บทความ

เราจะช่วยจัดระเบียบจราจรได้อย่างไร ?


ในฉบับที่แล้วเราได้คุยกันเรื่องโครงการจัดระเบียบจราจรเพื่อใครซึ่งเราก็รู้กันแล้วนะครับว่าโครงการจัดระเบียบจราจรนั้นเป็นโครงการที่ดีและทำเพื่อพวกเราทุกคนดังนั้นในฉบับนี้ผู้เขียนจึงขอเชิญชวนให้สมาชิกผู้ใช้รถใช้ถนนได้มามีส่วนร่วมในการรณรงค์สนับสนุนโครงการจัดระเบียบจราจร

ประเด็นมีอยู่ว่าเราจะสามารถช่วยจัดระเบียบจราจรได้อย่างไร เพราะเราไม่ใช่ตำรวจ เราไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ที่จะไปบังคับคนอื่นให้มาทำอะไรตามระเบียบ เรียกว่าอยู่ดีไม่ว่าดี ดันไปหาเรื่องมาใส่ตัวเรื่องอย่างนี้ถ้าเราคิดได้แค่นี้แล้วเมื่อไรสังคมมันถึงจะดีขึ้นสักทีละครับ หรือเราจะปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปนั่นก็หมายความว่าจราจรมันจะเลวร้ายไปทุกวัน

วิธีการจะทำอย่างไร เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ วิธีง่ายๆ ในข้อแรก อยากให้เราได้ทบทวนอีกครั้งว่าโครงการจัดระเบียบจราจรนี้ รัฐบาลเขาจัดเป็นโครงการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรัฐมีอำนาจหน้าที่โดยอาศัยกฎหมายในขณะที่เราประชาชนก็มีหน้าที่ช่วยรัฐบาลให้เขาสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและในโครงการนี้รัฐบาลเขาก็ได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนอย่างเราๆ ท่านๆ ช่วยอย่างมากด้วยเขาจึงเรียกชื่อโครงการนี้ว่าโครงการจราจรชาวบ้าน โครงการจราจรอาสาคือเป็นโครงการที่เน้นความร่วมมือจากชาวบ้าน จากประชาชนช่วยแก้ปัญหาจราจรเป็นหลัก

ในข้อที่ 2 เป็นข้อสนับสนุนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญได้กำหนดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยสิทธิเสรีภาพที่จะไม่ถูกผู้ใดมาลิดรอนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีสิทธิที่ดีกว่ากล่าวคือใครจะมาก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ก่อให้เกิดมลพิษทั้งทางเสียง ฝุ่นละออง เกิดอันตราย ย่อมไม่ได้เรามีสิทธิที่จะปกป้องเรียกร้องให้ผู้นั้นยุติการกระทำของเขาได้หากเขาไม่ยุติหรือยังฝ่าฝืนเราย่อมแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายแก่เขาเหล่านั้นได้

นอกจากนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญยังให้โอกาสแก่ประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงประชามติในการเสนอกฎหมาย ยับยั้งการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่จะก่อให้เกิดความไม่เหมาะไม่ควรเกิดความไม่เสมอภาคเป็นธรรม หรือในนโยบายที่มีผลกระทบต่อสังคมกล่าวโดยสรุปคือรัฐธรรมนูญกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม พัฒนาการเมืองอย่างเต็มที่ดังนั้นการแสดงการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบจราจรจึงเป็นจุดยืนและสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

อันที่จริงในกฎหมายรัฐธรรมนูญมีอีกหลายส่วนที่ให้เป็นสิทธิพิเศษแก่ประชาชนชาวไทยจึงอยากให้พวกเราทุกคนได้มีรัฐธรรมนูญติดตัวไว้ หรือมีติดรถ ติดบ้าน ถึงเวลาคับขันก็หยิบขึ้นมาเปิดใช้ได้ทันทีไม่ใช่เรื่องตลกนะครับเป็นจริง เช่น กรณีมีเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อเราอย่างไม่เป็นธรรมไม่เสมอภาค หรือใช้อำนาจมาข่มขู่บังคับเราเราสามารถให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชี้ให้เราดูกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าเราทำผิดข้อไหน หรือเขามีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

ในเบื้องต้นต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเป็นอันดับแรก เพราะเป็นส่วนที่สามารถทำได้เองทันที ไม่ต้องให้ใครมาบังคับ คือการดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ได้อย่างปลอดภัยได้แก่ เครื่องยนต์ ระบบรองรับ ยางและอุปกรณ์ประจำรถ ต่อจากนั้นคือการที่เราปฏิบัติตามกฎหมาย กฎจราจร

ในส่วนที่เราทำได้เองนี้ก็ยังมีเรื่องของมารยาทและน้ำใจไมตรีต่อเพื่อนร่วมทางได้แก่ การขับรถดีมีน้ำใจให้อภัยไม่โกรธง่าย ถือว่า มีมารยาทดี ถ้าสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอก็จะเกิดเป็นอุปนิสัยที่น่ารักเป็นคนมีวินัยจราจร

ในลำดับถัดไปคือส่วนที่เราต้องทำเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของเราและเป็นการรักษากฎกติกาอันชอบธรรมของสังคมถือเป็นการช่วยกันปรามผู้ที่ชอบละเมิดสิทธิของผู้อื่น ละเมิดกติกาของสังคม เช่น พวกที่ไม่ดูแลรถ ปล่อยควันดำ ทำเสียงดังสร้างมลภาวะฝุ่นละออง หรือชอบทำผิดกฎจราจรอย่างตั้งใจ เช่น ฝ่าสัญญาณไฟจราจรกลับรถในที่ห้ามกลับในลักษณะอันตราย หรือชนรถชนคนเสียหายแล้วหนี ถ้าเห็นคนที่ทำผิดพวกนี้ให้ จดทะเบียนยี่ห้อ สี สถานที่ เวลาที่พบเห็นการกระทำผิด ถ้าเป็นประจำทางก็ให้จดเลขข้างรถด้วย แล้วโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโทร. 1197 (บ.ก. 02 ตำรวจนครบาล) , 1137 (จ.ส.100) , 1167(ร่วมด้วยช่วยกัน) ฯเพียงเท่านี้รถคันที่ทำความผิดนั้นก็ถูกบันทึกและถูกติดตามเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทำง่ายๆเท่านี้เชื่อว่าทุกคนทำได้ แจ้งทุกครั้งที่เห็นการทำผิดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็จะนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้แน่นอนต้องกระตื้อรือร้นที่จะแก้ไขเพียงเท่านี้การจราจรก็จะดีขึ้นโดยที่เราได้มีส่วนร่วมจริงไหมครับ

ลำดับสุดท้ายเป็นลำดับที่สำคัญที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดกับตัวเองนั่นคืออุบัติเหตุแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาเราจะต้องจัดการกับมันให้ดีและถูกต้อง ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นให้น้อยที่สุดคือไม่กีดขวาง ไม่ทำให้รถติด เป็นต้น ผู้เขียนมีข้อแนะนำที่ทำได้ง่าย 2-3 ประการ

ประการแรกให้ติดกระป่องสีสเปรย์ไว้ในรถ เป็นสีขาวสำหรับใช้พ่นแสดงตำแหน่งของรถที่เกิดอุบัติเหตุถ้าเราจะเป็นผู้พ่นเองต้องให้คู่กรณียอมรับว่าถูกต้องหรือจะให้ตำรวจพ่นให้ก็จะดีจากนั้นก็สามารถแยกรถเข้าทางได้ทำให้การจราจรไม่ติดขัด

ในข้อนี้บางคนอาจหากล้องถ่ายรูปติดไว้ในรถและถ่ายภาพอุบัติเหตุเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลมประกันหรือเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีด้วยก็ยิ่งดี

ประการต่อมาจากประการแรกหากมีประกันภัยควรแจ้งให้ประกันภัยทราบทันทีข้อมูลที่จะแจ้งควรเตรียมให้พร้อมโดยเจ้าหน้าที่ประกันจะถามข้อมูลดังนี้ ผู้เอาประกัน(เจ้าของรถ) เลขกรมธรรม์รถยี่ห้อ/ทะเบียน/สี/ชื่อผู้ขับขี่/รถคู่กรณี(ก็จะถามข้อมูลเดียวกันผู้แจ้งจึงควรสอบถามคู่กรณีและให้ข้อมูลคู่กรณีเพื่อให้คู่กรณีแจ้งประกันของเขาเช่นกัน)/วันเวลา/สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุโดยย่อ

สิ่งที่เราต้องถามเมื่อแจ้งเคลมคือ ชื่อผู้รับแจ้ง ชื่อผู้ที่จะออกมาทำเคลม ใช้เวลาเท่าใดที่จะมาถึงและอย่าลืมบอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยเพื่อสะดวกในการติดต่อภายหลังหรือกรณีเจ้าหน้าที่หาที่นัดหมายไม่พบจะได้โทรสอบถาม

ประการสุดท้าย กรณีรถที่เกิดอุบัติเหตุต่างฝ่ายต่างมีประกันภัยประเภท 1ด้วยกันและต่างฝ่ายสามารถตกลงกันได้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกก็สามารถใช้เอกสารสำคัญยอมรับผิดแลกให้กันและกัน และต่างฝ่ายต่างแยกกันไปติดต่อบริษัทประกันภัยของตนโดยไม่ต้องมารอพนักงานเคลมให้เสียเวลาไม่ต้องร้อนไม่ต้องหงุดหงิด แถมยังไม่ทำรถติดอีกด้วย

ซึ่งโดยปกติสามัญสำนึกคนเราย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าการเกิดครั้งนี้เราเป็นฝ่ายผิดหรือเราฝ่ายถูกแต่มีคนจำนวนไม่น้อยมักจะมาโต้เถียงกันให้เสียเวลาและเสียความรู้สึกอันที่จริงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุบริษัทประกันภัยเขาต้องรับผิดชอบซ่อมให้อยู่แล้วเราน่าจะปฏิบัติตามข้อแนะนำที่มีในเอกสารสำคัญยอมรับผิดที่บริษัทให้มาพร้อมกรมธรรม์และนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าการที่จะมาโต้เถียงทะเลาะกันเมื่อเกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาน่าจะมาขอโทษขออภัยกันและถือเป็นโอกาสดีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ทำความรู้จักกันร่วมกันแก้ไขความเสียหายจากอุบัติเหตุ โดยมีบริษัทประกันภัยเป็นผู้ที่พร้อมจะรับดำเนินการให้อยู่แล้ว

จะเห็นได้ว่าเราสามารถช่วยจัดระเบียบจราจรได้โดยไม่ยากเลยและส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องในส่วนที่สามารถทำได้เองทั้งนั้นอย่างน้อยก็ทำอย่างที่ผู้ขียนแนะนำได้ก็ทำให้การจราจรในบ้านเราดีขึ้นอีกเยอะ ช่วยกันหน่อยนะครับ

 ------------------------------
เรื่องโดย : กฤชกมล
ภาพโดย : -
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2545
คอลัมน์ : ประกันภัย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/aZnIc
อัพเดทล่าสุด
10 Apr 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,299,000
2.
5,399,000
3.
6,799,000
4.
3,249,000
6.
53,500,000
8.
3,600,000
9.
4,539,000
10.
13,339,000
11.
2,999,000
12.
1,749,000
13.
1,800,000
15.
499,000
16.
979,000
17.
990,000
18.
4,090,000
19.
1,699,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th