บทความ

ดร. แจค จี ทรอง JACK G. TRUONG


3 เอม เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในแวดวงธุรกิจที่ผลิต และจำหน่าย มีสินค้ามากมายหลายชนิด ตั้งแต่ขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียง เช่น ฟีล์มกรองแสง
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ โดยช่างมืออาชีพ

ความสำเร็จของ 3 เอม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นั้นเกิดจากฝีมือการบริหารงาน และประสบ
การณ์ของผู้บริหาร ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแน่นอนต้องรวมทั้ง แจค
ทรอง ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท 3 เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด 

ฟอร์มูลา : คุณหนักใจเรื่องใดไหมที่ต้องมารับตำแหน่งในประเทศไทย ?

แจค : จากประสบการณ์ที่เคยทำงานในหลายประเทศ 4 ปี ที่อยู่ใน ยุโรป ดูแล 29 ประเทศ แต่ละ
ประเทศมีวัฒนธรรมและสภาพเศรษฐกิจที่ต่างกัน โดยต้องประสาน 29 ประเทศให้มีนโยบายให้สอดคล้อง
กัน ทุกประเทศต้องประสบความสำเร็จและเติบโตสูงสุด รวมถึงประสบการณ์ด้านความรู้ในเรื่องการ
วิจัยและพัฒนาสินค้า รวมทั้งมีความรู้ในเรื่องการตลาด การบริการการจัดการ และเป็นคนเอเชีย

ประสบการณ์เหล่านี้ ทำให้ผมเชื่อว่าเมื่อไรมีปัญหา ต้องมีโอกาส ถ้ามีกำแพงขวางอยู่ ต้องมีทางออก
ต้องหาวิธีให้ดีที่สุด ถ้าล้มเลิกสิ่งที่ทำคงไม่สำเร็จ และไม่อาจก้าวมาสู่ตำแหน่งนี้ หรือแนวหน้าได้ ปัญหา
ของ ไทย คือ เศรษฐกิจ ดังนั้นจึงต้องหาแนวคิดแนวใหม่ให้ประสบความสำเร็จให้ได้ และบอกพนักงาน
เสมอว่า ให้มีเสนอแนวคิดและแนวทางที่ใหม่กว่าเดิม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ อย่าล้มเลิกความตั้งใจ
เพราะถ้าหากทำแบบเดิม โอกาสโตก็จะไม่มี แล้วก็จะกลับมาเป็นแบบเดิม นั่นก็คือความตั้งใจส่วนตัว
เชื่อว่าทุกครั้งที่มีปัญหา ต้องมีโอกาสเสมอในการแก้ไข

ฟอร์มูลา : ก่อนหน้านี้มองธุรกิจ 3 เอม ในไทยอย่างไร ?

แจค : รู้ว่าบริษัทไทยเป็นบริษัทยอดเยี่ยมอีกบริษัทหนึ่งในภาคพื้น เอเชีย รวมถึงการเติบโตในเรื่อง
ของยอดขายค่อนข้างสูง และเข้าใจในธุรกิจนี้

ฟอร์มูลา : หลังจากเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร ?

แจค : สิ่งที่จำเป็นต้องปรับปรุง คือ 1. ความเร็ว เพราะ 3 เอม เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ
ดังนั้นการตอบสนองลูกค้าต้องรวดเร็ว แข่งขันตลาดโลก ถ้าไม่เร็วการแข่งขันก็จะไม่ทัน 2. ทุกคนต้อง
ใกล้ชิด เยี่ยมลูกค้ามากขึ้น และสามารถรู้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไร รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรให้เราแก้ แล้ว
ก็เข้าไปแก้ปัญหา ฟังเสียงลูกค้ามากขึ้นเพื่อที่จะได้ปรับปรุงในส่วนที่บกพร่อง 3. พยายามฟังสิ่งที่ลูกค้า
บอกเรา คาดเดาว่าแนวโน้มเขาต้องการแบบไหน แล้วนำสินค้าที่เขาต้องการเข้าสู่ตลาด

เราจะมุ่งเน้นพิจารณาความต้องการของผู้บริโภคในตลาดนั้นๆ เป็นหลัก จากนั้นจึงนำเสนอสินค้าเข้าสู่
ตลาดให้ตรงกับความต้องการนั้นๆ ซึ่งการที่จะบรรลุความต้องการดังกล่าวจะต้องอาศัยรูปแบบการทำงาน
แบบ CROSS-FUNCTIONAL APPROACH ที่มีการประสานงานหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่จุดหมาย
เดียวกัน โดยทีมงานจะประกอบด้วยพนักงานจากหน่วยงานที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย การตลาด
วิจัย ผลิต จัดส่ง ทั้งนี้เพื่อมองหาโอกาสในการนำสินค้าของ 3 เอม ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้หน่วยงานใด
และนำเข้าไปจำหน่ายยังตลาดที่ตนรับผิดชอบ เราริเริ่มมุ่งไปในทิศทางเดียวกันการทำงานในลักษณะ
แบบนั้น สำหรับ 3 เอม แล้ว ความสำเร็จจะมีขึ้นได้ ด้วยกระบวนการทำงานที่ถูกต้องตั้งแต่การวางแผน
และปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้

ฟอร์มูลา : ในอนาคตวางแผนกลยุทธ์การแข่งขันไว้อย่างไร ?

แจค : ใช้กลยุทธ์แบบเรียบง่าย ทำอย่างไรให้ลูกค้าระดับล่างทราบข่าวสารได้เร็วที่สุด เพื่อตัดสินใจ
ตอบสนองนโยบายให้รวดเร็วขึ้น คือไม่ต้องมีหลายขั้นตอน โดยไม่ต้องรอ นอกจากนี้ต้องพยายามปรับ
ธุรกิจให้เข้ากับลูกค้ากับตลาดเฉพาะกลุ่ม แล้วผสมผสานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ฟอร์มูลา : 3 เอม มีธุรกิจที่หลากหลาย คุณวางแผนสำหรับสินค้าแต่ละชนิดไว้อย่างไรบ้าง ?

แจค: ปัญหาค่อนข้างปวดหัว แต่ถ้าดูสภาวะการตลาดในขณะนี้ไม่ค่อยเติบโต ค่อนข้างถดทอย ต้องเน้น
สินค้าอุตสาหกรรมมากเพื่อให้ตลาดเดิน ส่วนตลาดสินค้าอุปโภคก็ต้องหาสินค้าใหม่ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น

ส่วนสินค้าประเภทเทป/กาว สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นธุรกิจใหม่ที่จะเติบโต 3 ตลาดนี้จะเน้น แต่
ถ้าเมื่อไรเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งก็จะหันไปเน้นที่ตลาดในด้านเทเลคอม เพื่อสร้างตลาดให้เข้มแข็ง
กว่าเดิม

ฟอร์มูลา : ในส่วนของอุตสาหกรรมรถยนต์จะขยายตลาดเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ ?

แจค : อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นตลาดที่โตกว่าในหมวดสินค้าอื่น ประมาณ 19-20 % แนวโน้มโตขึ้น
เรื่อยๆ เพราะประเทศอื่นย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศ ไทย กันเป็นส่วนใหญ่ และมีโรงงานมากอยู่แล้ว
และจะมีย้ายเข้ามาอีก ทั้ง ยุโรป ญี่ปุ่น รวมถึง สหรัฐอเมริกา ด้วย ตลาดนี้เป็นตลาดที่แข็งแรงมาก
และสินค้าของบริษัทก็มีโอกาสสูงมากที่จะเข้ามาในส่วนนี้ ตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ 1 คัน จะมีทั้งก่อน
ผลิตหลังการขายไปแล้ว สินค้าของเราจะเข้าไปในทุกจุด เช่น กระดาษทราย กาว เทป ผ้าเช็ด ดีใจที่
สินค้าของเราสามารถเข้าไปในทุกกลุ่ม เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่หลากหลาย การผลิตต่างๆ ใน ยุโรป
สหรัฐอเมริกา หรือไม่ว่าประเทศใด สามารถนำมาใช้ใน ไทย ได้ ทำให้ตลาด ไทย โต เพราะ
ไม่ว่าที่ใดก็จะมีโรงงานของ 3 เอม อยู่ทั่วไป ตรงจุดนี้นับว่าเป็นจุดเด่นในด้านการผลิตของบริษัทที่
สามารถนำสินค้าที่มีเทคโนโลยีต่างๆ มาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดสินค้าที่ดีที่สุด

ฟอร์มูลา : อย่างนั้นถ้าแบ่งเป็นตลาด โออีเอม กับ อาร์อีเอม แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน ?
แจค : โออีเอม เข้าไปประมาณ 70 % ส่วนตลาด อาร์อีเอม จะมีอยู่ประมาณ 30 % จะมีสินค้าใหม่
เข้ามาเสริม เนื่องจากจะมีรถรุ่นใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา

ฟอร์มูลา : เฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ มีแผนงานที่จะแนะนำสินค้าใหม่ในแต่ละกลุ่ม
ธุรกิจในปีนี้หรือไม่ ?

แจค: เรามีแผนที่จะแนะนำสินค้าใหม่ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ฟีล์มกรองแสง 3เอม สกอทช์ทินท์�ครบไลน์จะให้
ความหลากหลายมากขึ้น ทั้งราคา และคุณภาพ สำหรับลูกค้าในทุกกลุ่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษา
รถยนต์ ผลิตภัณฑ์กราฟิคสำหรับตลาดรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซค์

สำหรับในอุตสาหกรรมอื่นๆ นั้นมีสินค้าใหม่ๆ ดังนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์
ทันตกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับตลาดผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีไร้สายสำหรับตลาด
โทรคมนาคม

ฟอร์มูลา : ได้รับมาตรฐาน QS 9000 ISO 9001 และISO 14000 จะช่วยส่งเสริมบริษัทในด้านใด
บ้าง ?

แจค : ช่วยได้มาก เพราะลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้บริการของเราก็จะมีการันตีในเรื่องของ
มาตรฐานสินค้าแน่นอน เราจะกลายผู้จำหน่ายสินค้าได้ทั่วโลก เพราะว่าเรามีมาตรฐานอยู่ อย่างไรก็
ตามในเรื่องของการผลิตทั้งหมด มีการวางแผนในเรื่องของต้นทุนให้ถูกลงได้ เราก็จะเป็นฐานในการส่ง
ออกไม่ว่าจะเป็น ยุโรป หรือ สหรัฐอเมริกา เพราะหมดปัญหาเรื่องคุณภาพของสินค้า มีปัญหาเรื่องต้นทุน
การผลิตที่เราจะต้องทำให้ต่ำ เพราะเมื่อต่ำแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วโลก

ฟอร์มูลา : การลดต้นทุนในการผลิตนั้นจะใช้วิธีการใด ?

แจค : ทำได้หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนการผลิตให้มีจำนวนมากขึ้น หาส่วนประกอบ
ทดแทน และวัตถุดิบในประเทศเพื่อมาทดแทนการนำเข้ามา อีกประการหนึ่งคือ 3 เอม รวมถึงโรงงาน
นั้นพยายามลดต้นในการผลิตอยู่ตลอดเวลา

ฟอร์มูลา : การยกเลิกกฎหมายฟีล์มกรองแสงมีผลอย่างไรกับบริษัท ?

แจค : นับว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะทุกคนก็อยากให้ยกเลิก รถยนต์เมือง ไทย มีความจำเป็นต้องติดฟีล์ม
ช่วยลดความร้อน และป้องกันรังสี เพราะเมืองไทยร้อนมาก ขณะนี้ 3 เอม มีบริการ ติดฟีล์มกรองแสง
ที่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ถือเป็นกลยุทธ์ในการใกล้ชิดกับลูกค้า ในช่วงแรกการให้บริการนี้
จะให้บริการกับลูกค้าในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

ฟอร์มูลา : แผนการตลาดของธุรกิจแต่ละกลุ่มที่วางไว้ในปีนี้และอีก 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร ?

แจค : 3 เอม ประเทศไทย มีสินค้าแผนกต่างๆ มากกว่า 45 แผนก เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมอีเลคทรอนิคส์/อุตสาหกรรมยานยนต์/กลุ่มผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม/การแพทย์และเวชภัณฑ์/กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคและสำนักงาน/กราฟิค/ความปลอดภัย
และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในแต่ละกลุ่มธุรกิจต่างก็มีแผนการตลาดเฉพาะของตนเองเพื่อสร้างความ
เติบโตให้มากกว่า ซึ่งการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ก็จะให้มีความสอดคล้องกับสภาวะของตลาดในขณะ
นั้นๆ ตัวอย่างเช่น ถึงแม้ว่าสภาพตลาดโดยทั่วไปของประเทศไทยในปัจจุบันมีการชะลอตัวลงแต่เราพบว่า
ในบางธุรกิจยังมีโอกาสในการเติบโตอยู่ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับ
อุตสาหกรรม ตลาดโทรคมนาคม และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีการเจริญเติบโตมากขึ้นทั้งนี้ เนื่อง
จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากค่าย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป ได้มีการย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศ
ไทย

ถึงแม้ว่าสภาวะการตลาดจะมีความแตกต่างกันใน 45 แผนกธุรกิจของ 3 เอม แต่ก็ยังมีแนวคิดปฏิบัติที่
เหมือนกันในการดำเนินธุรกิจในปี 2002 ก็คือการทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อให้เข้าใจและรู้ถึงความต้อง
การที่แท้จริงของลูกค้าอันเป็นสิ่งที่ทำให้ 3เอม สามารถเตรียมแนวทางที่เหมาะสมเพื่อรองรับความต้อง
การของลูกค้าได้นำเสนอสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นจุดเด่นของ 3เอม จัดแคมเปญการตลาดที่มีประ
สิทธิภาพ เพื่อสร้างการรับรู้และให้เกิดการยอมรับจากลูกค้า

เราคาดหวังผลประกอบการโดยรวมของบริษัทในปี 2002 ให้เติบโตขึ้น 15-20 % และภายใน 5 ปีต่อ
จากนั้นอัตราเฉลี่ยการเติบโตจะอยู่ในระดับประมาณ 25 % เราคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจใน สหรัฐอเมริกา
และญี่ปุ่น จะฟื้นตัวในครึ่งปีหลังของปี 2545 และส่งผลตามมาที่ประเทศ ไทย

ฟอร์มูลา : ในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดฟีล์มกรองแสงอยู่ในปัจจุบัน ขณะที่มีการแข่งขันสูงมากอีกทั้งยังมี
ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาแทรกแซงในตลาดอีกมากมาย คุณมีแผนงานรองรับอย่างไร ?

แจค : กลยุทธ์ของ  3เอม  ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 3 ประการ คือ 1. สร้างการรับรู้ของฟีล์มกรอง
แสง 3เอม สกอทช์ทินท์ ภายใต้แบรนด์ สกอทช์ทินท์ เพื่อให้ผู้บริโภคไว้วางใจในที่ดีเลิศที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในตลาดได้ และจากการที่ตลาดฟีล์มในปัจจุบันมีสินค้าหลากประเภทและหลายคุณภาพให้
เลือก แต่ผู้บริโภคจะเกิดความประทับใจอยู่เสมอเมื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ 3เอม 2. นำเสนอฟีล์มกรอง
แสง 3 เอม สกอทช์ทินท์ หลากชนิดด้วยราคา และคุณภาพที่เหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการ
ของผู้บริโภคทั่วไป� และ 3. มุ่งเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและทำให้มีความง่ายและสะดวกรวดเร็ว
ขึ้นในการที่ลูกค้าต้องการจะติดฟีล์ม โดยเมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมาเราได้เปิด CALL CENTER ที่เบอร์
0-2675-9955 ซึ่งจะให้บริการติดฟีล์มถึงบ้าน และรับปรึกษาปัญหาและไขข้อข้องใจเรื่องฟีล์มกรองแสง

ฟอร์มูลา : เป้าหมายรายได้ในปี 2545 วางไว้อย่างไร ?

แจค : เราคาดการณ์ผลประกอบการโดยรวมของ 3เอม ประเทศไทย ไว้ที่ 4.7 พันล้านบาทในปีหน้า 
และ 5.5 ล้านในปีถัดไป

ฟอร์มูลา : ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ชนิดใดที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ?

แจค : เรามีสินค้าอยู่มากมายที่จำหน่ายอยู่ในของกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างครบวงจรโดยเริ่มตั้ง
แต่สินค้าที่ใช้อยู่ในกระบวนการผลิต และสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์โดยช่างมือ
อาชีพ และผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถซื้อเพื่อนำไปใช้เองได้ ฟีล์มกรองแสง 3เอม สกอทช์ทินท์ ถือได้ว่า
เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยได้ถูกพัฒนา
ให้มีคุณสมบัติที่คำนึงถึงความต้องการหลักของผู้บริโภคเป็นสำคัญ คือการลดความร้อนและการให้ความ
เป็นส่วนตัวกับผู้ใช้ เป็นต้น

ฟอร์มูลา : อุตสาหกรรมในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ทั้งใน ยุโรป สหรัฐอเมริกา
และเอเชีย ควรที่จะมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างไรบ้าง ?

แจค : โดยรวมๆ แล้ว ผู้ประกอบการในประเทศควรคำนึงถึงการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการนอก
เหนือไปจากการที่มีอัตราจ้างขั้นต่ำได้อย่างไร ในอนาคตข้างหน้าเราจะเห็นได้ว่าแหล่งการผลิตสินค้าที่
ใช้แรงงานคน จะย้ายไปยังประเทศ จีน และเวียดนาม

สำหรับ 3 เอม ประเทศไทย นั้นเรามีการพัฒนาคุณภาพของงานและความสามารถของคนของโรงงาน
การผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับประกันว่า เรามีความพร้อมที่จะผลิตสินค้าไฮเทค โดยปฏิบัติตนเสมือน
ศูนย์การผลิต เพื่อที่จะจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยัง 3เอม สาขาต่างๆ ในภูมิภาคใกล้เคียง และนี่คือ
ปัจจัยหลักเรายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศ ไทย

ประวัติการศึกษาและการทำงาน
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ในปี 1987

ดร. แจค ทรอง เป็นชาวอเมริกัน จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE, NEW YORK สหรัฐอเมริกา ร่วมงานกับ 3 เอม มา
12 ปีแล้ว เริ่มต้นจากผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยที่ 3เอม สำนักงานใหญ่ ประเทศ สหรัฐอเมริกา จนกระทั่งได้
รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 3เอม ประเทศไทย
ดังนี้ ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ ดูแลตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน (HOME CARE AND
COMMERCIAL CARE DIVISION) เป็นเวลา 6 ปี/ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจตลาดภาคพื้นยุโรป แผนก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นเวลา 2 ปี/ผู้อำนวยการโครงการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
3เอม ยุโรป ประจำ ณ ประเทศ ฝรั่งเศส/ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ในครัวเรือน รับผิดชอบตลาดภาคพื้น ยุโรป/ตะวันออกกลาง และ อเมริกาเหนือ และก่อนที่ ดร. แจค
จะมาร่วมงานกับ 3เอม นั้น เขาเคยร่วมงานกับบริษัท ไอบีเอม คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท
โพลารอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาก่อน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : -
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มกราคม ปี 2545
คอลัมน์ : สัมภาษณ์พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/autDd
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th