บทความ

บริการบำรุงรักษาเร่งด่วน


แม้ทุกวันนี้ความนิยมในการนำรถเข้าตรวจสภาพตามระยะเวลา หรือซ่อมแซม
ในศูนย์บริการเฉพาะยี่ห้อจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังมีเจ้าของรถอีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่ยอมใช้บริการของปั๊มน้ำมัน,
ศูนย์ประเภท “ควิค เซอร์วิศ” หรืออู่ใกล้บ้านมากกว่า เพราะเข็ดขยาดกับค่าอะไหล่และค่าแรงศูนย์บริการ
แถมต้องทิ้งรถไว้ทั้งวัน ทั้งที่บางทีแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หัวเทียน และตรวจสอบตามระยะทางเท่านั้น

ดังนั้น เพื่อชิงลูกค้าพวกหลังกลับคืนมา
บริษัทรถยนต์หลายแห่งจึงหันมาให้ความสนใจพัฒนาการบริการหลังการขายกันมากขึ้น

ด้วยการออกบริการรูปแบบใหม่ที่เรียกรวมๆ ว่า บริการเร่งด่วน ซึ่งแต่ละยี่ห้อก็มีรายละเอียดแตกต่างกันไป ดังนี้

ฮอนดา ฟาสต์เทค

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

เปิดให้บริการ “ฟาสต์เทค” โดยมีจุดเริ่มต้นจาก ผู้ใช้รถที่ต้องการการบริการที่รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัด ในปี
2543 ฮอนดา จึงแนะนำอะไหล่ แฮมพ์ และในเดือนมกราคม 2544 ฮอนดา ได้เปิดทดลองให้บริการ ฟาสต์เทค
ที่สาขาถนนศรีอยุธยา และได้เริ่มจริงจังในหลายสาขา เนื่องจากมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

แนวคิดของ ฟาสต์เทค คือ ฮอนดา จะเน้นความรวดเร็วและประหยัด โดยรถที่เข้าข่ายใช้บริการนี้ คือ รุ่น
ซิที/ซีวิค/แอคคอร์ด และซีอาร์-วี ซึ่งการให้บริการจะใช้อะไหล่ แฮมพ์ ทั้งหมด ประกอบด้วย น้ำมันเครื่อง
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง แบทเตอรี ผ้าเบรคหน้า ยางปัดน้ำฝน กรองอากาศ หัวเทียน สายพานคอมเพรสเซอร์
สายพานไดชาร์จ และสายพานปั๊มเพาเวอร์

นิสสัน ควิคเซอร์วิศ

ศักดา สันทัด ผู้จัดการบริการหลังการขาย
บริษัท สยามกลการและนิสสันเซลส์ จำกัด

เปิดเผยว่าโครงการ นิสสัน ควิคเซอร์วิศ เป็นบริการรวดเร็วทันใจ โดยช่างทีได้รับการอบรมและชำนาญของ นิสสัน
พร้อมอะไหล่แท้ รู้เวลาเสร็จแน่นอน ไม่ต้องเสียเวลาคอย และเพิ่มความมั่นใจด้วยการรับประกันหลังการซ่อม 3
เดือน 5,000 กม. โดยการบริการ นิสสัน ควิคเซอร์วิศ เน้นการบริการที่ดี รวดเร็ว และราคาไม่สูงมาก
ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

แต่เดิมนั้นการให้บริการก็มีลักษณะ ควิค เซอร์วิศ อยู่แล้ว แต่ไม่ได้เปิดเผย คือ เป็นเรื่องปกติของการให้บริการ

ที่ผ่านมาศูนย์บริการเร่งด่วนทั่วไป เน้นเรื่อง ยาง ผ้าเบรค ดังนั้นศูนย์บริการ นิสสัน
จึงจำเป็นต้องพยายามเสริมส่วนอื่น เข้ามาแทน และในเรื่องของ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไส้กรอง
แบทเตอรี และตรวจไฟชาร์จ จะต้องมีความเชี่ยวชาญ
ซึ่งช่างในส่วนของศูนย์บริการที่ไม่ใช่บริษัทรถยนต์จะไม่มีความชำนาญเท่ากับโรงงานโดยตรง
โดยแต่เดิมเมื่อรถหมดประกันไปแล้ว การซ่อมปกติร้อยละ 70-80 ไม่เข้ามาศูนย์บริการ แต่เมื่อมีการนำในเรื่องของ
ควิคเซอร์วิศ เข้ามา ลูกค้าก็กลับมาใช้บริการมากขึ้น
รวมถึงสถานที่ของโชว์รูมและศูนย์บริการก็อยู่ในแหล่งชุมชนจึงสะดวกในการเดินทาง

ปัจจุบัน นิสสัน เปิดบริการ ควิค เซอร์วิศ แล้วทั้งสิ้น 29 ศูนย์
และคาดว่าจะเปิดทั่วประเทศประมาณเดือนกรกฎาคมนี้

เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งนับว่ารายการให้บริการของ นิสสัน ยังมีน้อยอยู่
แต่ถ้าให้บริการมากกว่านี้จะต้องใช้เวลามากขึ้น เกิน 30 นาที ก็ไม่ใช่ ควิค เซอร์วิศ แล้ว

โดยแต่ละศูนย์ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม เพียงแต่ปรับปรุงการบริการ จัดการใหม่
เดิมนั้นจะให้บริการลูกค้าเรียงตามลำดับก่อน/หลัง เมื่อมีบริการ ควิค เซอร์วิศ จะต้องแบ่งเป็น ทีม ควิค เซอร์วิศ ด้วย
คือ ทำงานตามปกติ แต่เมื่อลูกค้าต้องการ ควิค เซอร์วิศ ก็ต้องมาทำทันที
เนื่องจากในส่วนนี้จะมีการเบิกจ่ายอะไหล่ไว้ล่วงหน้าแล้ว

เปอโฌต์ สไมล์ เซอร์วิศ

พสุพงษ์ ลีนุตพงษ์ ผูอำนวยการฝ่ายบริการหลังการขายและอะไหล่
บริษัท ยูโรเปียน โอโตโมบิลส์ จำกัด

สไมล์ เซอร์วิศ เป็นงานบริการเฉพาะอย่างที่เน้นไปทางด้านการ บำรุงรักษาตามระยะใช้งาน
ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาหรือการบริการปกติ โดยตั้งเป้าใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
จะสามารถให้บริการได้เสร็จตั้งแต่เริ่มรับงานจนถึงส่งงาน

สไมล์ เซอร์วิศ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2544 ที่ศูนย์บริการสุรวงศ์ และศูนย์บริการรองเมือง
เป็นศูนย์บริการต้นแบบ คาดว่าจะเปิดเพิ่มที่ศูนย์บริการสาขาหัวหมากอีกแห่ง โดยตั้งเป้าการให้บริการแบบ สไมล์
เซอร์วิศ ไว้ที่ 520 คัน/เดือน โดยแต่ละศูนย์จะต้องลงทุนเพิ่มในส่วนของเครื่องมือช่างประมาณ 3 ล้านบาท

จุดเด่น สไมล์ เซอร์วิศ ได้แก่

1. RAPID ต้องให้บริการด้วยความรวดเร็วทุกขั้นตอนการทำงาน เช่น การต้อนรับ การเบิกอะไหล่ การซ่อม เป็นต้น
2. REASONABLE PRICE ราคายุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถแข่งขันกับศูนย์บริการมาตรฐานอื่นๆ ได้
3. RELIABLE รับประกันคุณภาพการซ่อม และอะไหล่ 1ปี

การเปิดบริการ สไมล์ เซอร์วิศ เป็นการเรียกลูกค้า เปอโฌต์
ที่คิดว่าการเข้ารับที่ศูนย์เปอโฌต์แพงกว่าศูนย์บริการทั่วไป และคิดว่าเข้าที่ไหนก็เหมือนกัน
กลับมาใช้บริการศูนย์มาตรฐานโดยเฉพาะลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็ว จากการเข้ารับบริการเล็กๆ น้อยๆ
แล้วสามารถรับรถกลับได้เลย ซึ่งบางครั้งศูนย์บริการหลักมีรถมาก ไม่สามารถบริการได้ทันที
ต้องทิ้งรถไว้แล้วย้อนกลับมารับใหม่ ทำให้เสียเวลา

โตโยตา ธันเดอร์ เซอร์วิศ

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาดหลังการขาย
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ธันเดอร์ เซอร์วิศ เป็นบริการหลังการขายรูปแบบใหม่ เน้นการบริการที่รวดเร็ว ทันใจ ภายใน 1 ชม.
รู้ราคาล่วงหน้าก่อนสั่งซ่อม ใช้อะไหล่แอดเวนเทกซ์ ( ADVANTEX) ที่ราคาประหยัดกว่าอะไหล่ โตโยตา 5-30 %
พร้อมรับประกันหลังการซ่อมนาน 3 เดือน หรือ 5,000 กม.

ธันเดอร์ เซอร์วิศ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2544 ในดีเลอร์ 12 แห่ง ในขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล
และราวเดือนมิถุนายนนี้จะขยายไปตามเมืองใหญ่ๆ คาดว่าจะครอบคลุมทั่วประเทศในปี 2547
นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกเดือน
โดยดีเลอร์ที่จะเปิดให้บริการธันเดอร์เซอร์วิศ จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ 2 แสนบาท เพื่อตกแต่งสถานที่
ซึ่งหลังจากเปิดบริการ ธันเดอร์ เซอร์วิศ แล้ว ลูกค้าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ที่เคยใช้อู่ข้างนอกกลับมาใช้ศูนย์บริการ

ในอนาคตการบริการประเภทนี้จะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ารถเก่า
โดยมีการดีไซจ์นอะไหล่ใหม่ ทำให้ราคาถูกลง ค่าบริการ ค่าแรง อะไหล่ ชิ้นส่วนอะไหล่ ให้มีราคาประหยัดลง
การเปลี่ยนมีผลกับการเปลี่ยนของช่างด้วยเวลาที่รวดเร็ว อะไหล่ที่ใช้ผลิตโดยผู้ผลิตอะไหล่แท้
แต่สามารถผลิตในราคาถูกได้ เน้นการผลิตในประเทศ ใช้ร่วมกันหลายรุ่น เพื่อลดต้นทุน

 

รายการบริการบำรุงรักษาเร่งด่วนของแต่ละยี่ห้อ

ฮอนดา ฟาสต์เทค
1. น้ำมันเครื่อง
2. ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
3. แบทเตอรี
4. ผ้าเบรคหน้า
5. ยางปัดน้ำฝน
6. กรองอากาศ
7. หัวเทียน
8. สายพานคอมเพรสเซอร์
9. สายพานไดชาร์จ
10.สายพานปั๊มเพาเวอร์

พร้อมตรวจเชคฟรี 8 รายการ และล้างทำความสะอาดรถให้ฟรี

นิสสัน ควิค เซอร์วิศ

1. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรอง 30 นาที พร้อมตรวจเชคฟรี 21 รายการ
2. เปลี่ยนแบทเตอรี และตรวจสอบการชาร์จไฟ 30 นาที
พร้อมตรวจเชคฟรี 21 รายการมีดังนี้
1. การทำงานของมอเตอร์สตาร์ท
2. รอบเดินเบาเครื่องยนต์
3. ระดับน้ำมันเครื่อง (กรณีที่ไม่เปลี่ยนกรองและน้ำมันเครื่อง)
4. กรองอากาศ
5. สายพานต่าง ๆ
6. หม้อน้ำ ระดับน้ำหล่อเย็น ฝาหม้อน้ำ ท่อยางหม้อน้ำ
7. การทำงานของคลัทช์ ปั๊มคลัทช์ บน/ล่าง (เกียร์ธรรมดา)
8. ระดับน้ำมันคลัทช์ น้ำมันเกียร์
9. ระดับน้ำมันเบรค
10. การทำงานของเบรคมือ
11. ชอคอับ ซ้าย/ขวา หน้า/หลัง
12. การสึกหรอและสภาพลูกหมาก
13. รางกันฝุ่นเพลาขับ แรก และชอคอับพวงมาลัย
14. การหลวม ดังของลูกปืนล้อ
15. ไฟส่องสว่างภายนอกทั้งหมด
16. การทำงานของแตร ใบปัดน้ำฝน การฉีดและระดับน้ำล้างกระจก
17. ระดับน้ำกรดในแบทเตอรี
18. สภาพและการสึกของดอกยาง
19. วัด/เติมความดันลมยาง
20. การทำงานระบบปรับอากาศ
21. ระบบท่อไอเสีย

เปอโฌต์ สไมล์เซอร์วิศ
1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และไส้กรองน้ำมันเครื่อง
2. เปลี่ยนแบทเตอรี และตรวจสอบไฟชาร์จ
3. เปลี่ยนยางและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
4. เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า หลัง และเจียรจานเบรค
5. เปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำ
6. เปลี่ยนสายพานไดชาร์จ สายพานแอร์
7. เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน
8. เปลี่ยนหัวเทียน
9. ตรวจเชคฟรี 14 รายการ

โตโยตา ธันเดอร์ เซอร์วิศ
1. ผ้าเบรค
2. สายพานเครื่อง
3. สายพานแอร์
4. สายพานพวงมาลัยเพาเวอร์
5. ใบปัดน้ำฝน
6. ยางใบปัดน้ำฝน
7. ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
8. ไส้กรองอากาศ
9. ยางกันฝุ่นเพลาขับ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : -
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2545
คอลัมน์ : บทความ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/6O7pZ
อัพเดทล่าสุด
10 Apr 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,299,000
2.
5,399,000
3.
6,799,000
4.
3,249,000
6.
53,500,000
8.
3,600,000
9.
4,539,000
10.
13,339,000
11.
2,999,000
12.
1,749,000
13.
1,800,000
15.
499,000
16.
979,000
17.
990,000
18.
4,090,000
19.
1,699,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th