บทความ

ดร.วัชระ พรรณเชษฐ์


นับวันบริษัทรถยนต์ในประเทศไทยเริ่มก่อตั้งมาโดยคนไทยจะลดเหลือน้อยลงไปอย่างต่อเนื่อง
และถ้าหากพูดถึงรถมิตซูบิชิในประเทศไทยแล้ว ก็คงจะเป็นที่รู้จักกันดี
ถึงคุณภาพและราคาที่อยู่คู่คนไทยมาเป็นเวลานาน

แต่แล้วการพัฒนาที่จะต้องใช้เงินทุนก็มีความจำเป็น มิตซูบิชิวันนี้จึงอยู่ภายใต้การบริหารงานของญี่ปุ่น
เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากบริษัทแม่ มิตซูบิชิ มอเตอร์ เข้ามาถือหุ้นใหญ่ แต่การทำงานในเรื่องราวต่าง ๆ
รวมถึงนโยบายการทำงาน ก็ยังคงร่วมมือกันทำต่อไป และนี่คือ บทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.วัชระ พรรณเชษฐ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเอ็มซี สิทธิผล จำกัด

ฟอร์มูลา : นโยบายของมิตซูบิชิในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ?
ดร.วัชระ : เน้นแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ การขาย การบริการ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
รวมถึงหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาดและความต้องการ เน้นตลาดนิชมาร์เก็ต ตอบสนองในส่วนของผู้บริโภค

ฟอร์มูลา : แผนงานและกลยุทธ์ในการแข่งขัน ?
ดร.วัชระ : มีสินค้าที่ตลาดต้องการ หลังจากนั้น คือ ต้องใช้กลยุทธ์ในเรื่องของราคาแต่ว่าคงไม่ใช่กลยุทธ์เดียว
เป็นตัวนำ แต่อาจจะรวมไปถึงชุดแต่ง และการบริการอื่น ๆ ที่บริษัทสามารถให้ได้กับลูกค้า ซึ่ง
จุดนี้ต้องมีความแตกต่างจากคู่แข่งด้วย

โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มีการตั้งทีม ซีเอส (CUSTOMER SEVICES) พยายามปรับปรุงการส่งมอบรถให้กับดีเลอร์
ใช้ระบบ เดลี่ ดิลิเวอร์รี่ ที่ดีเลอร์จะสามารถทราบว่ารถจะถึงมือได้เมื่อไร ทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจไม่ต้องรอ
ส่งรถเร็วขึ้น รวมถึงปรับปรุงเรื่องอะไหล่ที่สามารถตอบสนองได้เร็วขึ้น

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ให้ดีเลอร์และลูกค้ารู้สึกดีต่อสินค้า และไม่ต้องรอสินค้านาน
ส่งรถได้เร็วขึ้นนั้นได้มีการพัฒนาระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถสื่อสารกันทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วน
ตัวแทนจำหน่าย และโรงงาน ทำให้การสั่งซื้อและสั่งผลิตรถยนต์เป็นได้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงดีเลอร์ใหม่ โดยแบ่งเป็นเขตการทำงานเป็น 15 เขต

ฟอร์มูลา : การปรับปรุงดีเลอร์และตัวแทนจำหน่ายใหม่ แตกต่างจากเดิมอย่างไร ?
ดร.วัชระ : เปลี่ยนโครงสร้างจากเดิมการบริหารดีเลอร์เป็นเขตย่อย 15 เขต หรือ 4S (ชื่อเต็ม….) เดิม ขาย บริการ
อะไหล่ บริการหลังการขาย ซึ่งจะมีถึง 4 คน แต่หลังจากปรับปรุงแล้วจะแบ่งเป็นเขตการจำหน่าย 15 เขต คือ
กรุงเทพฯ 5 เขต ภาคใต้ 2 เขต ภาคเหนือ 2 เขต ภาคอีสาน 2 เขต ภาคตะวันออก 2 เขต และภาคกลาง 2 เขต
โดยแต่ละเขตจะมีผู้จัดการเขต โดยจะมีเขตการรับผิดชอบน้อยลง แต่หน้าที่ความรับผิดชอบจะมีมากขึ้น
โดยมีหน้าที่หลัก ประสานงานการขาย เป้าการขาย แคมเปญต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาศูนย์บริการและอะไหล่

ฟอร์มูลา : ภาพลักษณ์ของดีเลอร์จะเป็นอย่างไร ?
ดร.วัชระ : ปีนี้จะใช้คอนเซปต์ SPIRITED PRODUCT FOR SPIRITED PEOPLE
ซึ่งเป็นคอนเซปต์การทำงานแบบรีบอนของมิตซูบิชิ โดยบริษัทจะเข้าไปสนับสนุนผู้แทนจำหน่ายอย่างใกล้ชิด
พัฒนาประสิทธิภาพการขาย ศูนย์บริการ อะไหล่ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
ซึ่งได้เริ่มพัฒนาแล้วแต่ค่อย ๆ ทำทีละจุด

ฟอร์มูลา : แล้วจะมีการพัฒนาดีเลอร์ในด้านใดเพิ่มขึ้นอีก ?
ดร.วัชระ : คงจะเน้นไปที่การสร้างความแข็งแกร่งให้มากขึ้น จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น ในด้านการอบรม
มีเงินสนับสนุนเรื่องของรถยนต์ ด้านการปรึกษาหารือ ได้มีการฝึกอบรมเจนเนอเรชั่นใหม่ของดีเลอร์ ที่เป็นลูกหลาน
ที่เพิ่งจบมาแล้วมาช่วยพ่อแม่ ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบใหม่ที่นำมาใช้ได้

ฟอร์มูลา : เป้าหมายของมิตซูบิชิในประเทศไทย ?
ดร.วัชระ : ต้องสร้างชื่อของสินค้าให้เกิดการยอมรับมากขึ้น ผลิตรถที่มีคุณภาพ

ฟอร์มูลา : แผนการลงทุน ?
ดร.วัชระ : การลงทุนใหญ่ ๆ คงไม่มี โรงงานลงทุนเต็มที่แล้ว ส่วนความร่วมมือกับเดมเลอร์ไครสเลอร์
นั้นคงจะร่วมมือในส่วนของเทคโนโลยี แต่ในเรื่องการทำตลาดยังแยกกันทำงานอยู่

ฟอร์มูลา : แผนงานสำหรับสินค้าใหม่ในปีนี้ ?
ดร.วัชระ : ในปีที่ผ่านมาบริษัทเพิ่งแนะนำรถใหม่ คือ แลนด์เซอร์ ซิเดอาร์ และ สตราดา จีแวกอน
ซึ่งทำให้ในปีนี้จะมีเพียงการปรับปรุงเครื่องยนต์ของพิคอัพ สตราดา ในเรื่องของการใส่เทอร์โบ
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มไลน์เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกมากขึ้น

ส่วนสินค้าที่นำเข้ามาขณะนี้ฝ่ายการตลาดกำลังทำการวิจัยอยู่ว่าสินค้าใดเหมาะสมกับความต้องการของตลาด
ไม่าจะเป็นรถขนาดเล็ก เอนพีแซด หรือ แอร์เทรค
ซึ่งนอกจากวิจัยเรื่องความต้องการแล้วยังต้องดูที่ราคาด้วยว่าาสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้หรือไม่
แต่ความเป็นไปได้น่าจะเป็นแอร์เทรค ส่วนเอนพีแซดนั้นขึ้นอยู่กับโครงการไอโค ซึ่งเอนพีแซดมีแล้วในอินโดนีเซีย
กาแลนด์มีประกอบในฟิลิปปินส์ การวิจัยทั้งหมดนี้น่าจะสรุปได้ประมาณไตรมาส 3 ของปีนี้

ฟอร์มูลา : การผลิตในปีนี้วางแผนไว้อย่างไร ?
ดร.วัชระ : การผลิตในปีนี้ ตั้งเป้าไว้ที่ 100,000 คัน เป็นการจำหน่ายในประเทศ 35,000 คัน ส่งออก 60,000 คัน
ซึ่งการผลิตนั้นเต็มกำลังการผลิต 120,000 คัน ยังสามารถขยายเพิ่มได้อีก
แต่ในเรื่องของการขยายโรงงานคงจะไม่มีเนื่องจากยังรับได้หากมีการเพิ่มน่าจะเป็นในส่วนของบุคลากร
แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการขายและตลาดโลก

ฟอร์มูลา : ตลาดส่งออกมีนโยบายอย่างไร ?
ดร.วัชระ :

ฟอร์มูลา : แผนงานสำหรับความร่วมมือระหว่างมิตซูบิชิกับเดมเลอร์ไครสเลอร์ ?
ดร.วัชระ : ความร่วมมือถ้าเกิดขึ้นในไทย การทำงานน่าจะดีขึ้นในหลายด้าน เช่น การขยายฐานเพิ่มมากขึ้น
มีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น

ฟอร์มูลา : หลังจากร่วมมือกันแล้วจะส่งผลดีอย่างไรบ้างกับมิตซูบิชิ ?
ดร.วัชระ : น่าจะส่งผลดีได้ในหลายส่วน เพราะต่างฝ่ายมีความเข้มแข็งที่จะมาเอื้อกันได้ เช่น บุคคล ระบบการทำงาน

ฟอร์มูลา : ท่านคิดว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบัน ?
ดร.วัชระ : อุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยก้าวหน้าขึ้น คงจะก้าวขึ้นไปถึงดีทรอยด์ ออฟเดอะอีสต์ คงจะมีอะไรดีขึ้น
ส่วนเราก็จะทำอะไรให้ชัดเจนขึ้น เช่น การทำงานให้เกิดผล สร้างให้เป็นฐานการผลิต ทำให้เกิดการสร้างงาน
ในส่วนต่างๆ ตลาดไทยนับเป็นตลาดหลักในอาเซียน มีตลาดรถพิคอัพที่ใหญ่เป็นที่สองของโลก
มีความสามารถที่จะทำอะไรได้มากขึ้น มีบุคลากรที่ดีมีความสามารถในเรื่องทักษะต่างๆ
และมีแผนสาธารณูปโภคที่ดี

ฟอร์มูลา : ท่านคิดว่ามิตซูบิชิมีจุดอ่อนในด้านใด และจุดแข็งในด้านใด ?
ดร.วัชระ :

ฟอร์มูลา : ท่านวางแผนสำหรับการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำของมิตซูบิชิไว้ในส่วนใด ?
ดร.วัชระ :

ฟอร์มูลา : จากผลที่มีรถยนต์จากประเทศแถบยุโรปย้ายฐานผลิตมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ทำให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้น มิตซูบิชิวางแผนตรงจุดนี้ไว้อย่างไร?
ดร.วัชระ :

ฟอร์มูลา : หลังจากที่มิตซูบิชิปรับโครงสร้างแล้ว ท่านคิดว่าการทำงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?
ดร.วัชระ :

ฟอร์มูลา : ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขายในปีนี้จะทำในด้านใดบ้าง
ดร.วัชระ : ปีนี้จะสนับสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ท มีมิตซูบิชิ แรลลีอาร์ท
และสำหรับเครื่องยนต์ใหม่ที่มีเทอร์โบก็จะทำกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ท เพื่อทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
ซึ่งแต่เดิมกิจกรรมในส่วนนี้ไม่ได้ทำมาประมาณ 2-3 ปีแล้ว และปีนี้จะมีทีมแข่งมิตซูบิชิ
นอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมในส่วนของแฟมีลี แรลลี คาราวาน มวย กิจกรรมเพื่อสังคม

ฟอร์มูลา : การจำหน่ายรถราคาเดียวควบคุมอย่างไร
ดร.วัชระ : การจำหน่ายรถราคาเดียว เป็นเกือบทุกยี่ห้อ
ในการขายตัดราคาในกลุ่มทำความเข้าใจว่าการตัดราคาไม่ควรจะทำ ที่ผ่านมาบริษัทประกาศราคาเดียว
แต่โดยกระบวนการจำหน่ายแต่ละที่นั้นจะแตกต่างกัน
บางแห่งจะเป็นแคมเปญที่ผู้แทนจำหน่ายนำผลประโยชน์ของตัวเองมาลดราคา
ดังนั้นการควบคุมราคาเป็นความร่วมมือของผู้แทนจำหน่ายเป็นหลัก

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : -
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2545
คอลัมน์ : สัมภาษณ์พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/DeZGx
อัพเดทล่าสุด
10 Apr 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,299,000
2.
5,399,000
3.
6,799,000
4.
3,249,000
6.
53,500,000
8.
3,600,000
9.
4,539,000
10.
13,339,000
11.
2,999,000
12.
1,749,000
13.
1,800,000
15.
499,000
16.
979,000
17.
990,000
18.
4,090,000
19.
1,699,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง