บทความ

รถไฟฟ้า มาแน่นะจ๊ะ


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2019/2018

ตลาดโดยรวม +12.9 %
รถยนต์นั่ง +8.0 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) +8.5 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) +109.9 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ +15.3 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ +8.7 %
อื่นๆ +12.3 %

 

หลังจากเดือนมกราคม เป็นต้นมา ข่าวคราวเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า มีนำเสนอกันมาโดยตลอด

 

หลังจากครบวาระที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ประกาศให้การส่งเสริม ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา และรายสุดท้ายที่ บีโอไอ ประกาศให้การส่งเสริม ได้แก่ รถยนต์ มิตซูบิชิ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES) หรือ PHEV วงเงินลงทุน 3,130 ล้านบาท โดยจะตั้งโรงงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ภายใน 3 ปี จากข้อกำหนดที่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทุกค่ายที่ได้รับการส่งเสริมจาก บีโอไอ จะต้องใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตภายในประเทศ 1 ใน 4 ของชิ้นส่วนที่สำคัญ คือ 1. แบทเตอรี 2. TRACTION MOTOR 3. ระบบการบริหารจัดการแบทเตอรี (BMS) 4. ระบบควบคุมการขับขี่ (DCU) โดยจะพัฒนาชิ้นส่วน หรือนำเข้าชิ้นส่วนบางประเภท แล้วนำมาผลิตในประเทศได้ ส่วนผู้ผลิตรถยนต์ที่ได้รับการส่งเสริมจาก บีโอไอ ผลิตรถยนต์ BEV แล้ว แต่ต้องการผลิตรถยนต์ HEV ก็ยื่นเรื่องขอ บีโอไอ เพิ่มเติมได้

 

บีโอไอ ได้อนุมัติให้ค่ายรถยนต์ตั้งโรงงานไปแล้ว 9 ราย รวมมูลค่า 51,550 ล้านบาท แบ่งเป็น PHEV จำนวน 4 ราย รถไฟฟ้าแบบไฮบริด 4 ราย

 

รถยนต์ไฟฟ้า 100 % (BATTERY ELECTRIC VEHICLES) หรือ BEV จำนวน 1 รายผลิตแบทเตอรีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า 10 โครงการ มูลค่า 6,800 ล้านบาท และสถานีชาร์จรถไฟฟ้ามูลค่ากว่า 36,000 ล้านบาท หลังจาก บีโอไอ อนุมัติได้ไม่นาน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ก็พบว่าช่องโหว่ของมาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าในระยะแรกทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากการลดอัตราภาษีสรรพสามิตให้กับผู้ผลิตรถยนต์ HEV/PHEV โดยไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (NEXT-GENERATION VEHICLES) ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม S-CURVE ของประเทศ

 

สศอ. พบว่ามีปัญหาใน 3 ประเด็นหลัก คือ 79.8 % ของรถยนต์ทุกคัน เป็นการลงทุนผลิต HEV ที่ไม่สามารถชาร์จไฟฟ้าได้ จึงไม่เอื้อให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า ที่จำเป็นต่อการพัฒนาให้ไปสู่ BEV ในอนาคตได้ และกว่า 91.8 % ของรถยนต์ที่ทุกบริษัทเสนอขอรับการสนับสนุน ไม่มีการลงทุนใน CORE TECHNOLOGY ของ EV ในประเทศไทยเลย โดยเป็นการประกอบขั้นปลายสุด คือ ประกอบตัวถัง และทดสอบแบทเตอรี นอกจากนี้ รถยนต์ทุกคันที่ทุกบริษัทเสนอขอรับการสนับสนุน มีราคาสูงกว่าที่ประชาชนผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่จะเข้าถึงได้ คือ ราว 1-6 ล้านบาท ซึ่งย่อมจะทำให้ไม่แพร่หลาย หรือมีขนาดการผลิตที่เพียงพอสำหรับการลงทุนผลิต CORE TECHNOLOGY ของ EV ในประเทศไทย

 

สศอ. จึงได้นำเสนอมาตรการในการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนการผลิตชิ้นส่วนสำคัญ CORE TECH- NOLOGY ของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับไปสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต รวมทั้งต้องการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าได้ในราคาประหยัด และยังช่วยบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

 

มาตรการ ECO EV มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ 1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถปรับพลิกโฉมฐานการผลิตอีโคคาร์ ที่เป็นฐานการผลิตรถยนต์นั่งหลักของประเทศไทย ซึ่งถูกกระทบอย่างรุนแรงจากมาตรการภาษีสรรพสามิตของการส่งเสริม EV ระยะแรก และ 2. เพื่อปิดจุดอ่อนของมาตรการส่งเสริม EV ในรอบแรก

 

สศอ. จึงนำเสนอเพิ่มให้มีการลงทุนเพื่อพยายามตอบโจทย์ทั้ง 4 ข้อ คือ 1. ราคาที่คนไทยต้องเข้าถึง EV ได้ 2. มีกระบวนการผลิตของชิ้นส่วน EV CORE TECHNOLOGY 3. มีการก้าวไปสู่รถยนต์ที่สามารถชาร์จไฟฟ้าได้ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาโครงข่ายการพัฒนาไฟฟ้า และ 4. มีเส้นทางการพัฒนาฐานการผลิตอีโคคาร์ ไปสู่ยานยนต์แห่งอนาคต ที่มีการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

 

แต่ท้ายที่สุด บรรดาผู้ขอรับการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ต่างก็ไม่สามารถตอบโจทย์ของ สศอ. ได้ ภาครัฐก็จะต้องหารือกัน เพื่อหาทางให้มีคำตอบสำหรับตอบโจทย์ให้ได้ในอนาคต

 

ถึงอย่างไร รถไฟฟ้า ก็มาแน่นะจ๊ะ------------------------------
เรื่องโดย : มือบ๊วย
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2562
คอลัมน์ : มาตรวัดตลาดรถ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/QzDyK
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th