บทความ

ขับ 4 ล้อ เข้าโค้งเกาะถนนกว่าขับ 2 ล้อ…จริงไหม ?


เขาว่า… : รถขับเคลื่อน 4 ล้อ เข้าโค้งเกาะถนนกว่ารถขับเคลื่อน 2 ล้อ…จริงไหม ?

 

จริง : เพราะรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สามารถรับแรงเสียดทานระหว่างผิวถนนกับหน้ายางขณะเข้าโค้งได้มากกว่า

การทำให้รถเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเพิ่มความเร็ว ลดความเร็ว หรือเลี้ยวโค้ง ล้วนต้องอาศัยแรงเสียดทานระหว่างผิวถนนกับหน้ายาง รวมถึงแรงกดหน้ายางกับผิวถนน หรือ “น้ำหนักของรถ” ด้วย ตราบใดที่แรงกระทำต่อล้อ ยังไม่เกินแรงเสียดทาน ยางรถของเราก็จะไม่มีอาการไถลไปบนผิวถนนได้ และรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สามารถกระจายแรงเหล่านี้ได้มากกว่า จึงทำให้เข้าโค้งได้ดีกว่า

ผมบังเอิญไปเห็นกระทู้กลุ่มรถขับเคลื่อน 4 ล้อกลุ่มหนึ่ง พูดคุยกันถึงรถรุ่นใหม่ของค่ายยอดนิยมที่เป็นระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ว่ามันสามารถเข้าโค้งความเร็วสูงได้ใกล้เคียงกับรถขับเคลื่อน 4 ล้อของพวกเขา เรื่องนี้มีความเป็นไปได้ครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมาประกอบ ดังนั้นผมขอพูดถึงระบบขับเคลื่อนทั้ง 2 แบบ โดยเน้นเฉพาะระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับถนนดีเท่านั้น

 

การส่งแรงให้รถเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเพิ่มความเร็ว ลดความเร็ว หรือเลี้ยวโค้ง ล้วนต้องอาศัยแรงเสียดทานระหว่างผิวถนนกับหน้ายาง (ความฝืด) รวมถึงแรงกดระหว่างหน้ายางกับผิวถนน (น้ำหนักของรถ) ด้วยกันทั้งนั้น ตราบใดที่แรงซึ่งกระทำต่อล้อ ยังมีค่าไม่เกินแรงเสียดทาน ยางรถของเราก็จะไม่มีอาการไถลไปบนผิวถนนได้ นักแข่งรถที่เก่ง ต้องสามารถกะแรงโดยรวมที่ว่านี้ได้อย่างแม่นยำ ไม่ให้เกิน เพราะหากเกิน รถจะเสียการเกาะถนน ดังนั้นถ้าจะใช้แรงเสียดทานมาต้านแรงหนีศูนย์ฯ ในโค้ง ก็ต้องห้ามเอาแรงเร่ง หรือแรงเบรคเพิ่มเข้าไป ในทางกลับกันถ้าต้องการเร่ง หรือเบรคให้ได้แรงที่สุด ก็ต้องไม่เอาแรงหนีศูนย์ฯ มาเพิ่ม ซึ่งก็คือ ควรเร่ง หรือเบรค ขณะที่รถแล่นตรง แต่ในชีวิตจริงเราจำเป็นต้องใช้แรงเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อหวังผลด้านการเกาะถนนทรงตัวครับ

 

เพื่อให้เข้าใจง่าย ผมสมมุติให้รถของเราขับเคลื่อนล้อหลัง มีน้ำหนัก 1,200 กก. กระจายลงที่ล้อ 25 % เท่ากับล้อละ 300 กก. และอยู่บนผิวถนนที่เปียกลื่น มีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำที่ 0.5 หมายถึงหน้ายางรับแรงได้เพียงครึ่งหนึ่งของแรงที่หน้ายางกดกับผิวถนนที่ล้อขับเคลื่อน (ล้อหลัง) คือล้อละ 150 กก. รวม 2 ล้อ รับแรงขับเคลื่อนได้ 300 กก. ถ้าเร่งความเร็วเต็มที่ในเกียร์ 1 ได้ 400 กก. ล้อขับเคลื่อนจะหมุนฟรีเพราะเกินแรงเสียดทานที่ยางรับได้ แต่ถ้าเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แรงขับเคลื่อนแต่ละล้อจะถูกหารด้วย 4 คือ ล้อละ 100 กก. ซึ่งต่ำกว่าแรงเสียดทานอยู่ล้อละ 50 กก. จึงไม่มีล้อใดหมุนฟรี

 

มาดูเวลาเร่งในโค้งกันบ้าง ตัวอย่างเดียวกันแต่มีแรงหนีศูนย์ฯ ในโค้งมาเพิ่มภาระให้หน้ายาง ถ้าเร่งความเร็วอย่างแรงในโค้งระดับที่เกิดแรงหนีศูนย์ฯ 100 กก. โดยหน้ายางยังไม่ไถลกับผิวถนน เราต้องใช้แรงรวมไม่เกิน 150 กก. ต่อล้อขับเคลื่อน 1 ล้อ ไม่ใช่นำ 50 กก. มาบวกกันธรรมดาแล้ว เพราะแรงทั้งสองเกิดขึ้นคนละแนวและตั้งฉากกัน (แรงขับเคลื่อนตามยาว แรงหนีศูนย์ฯ ตามขวาง) แรงเร่งที่ “ใช้ได้” คือ 150 ยกกำลัง 2 แล้วลบด้วย 100 ยกกำลัง 2 ได้เท่าไร แล้วถอดราก (ROOT) ที่ 2 คือ 22,500 ลบด้วย 10,000 ได้ 12,500 ถอดรากที่ 2 แล้ว ได้ราวๆ 112 กก. สรุปขณะเกิดแรงหนีศูนย์ฯ ในโค้ง 100 กก. เราสามารถเร่งด้วยแรงขับเคลื่อนล้อละ 112 กก. ถ้าเกินกว่านี้จะไถลไปนอกโค้ง

 

และถ้าเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ใช้แรงหนีศูนย์ฯ 100 กก. เหมือนเดิม ใช้แรงขับเคลื่อนเต็มที่ ที่ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ รับได้ คือ ล้อละ 112 กก. รวมกันเป็น 224 กก. แต่ถูกกระจายไป 4 ล้อ เท่าๆ กัน เหลือล้อละ 56 กก. เท่านั้น เกิดแรงรวมแต่ละล้อเท่ากับ 100 กก. ยกกำลัง 2 บวกกับ 56 กก. ยกกำลัง 2 ได้ 13,136 กก. ถอดรากที่ 2 แล้วได้ 115 กก. ยังห่างจากค่า 150 กก. ที่แต่ละล้อรับได้อยู่มาก นี่คือ ความได้เปรียบของรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ทั้งเมื่อเร่งทางตรง และในโค้ง

 

ถ้าการเร่งหลังผ่านกลางโค้งไปแล้วเป็นตัวตัดสิน โดยที่เครื่องยนต์และเงื่อนไขอื่นเท่าเทียม รถขับเคลื่อน 4 ล้อ จะได้เปรียบอยู่พอสมควร โดยเฉพาะบนถนนผิวเปียก หรือผิวลื่น แต่ถึงแม้ระบบจะดีอย่างไร เราก็ไม่ควร “ประมาท” เพราะไม่มีอะไรฝืนหลักพลศาสตร์ได้ครับ------------------------------
เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิศ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2561
คอลัมน์ : เขาว่าอย่างนั้นจริงไหม ?
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/TEUHN
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th