บทความ

2 วิธีจับพวงมาลัยขณะกลับรถ


นอกจากวิธีจับพวงมาลัยในตำแหน่ง 3 และ 9 นาฬิกา ที่สามารถควบคุมรถได้ดีในทางตรงแล้ว ในโค้งลักษณะต่างๆ รวมถึงการกลับรถ ก็มีท่าจับที่ถูกต้องด้วย MR. MOTOR EXPO มีวิธีจับพวงมาลัยขณะกลับรถมาฝาก

1. กลับรถซ้าย

การจับพวงมาลัยขณะกลับรถ หรือหมุนเกินหนึ่งรอบ ต้องใช้มือทั้งสองให้สัมพันธ์กัน “ถ้ากลับรถซ้าย” ให้ทำเหมือนวิธีเลี้ยวซ้ายเกินครึ่งวง แต่เมื่อมือซ้ายเลื่นลง ให้ปล่อยมือและไขว้ไปด้านขวา พร้อมจับพวงมาลัยในตำแหน่ง 9 นาฬิกา ขณะเดียวกันให้ปล่อยมือขวาพร้อมจับพวงมาลัยต่ออีกครั้งที่ตำแหน่ง 3 นาฬิกา จังหวะนี้ต้องทำให้สัมพันธ์กัน และเมื่อต้องการกลับมาตรง ให้ทำสวนทางกันเหมือนวิธีกลับรถขวาและให้มือซ้ายและขวากลับมาจับที่ตำแหน่ง 3 และ 9 นาฬิกาเช่นเดิม

 

 

2. กลับรถขวา

ถ้าต้องการ “กลับรถขวา” ให้ทำเหมือนวิธีเลี้ยวขวาเกินครึ่งวง แต่เมื่อมือขวาเลื่อนลงให้ปล่อยมือและไหขว้ไปด้านซ้าย พร้อมจับพวงมาลัยในตำแหน่ง 3 นาฬิกา ขณะเดียวกันให้ปล่อยมือซ้ายพร้อมจับพวงมาลัยอีกครั้งที่ตำแหน่ง 9 นาฬิกา จังหวะนี้ต้องทำให้สัมพันธ์กัน และเมื่อต้องการกลับมาตรง ให้ทำสวนทางกันเหมือนวิธีกลับรถซ้าย และให้มือและขวากลับมาจับที่ตำแหน่ง 3 และ 9 นาฬิกาเช่นเดิม------------------------------
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2562
คอลัมน์ : MR. MOTOR EXPO
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/V8Obq
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th