บทความ

2 วิธีจับพวงมาลัยขณะกลับรถ


นอกจากวิธีจับพวงมาลัยในตำแหน่ง 3 และ 9 นาฬิกา ที่สามารถควบคุมรถได้ดีในทางตรงแล้ว ในโค้งลักษณะต่างๆ รวมถึงการกลับรถ ก็มีท่าจับที่ถูกต้องด้วย MR. MOTOR EXPO มีวิธีจับพวงมาลัยขณะกลับรถมาฝาก

1. กลับรถซ้าย

การจับพวงมาลัยขณะกลับรถ หรือหมุนเกินหนึ่งรอบ ต้องใช้มือทั้งสองให้สัมพันธ์กัน “ถ้ากลับรถซ้าย” ให้ทำเหมือนวิธีเลี้ยวซ้ายเกินครึ่งวง แต่เมื่อมือซ้ายเลื่นลง ให้ปล่อยมือและไขว้ไปด้านขวา พร้อมจับพวงมาลัยในตำแหน่ง 9 นาฬิกา ขณะเดียวกันให้ปล่อยมือขวาพร้อมจับพวงมาลัยต่ออีกครั้งที่ตำแหน่ง 3 นาฬิกา จังหวะนี้ต้องทำให้สัมพันธ์กัน และเมื่อต้องการกลับมาตรง ให้ทำสวนทางกันเหมือนวิธีกลับรถขวาและให้มือซ้ายและขวากลับมาจับที่ตำแหน่ง 3 และ 9 นาฬิกาเช่นเดิม

 

 

2. กลับรถขวา

ถ้าต้องการ “กลับรถขวา” ให้ทำเหมือนวิธีเลี้ยวขวาเกินครึ่งวง แต่เมื่อมือขวาเลื่อนลงให้ปล่อยมือและไหขว้ไปด้านซ้าย พร้อมจับพวงมาลัยในตำแหน่ง 3 นาฬิกา ขณะเดียวกันให้ปล่อยมือซ้ายพร้อมจับพวงมาลัยอีกครั้งที่ตำแหน่ง 9 นาฬิกา จังหวะนี้ต้องทำให้สัมพันธ์กัน และเมื่อต้องการกลับมาตรง ให้ทำสวนทางกันเหมือนวิธีกลับรถซ้าย และให้มือและขวากลับมาจับที่ตำแหน่ง 3 และ 9 นาฬิกาเช่นเดิม------------------------------
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2562
คอลัมน์ : MR. MOTOR EXPO
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/V8Obq
อัพเดทล่าสุด
18 Jul 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th