มีจำนวน 100 คัน

ในระหว่างที่อยู่ในดินแดนเยอรมันนี้กองทหารบกรถยนต์ก็ได้ทำการลำเลียงทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งเยอรมันเซ็นสัญญาสงบศึกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พศ. 2462

นอกจากจะใช้รถยนต์แล้ว กองทหารบกรถยนต์ยังมีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างใช้ด้วย แต่ไม่ทราบจำนวนเพราะไม่สามารถจะหารายละเอียดเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างได้ แต่เห็นจะมีไม่มากจึงไม่มีรายงานที่ไหนกล่าวไว้

อย่างไรก็ตามได้มีการใช้รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างในการตรวจการณ์ในแนวรบด้านหลังเป็นประจำเพราะเป็นรถขนาดเล็กที่ใช้ได้เหมาะและคล่องตัวกว่าใช้รถยนต์ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า

ไม่ทราบว่าสมัยนั้นในกรุงเทพ ฯ มีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างใช้แล้วหรือยัง

บางท่านก็ว่ามีใช้แล้ว

บางท่านก็ว่ายังไม่มี

แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือทหารไทยได้ใช้แล้วในสมรภูมิในสงครามโลกครั้งที่ 1ดังปรากฏอยู่ในภาพถ่ายที่ได้นำมาเสนอเป็นการยืนยันในเรื่องนี้

การรบในสงความโลกครั้งที่ 1 นี้ปรากฏว่าทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบได้รับเหรียญตราจากกองทัพสัมพันธมิตร 3 คน คือ

นายร้อยเอก แม้น เหมะจุฑา ผู้บังคับกองย่อยที่ 3 และนายร้อยตรี เภา เพียรเลิศผู้ช่วยผู้บังคับกองย่อยที่ 3

ส่วนผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรความชอบจากผู้บัญชาการรถยนต์ของกองทัพ ได้แก่นายร้อยตรี ชุ่มจิตร์เมตตา

นอกจากนั้นนายแพทย์ในกองทัพบกรถยนต์สยามยังได้รับการประกาศชมเชยในความกล้าหาญเสี่ยงตายรักษาพยาบาลทั้งทหารไทยและทหารสัมพันธมิตรในสนามรบอีกด้วย

สำหรับทหารไทยในกองรถยนต์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นชั้นอัศวินมี 3 ท่าน คือ

นายร้อยเอก ศรี ศุขะวาที

นายร้อยเอก เพิ่ม อุณหสุต

นายร้อยเอก แม้น เหมะจุฑา------------------------------
เรื่องโดย : เทพชู ทับทอง
ภาพโดย : -
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2546
คอลัมน์ : บทความ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/q2ze1

Follow autoinfo.co.th