บทความ

อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต โรงเรียนบ้านเนินมะค่า จ. อุทัยธานี


โครงการ อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต โดยกลุ่มอีซูซุ ในประเทศไทย ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งมอบน้ำดื่มสะอาดแก่บรรดานักเรียน-ครู และชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมประเดิมแห่งแรกของปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี เป็นโรงเรียนแห่งที่ 29

อะคิระ ทาเบตะ EXECUTIVE OFFICER บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า กลุ่มอีซูซุ ในประเทศไทย มีความตั้งใจที่จะช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของปัญหาการขาด แคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ผ่านโครงการ อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต ที่ดำเนินการต่อเนื่องสู่ปีที่ 6 โดยส่งทีมเจ้าหน้าที่ของกลุ่มอีซูซุ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาอย่างจริงจัง ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี ปัจจุบันมีนักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน 173 คน ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน ใช้แหล่งน้ำผิวดิน และสระน้ำของวัด แต่ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม แหล่งน้ำจะแห้งแล้งถึงขั้นขาดแคลน โดยก่อนหน้านี้น้ำที่ทางโรงเรียนใช้บริโภคมีกลิ่น อีกทั้งเครื่องกรองน้ำที่มีอยู่อุดตัน และหมดสภาพ ทำให้ต้องซื้อน้ำไว้เพื่อบริโภคเป็นประจำ โครงการ อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต จึงยินดีที่จะมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้โรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ครู นักเรียน และคนในชุมชนต่อไป

 

การส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานในโครงการ อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต เป็นการติดตั้งอุปกรณ์ชุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจร พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน และร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะให้แก่โรงเรียน พร้อมยังได้อบรมขั้นตอนการดูแลรักษา และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดเพื่อจำหน่ายราคาพิเศษแก่คนในชุมชนในรูป-แบบสหกรณ์ เพื่อลดรายจ่าย และนำรายได้กลับมาเป็นค่าบำรุงรักษาในครั้งต่อๆ ไป

 

นอกจากนี้ กลุ่มอีซูซุ ยังได้มอบสนามเด็กเล่น มูลค่า 50,000 บาท และบอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ซูเพอร์พรีเซนเตอร์ อีซูซุ ร่วมมอบทุนการศึกษา 30,000 บาท ให้แก่โรงเรียน------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2561
คอลัมน์ : กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/eW9ZQ
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th