บทความ

เทคนิคคาดการณ์เสียงชิ้นส่วนยานยนต์


ผู้ผลิตรถยนต์ทุกราย ล้วนมีเป้าหมายในการลดเสียงดัง และแรงสั่นสะเทือนจากชิ้นส่วนต่างๆ
ลงให้มากที่สุด
โรห์เดีย เอนจิเนียริง พลาสติคส์ (RHODIA ENGINEERING PLASTICS : www.rhodia-ep.com)
สามารถช่วยคำนวณอัตราการเกิดเสียงและปรับเปลี่ยนลักษณะต่างๆ
ที่จำเป็นในขั้นตอนการทำต้นแบบก่อนที่จะส่งไปสู่ขั้นตอนการผลิต

โรห์เดีย เอนจิเนียริง พลาสติคส์ เป็นผู้นำด้านเทคนิคการควบคุมเสียงของชิ้นส่วนต่างๆ
ที่อยู่ใต้ฝากระโปรงรถ และได้ทดสอบลักษณะเสียงของ โพลีเอมิด ช่วยให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ
ลดเวลาที่ใช้ในการพัฒนาชิ้นส่วนลงได้มาก

โรห์เดีย ฯ ได้ร่วมมือกับกลุ่มยานยนต์ เปอโฌต์-ซีตรอง และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งเสียง
เป็นเวลา 12 เดือน
ในการพัฒนาเทคนิคในห้องทดลองเพื่อคาดการณ์เสียงที่จะเกิดขึ้นกับฝาครอบวาล์วที่ทำจากวัสดุ
โพลีเอมิด

เทคนิคดังกล่าวจะช่วยในการตรวจสอบลักษณะเสียงที่เกิดขึ้นในฝาครอบวาล์ว โพลีเอมิด
ขณะที่ยังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบหรือยังคงเป็นต้นแบบ นอกจากนี้ ยังช่วยเปรียบเทียบสูตร
โพลีเอมิด และรูปทรงต่างๆ
ของฝาครอบวาล์วเพื่อสร้างฝาครอบวาล์วที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่ออยู่ในขั้นตอนการออกแบบหรือกา
รเลือกวัสดุ

ฝาครอบวาล์วส่วนใหญ่มีลักษณะแบนจะปิดอยู่บนเครื่องยนต์
ซึ่งต้องสัมผัสกับเสียงและแรงสั่นสะเทือนโดยตรง
การคาดการณ์แรงสั่นสะเทือนสามารถกระทำได้ในห้องทดลองมาก่อนหน้านี้แล้ว
แต่การคาดการณ์เสียงปัจจุบันต้องใช้เทคนิคจำลอง (SIMULATION) หรือทดสอบโดยตรงบนเครื่อง

กลุ่มยานยนต์ เปอโฌต์-ซีตรอง ได้สนับสนุนเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับใช้ทดลองในโครงการวิจัย
และได้ร่วมมือลงทุนในโครงการ PAVAC (PLAN D’ACTIONS VIBRO-ACOUSTIQUE)
ซึ่งมีเป้าหมายในการกำหนดคุณลักษณะทางเสียงและกระบวนการการทดสอบสำหรับชิ้นส่วนเครื่องย
นต์ต่างๆ ในห้องทดลอง
งานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แ
ห่งเสียง โดยอนุญาตให้วิศวกรของ โรห์เดีย ฯ เข้าไปใช้เครื่องมือต่างๆ
ในการศึกษาลักษณะเสียงและแรงสั่นสะเทือนของฝาครอบวาล์ว

วิศวกรได้ค้นพบว่าฝาครอบวาล์วได้รับแรงสั่นสะเทือนสองทาง ทางแรกเกิดจากเครื่องโดยตรง
ส่วนทางที่สองเกิดจากเสียงของเครื่องยนต์ที่อยู่ใต้ฝาครอบ โรห์เดีย ฯ
สามารถทดสอบแรงสั่นสะเทือนทั้งสองทางนี้แยกกันที่ศูนย์เทคนิคของบริษัทโรห์เดีย ฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง
แซ็งต์-ฟงส์ จากนั้นจึงนำผล ที่ได้มาประมวลเป็นระดับเสียงคาดการณ์

ผลตัวเลขที่ได้จากการทดลองในห้องแล็บกับที่ได้จากบนเครื่องจริงนั้นแตกต่างกันน้อยมาก (500-5000
HZ)

ผู้บริหารของ โรห์เดีย ฯ กล่าวว่าขณะนี้มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ที่ใช้กันแพร่หลาย
เพื่อใช้คาดการณ์เสียงของฝาครอบวาล์วในช่วงต้นๆ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 ------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : -
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2545
คอลัมน์ : ทดสอบ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/sGBus
อัพเดทล่าสุด
8 Oct 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
2,090,000
3.
2,229,000
4.
779,000
5.
3,590,000
7.
1,316,000
8.
1,749,000
9.
1,699,000
11.
3,299,000
12.
5,399,000
13.
6,799,000
14.
3,249,000
15.
4,980,000
16.
53,500,000
18.
3,600,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th