บทความ

สุภิญญา ชูประภาวรรณ


สุภิญญา ชูประภาวรรณ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วงศ์บราเดอร์ อินเตอร์เทรด จำกัดผู้แทนจำหน่ายฟีล์มกรองแสง คูล พลัส จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เริ่มทำงานธุรกิจของครอบครัว ซึ่งเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินงานมากว่า 30 ปี

“หลายคนพูดว่า รถยนต์เป็นปัจจัยที่ 5 เราดำเนินธุรกิจปัจจัยที่ 1 มาตลอด
และต้องการขยายสู่ธุรกิจอื่น จึงได้ศึกษาตลาดรถยนต์ และเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนจึงได้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจฟีล์มกรองแสง คูล พลัส เมื่อ 3 ปีก่อน”

ก่อนที่จะตัดสินใจทำตลาด ก็ทำการบ้านมาพอสมควร และเห็นว่าตลาดพอมีช่องทางและอยากให้คนไทยได้ใช้สินค้าสมเหตุสมผลมากขึ้น ทั้งด้านคุณภาพและราคา

“การทำงานของเรา เน้นเรื่องการฝึกอบรมช่างติดฟีล์ม ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยกว่าฟีล์มเราจึงมีการฝึกอบรมช่างติดฟีล์มมืออาชีพทุกเดือน เดือนละ 2 รุ่น แต่ถึงอย่างไรปัจจุบันช่างติดฟีล์มก็ยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด นี่คือผลงานที่เราภาคภูมิใจที่ช่วยสร้างงาน และช่วยเหลือเด็กให้มีงานทำ”

พร้อมกันนี้ก็มีการคิดค้นพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ตลอดเวลา ในอดีตต้องใช้ช่างจากสหรัฐอเมริกามาอบรมแต่ปัจจุบันสามารถคิดค้นเทคนิคบางอย่างที่สหรัฐ ฯ ทำไม่ได้ ซึ่งถือเป็นพรสวรรค์ของคนไทยที่มีความละเอียดอ่อน และทักษะการเป็นช่างที่ดี

“ประสบการณ์ที่ผ่านมาของการทำงานนับว่าได้ค่อนข้างมาก ทั้งแนวคิด การพัฒนาทักษะใหม่ๆในการเปลี่ยนไลน์ธุรกิจ ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ทั้งสินค้า นโยบาย แต่ก็สนุก ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ใช้ความรู้ความสามารถหลากหลายขึ้น”

สำหรับการทำธุรกิจไม่ได้ตั้งเป้าหมายหรือหวังอะไรเพียงแต่ต้องการให้คนไทยได้ใช้สินค้าที่สมเหตุสมผลถ้าดูจากในอดีตตลาดฟีล์มกรองแสงมีให้เลือกไม่มากนักแต่ปัจจุบันนี้สินค้ามีให้เลือกหลากหลายทำให้สามารถเปรียบเทียบได้

“ทุกวันนี้รู้สึกภูมิใจกับงานที่ทำ เพราะถือว่าเป็นธุรกิจไลน์ใหม่ ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ศึกษาใหม่หมดนับหนึ่งทีละก้าว แต่จากวันนี้ เราก้าวอย่างมั่นคง คิดว่าเดินมาถูกทาง การก้าวต่อไปไม่น่ามีปัญหาและการทำธุรกิจก็ไม่ได้ทำแบบตัวคนเดียว แต่มีแนวร่วมในการทำ มีคู่ค้า ลูกค้าและทีมงานที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน”

สุภิญญา มีนิยามของชีวิตที่แตกต่างจากคนอื่นๆ เพราะเธอต้องการส่วนผสมของชีวิตที่สมดุลมีเงินไม่มาก มีเวลาใช้เงิน มีเวลาให้ครอบครัว มีเวลาทำงานเต็มที่ดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ในทุกสถานการณ์

“ความสุขแท้จริงหาได้ไม่ไกล อยู่ที่ใจ เมื่อเรามีความสุขตรงนี้ เราจะเผื่อแผ่ให้คนที่รัก และคนอื่นๆ ได้นำส่วนนี้มาทำธุรกิจ ทำให้เรามีทีมงานที่ดี และทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข”

การดำเนินชีวิตของเธอใช้หลักอิทธิบาทสี่ พรหมวิหารสี่ คือ มีความสุขใจเหนืออื่นใด ไม่เสียใจดีใจมากไป ถ้าทำได้ อะไรมากระทบก็จะไม่รู้สึกอะไร ภูมิใจกับงานที่ทำ มีความอุตสาหะ พากเพียรทำหน้าที่ให้ได้ เอาใจใส่งานสม่ำเสมอ ใช้ปัญญาไตร่ตรอง ซึ่งทำให้เธอค้นพบความก้าวหน้าในชีวิต
และมีความสุขที่แท้จริง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2546
คอลัมน์ : จับตา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/FftCG

Follow autoinfo.co.th