บทความ

ปีนี้น่าจะดี


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2019/2018

ตลาดโดยรวม +9.1 %
รถยนต์นั่ง +7.0 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) +0.8 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) +104.5 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ +11.1 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ +1.4 %
อื่นๆ +4.7 %

 

5 เดือนที่ผ่านมา ยอดการขายรถยนต์ยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 3.7 % ขายกัน 88,097 คัน ทำให้ยอดขายรวม 5 เดือน ยังคงเพิ่มอยู่ 9.1 % จำนวน 437,722 คัน ส่วนอีก 7 เดือน ยังเป็นที่ชวนสงสัยว่าเศรษฐกิจเมืองไทยจะดีจริงในตลอดเวลาที่เหลือจริงหรือไม่

เรามาดูเรื่องรอบตัวที่เกี่ยวข้องกันดีกว่า ข่าวคราวของขนส่งมวลชน หรือ ขสมก. ขึ้นไปถึงคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนำเสนอขึ้นไปว่า ขสมก. มีสภาพรถโดยสารประจำทาง เก่าและทรุดโทรม/จำนวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีดิจิทอล, โครงสร้างองค์กร ขสมก. มีพนักงานทั้งหมด 13,599 คน คิดเป็นสัดส่วนต่อรถ 1 คัน ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน 5.14 คน นำเสนอขึ้นไปว่า จะทำการปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหารถโดยสารใหม่ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ปรับปรุงเส้นทางเดินรถ ให้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ และเพื่อให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ลดภาระกับภาครัฐ ปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับลง ลดพนักงานเป็น 2.75 คน/รถ 1 คัน ภายในปี 2565

 

ครม. ท่านก็รับทราบว่า คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะปรับปรุงละนะ

 

พออีกอาทิตย์หนึ่ง กระทรวงคมนาคม ก็เสนอให้ ขสมก. กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง ตามความจำเป็นที่ต้องจ่าย ภายในวงเงิน 11,319.580 ล้านบาท ซึ่งการกู้เงินของ ขสมก. ในครั้งนี้จะทำให้สามารถประหยัดค่าดอกเบี้ยค้างชำระได้ประมาณ 5.317-5.572 %

 

แต่ไม่ยักบอกว่า ไอ้การปรับปรุงการทำงานน่ะ ลงมือทำไปแล้วหรือยัง หรือต้องคอยให้ได้เงินกู้เสียก่อน น่าเป็นห่วงนะฮะ บ้านเมืองนี้

 

มาดูเรื่องของ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กันบ้าง จากรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 1 ปี 2562 หนี้สินครัวเรือนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ขยายตัว 10.1 % สูงสุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นผลจาก (1) การเร่งก่อหนี้ก่อนการบังคับใช้มาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ (LTV) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา (2) ความต้องการรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากคุณสมบัติของรถรุ่นใหม่ และมาตรการส่งเสริมการขายรถยนต์จากงานแสดงรถยนต์ และ (3) การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเงื่อนไขการผ่อนชำระที่จูงใจ

 

ขณะที่คุณภาพสินเชื่อโดยรวมยังคงทรงตัว แต่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยในไตรมาส 1 ปี 2562 หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ขยายตัว 9.0 % เทียบกับ 9.1 % ในไตรมาสก่อน คิดเป็นสัดส่วน 2.75 % ต่อสินเชื่อรวม และสัดส่วน 27.8 % ต่อ NPLs รวม ซึ่งสูงสุดในรอบ 13 ไตรมาส นับตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2559 เป็นต้นมา และส่งผลให้มีสัดส่วนสูงสุดเมื่อเทียบกับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในประเภทธุรกิจอื่นๆ ด้านสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับยังคงมีมูลค่ารวมอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ยอดสินเชื่อผิดนัดชำระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อบัตรเครดิท ปรับตัวลดลง 3.6 % เทียบกับการขยายตัว 0.3 % ในไตรมาสที่ผ่านมา

 

โดยมีข้อแนะนำให้ภาครัฐ ยังควรให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อกำกับดูแลและควบคุมการปล่อยสินเชื่อให้รัดกุม และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาทิ (1) การออกแบบมาตรการกำกับดูแลการปล่อยสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงจากการปล่อยกู้ให้กับกลุ่มที่มีภาระหนี้สูง โดยเฉพาะมาตรการเกี่ยวกับสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (DSR) (2) การออกมาตรการกำกับดูแลการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ เนื่องจากคุณภาพของสินเชื่อรถยนต์ที่มีแนวโน้มลดลง (3) การติดตามมาตรการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีรถยนต์เป็นหลักประกันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม และมีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม (4) การเร่งประชาสัมพันธ์โครงการคลีนิคแก้หนี้ ระยะที่ 2 และ (5) การกำกับดูแลการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้รายเดิม และรายใหม่ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการก่อหนี้ครัวเรือนมากยิ่งขึ้น

 

อันนี้ก็น่าจะไม่ว่ากัน หากส่งผลกระทบถึงยอดการขายรถยนต์ประจำปี 2562 นี้นะครับ------------------------------
เรื่องโดย : มือบ๊วย
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2562
คอลัมน์ : มาตรวัดตลาดรถ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/DBRK9
อัพเดทล่าสุด
2 Dec 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
2,649,000
2.
2,299,000
3.
4,999,000
4.
546,000
5.
564,000
6.
4,999,000
7.
579,500
8.
3,999,000
9.
3,699,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

Motor Expo Photo Album