บทความ

“+12.6 ไตรมาสแรกปี 2561″


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ ประจำเดือนมีนาคม ’61 กับ ’60

ตลาดโดยรวม + 12.1 %

รถยนต์นั่ง + 5.3 %

รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) + 36.7 %

รถอเนกประสงค์ (MPV) – 38.3 %

กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ + 19.3 %

กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ – 7.3 %

อื่นๆ – 8.2 %

 

เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม ’61 กับ ’60

ตลาดโดยรวม + 12.6 %

รถยนต์นั่ง + 13.6 %

รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) + 33.1 %

รถอเนกประสงค์ (MPV) – 26.9 %

กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ + 12.1 %

กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ + 0.5 %

อื่นๆ – 6.9 %

 

กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้ว ที่งานแสดงรถยนต์งานแรกของปีในบ้านเรา จะใช้ช่วงเวลาปลายเดือนมีนาคมต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนเมษายนของปีเป็นห้วงเวลาของการจัดงาน ดังนั้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์มาจนตลอดทั้งเดือนมีนาคม จะมีการประชาสัมพันธ์จากค่ายรถยนต์ต่างๆ ถึงรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่จะเปิดตัวในงาน และพโรโมชันพิเศษสุด ซึ่งก็มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคง่ายขึ้นเร็วขึ้น ทำให้ยอดการจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในช่วงเวลา 3 เดือนแรก หรือไตรมาสแรกของปี 2561 ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสแรกของปี 2560 ถึง 12.6 % โดยรถยนต์ทุกยี่ห้อทุกประเภทมียอดจำหน่ายรวมกันแล้วทั้งสิ้น 237,090 คัน มากกว่า 26,600 คัน ทั้งนี้ตลาดรถยนต์ที่มียอดจำหน่ายเติบโตมากที่สุดเมื่อดูจากเปอร์เซนต์เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 กับ 2560 แล้วเป็นตลาดรถเอสยูวี ที่เติบโตขึ้นถึง 33.1 % ขณะที่ตลาดที่มียอดจำหน่ายลดน้อยลงมากที่สุดเป็นตลาดรถเอมพีวี ที่ปรับตัวลดลงถึง 26.9 %

 

สำหรับตัวเลขยอดจำหน่ายรวมทุกตลาด ทุกเซกเมนท์ เฉพาะเดือนมีนาคมเพียงเดือนเดียว อยู่ที่ 95,079 คัน เทียบกับเดือนมีนาคมปี 2560 แล้วเป็นตัวเลขยอดจำหน่ายที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 12.1 % รถยนต์ที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุด 5 อันดับแรกเป็น โตโยตา จำหน่ายไปได้รวม 26,673 คัน มีส่วนแบ่งการตลาด 28.1 % ตามด้วย อีซูซุ 18,811 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 19.8 % ฮอนดา 10,197 คัน ส่วนแบ่งตลาด 10.7 % มิตซูบิชิ 8,008 คัน ส่วนแบ่งตลาด 8.4 % และนิสสัน 6,870 คัน ส่วนแบ่งตลาด 7.2 % และเมื่อไตรมาสแรกสิ้นสุดลงรถยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดเป็น โตโยตา จำหน่ายแล้วรวม 64,094 คัน ได้ส่วนแบ่งการตลาดไป 27.0 % เป็นยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมา 9.3 % อันดับ 2 อีซูซุ จำหน่ายแล้วรวม 44,316 คัน ส่วนแบ่งการตลาดในไตรมาสแรกอยู่ที่ 18.7 % ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.3 % อันดับที่ 3 ฮอนดา จำหน่ายไป 28,435 คัน ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 12.0 % แต่ตัวเลขนี้สู้ไตรมาสแรกของปี 2560 ไม่ได้ เพราะติดลบไป 5.8 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ จำหน่ายแล้วรวม 20,696 คัน ส่วนแบ่งตลาด 8.7 % ขยับเพิ่มขึ้น 22.2 % และอันดับที่ 5 ฟอร์ด 17,235 คัน ส่วนแบ่งตลาด 7.3 % เป็นยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นถึง 33.2 % เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 2560

 

ไตรมาสแรกของปี ยอดจำหน่ายรถพิคอัพขับเคลื่อน 2 ล้อ เติบโตขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปี 2560 อยู่ 12.1 % ทั้งตลาดตัวเลขยอดจำหน่ายอยู่ที่ 94,941 คัน แชมพ์ยอดจำหน่ายสูงสุดไตรมาสแรกยังเป็น อีซูซุ โดยจำหน่ายได้รวม 35,552 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5.8 % ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 37.4 % โตโยตา อยู่ในอันดับ 2 ด้วยยอด 23,893 คัน เพิ่มขึ้น 4.1 % ส่วนแบ่งการตลาด 25.2 % อันดับ 3 ฟอร์ด 12,990 คัน เพิ่มขึ้นถึง 39.2 % ส่วนแบ่งการตลาด 13.7 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ จำหน่ายแล้ว 9,604 คัน เพิ่มขึ้น 35.6 % ส่วนแบ่งตลาด 10.1 % และอันดับ 5 นิสสัน จำหน่ายรวม 5,534 คัน เพิ่มขึ้น 18.7 % ส่วนแบ่งตลาด 5.8 % เฉพาะเดือนมีนาคม มียอดจำหน่ายรวม 38,995 คัน เพิ่มขึ้น 19.3 % ยอดจำหน่ายสูงสุดเป็น อีซูซุ 15,252 คัน เท่ากับ 39.1 % ของยอดจำหน่ายทั้งตลาดโตโยตา 9,784 คัน ส่วนแบ่งตลาด 25.1 % ฟอร์ด 5,296 คัน ส่วนแบ่งตลาด 13.6 % มิตซูบิชิ 3,544 คัน ส่วนแบ่งตลาด 9.1 % และนิสสัน 2,159 คัน ส่วนแบ่งตลาด 5.5 %

 

mart 4wh 1807

 

พิคอัพขับเคลื่อน 4 ล้อ ไตรมาสแรกปี 2561 ยอดจำหน่ายรวมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกปี 2560 เล็กน้อย โดยจำหน่ายได้รวม 9,013 คัน เพิ่มขึ้น 0.5 % และยังเป็น โตโยตา ที่รั้งความเป็นเบอร์ 1 ของตลาดนี้อย่างเหนียวแน่นมั่นคงเป็นที่สุด โดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 54.1 % จากยอดจำหน่ายรวม 4,876 คัน ที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 อยู่ 2.3 % อีซูซุ อยู่ในอันดับ 2 ยอดจำหน่าย 1,856 คัน ส่วนแบ่งตลาด 20.6 % เพิ่มขึ้น 5.1 % อันดับ 3 ฟอร์ด จำหน่ายรวม 1,226 คัน ส่วนแบ่งตลาด 13.6 % เพิ่มขึ้น 3.7 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ จำหน่ายรวม 769 คัน ส่วนแบ่งตลาด 8.5 % เพิ่มขึ้น 15.3 % และอันดับ 5 นิสสัน จำหน่ายได้ 210 คัน ลดลง 14.3 % ส่วนแบ่งตลาด 2.3 % เฉพาะเดือนมีนาคมจำหน่ายได้รวม 3,475 คัน ลดลง 7.3 % เมื่อเทียบกับมีนาคม ปี 2560 จำหน่ายได้มากสุดเป็นโตโยตา 1,950 คัน 56.1 % ตามด้วย อีซูซุ 730 คัน ส่วนแบ่งตลาด 21.0 % ฟอร์ด 444 คัน ส่วนแบ่งตลาด 12.8 % มิตซูบิชิ 238 คัน ส่วนแบ่งตลาด 6.8 % และนิสสัน 98 คัน ส่วนแบ่งตลาด 2.8 %

 

รถเอสยูวี ไตรมาสแรกตัวเลขยอดจำหน่ายอยู่ที่ 32,127 คัน เพิ่มขึ้นกว่าไตรมาสแรกปี 2560 ถึง 33.1 % และเป็น ซี-เอชอาร์ เอสยูวีโมเดลใหม่ที่ทำให้ โตโยตา กลับมาทวงบัลลังก์แชมพ์ได้อีกครั้งหนึ่ง โดยไตรมาสแรก โตโยตา มีส่วนแบ่งการตลาดถึง 26.9 % จากยอดจำหน่ายรวม 8,636 คัน เพิ่มจากไตรมาสแรกปี 2560 ถึง 52.1 % แชมพ์เก่า ฮอนดา ตกไปอยู่ในอันดับ 2 ทำยอดจำหน่ายได้ 5,668 คัน เพิ่มขึ้น 17.2 % ส่วนแบ่งตลาด 17.6 % อันดับ 3 มาแรงมาก เอมจี จำหน่ายแล้ว 3,873 คัน เพิ่มขึ้น 786.3 % ส่วนแบ่งตลาดได้ไป 12.1 % อันดับ 4 แรงมาเช่นกัน มาซดา 3,329 คัน เพิ่มขึ้น 83.9 % ส่วนแบ่งตลาด 10.4 % และอันดับ 5 อีซูซุ 3,090 คัน เพิ่มขึ้น 7.5 % ส่วนแบ่งตลาด 9.6 % ยอดจำหน่ายรวมของตลาดนี้เดือนมีนาคมอยู่ที่ 13,640 คัน เพิ่มขึ้นถึง 36.7 % ยอดจำหน่ายสูงสุด 5 อันดับ ประกอบด้วย โตโยตา 4,797 คัน ส่วนแบ่งตลาด 35.2 % ฮอนดา 2,088 คัน ส่วนแบ่งตลาด 15.3 % เอมจี 1,620 คัน ส่วนแบ่งตลาด 11.9 % มิตซูบิชิ 1,335 คัน ส่วนแบ่งตลาด 9.8 % และอีซูซุ 1,260 คัน ส่วนแบ่งตลาด 9.2 %

 

ในส่วนของรถเอมพีวี เดือนมีนาคมตลาดยังคงซบเซาจำหน่ายได้รวม 1,272 คัน ติดลบไป 38.3 % เมื่อเทียบกับมีนาคม 2560 โตโยตา จำหน่ายได้ 592 คัน ได้ส่วนแบ่งตลาดไป 46.5 % ตามด้วย ฮอนดา 580 คัน ส่วนแบ่งตลาด 45.6 % อันดับ 3 ซูซูกิ 54 คัน ส่วนแบ่งตลาด 4.2 % อันดับ 4 เกีย ยอดจำหน่าย 24 คัน ส่วนแบ่งตลาด 1.9 % และอันดับ 5 ฮันเด 18 คัน ส่วนแบ่งตลาด 1.4 % 3 เดือนแรกของปี 2561 มียอดจำหน่ายรวม 3,756 คัน ลดลง 26.9 % เมื่อเทียบกับ 3 เดือนแรก ปี 2560 อันดับ 1 ของตลาดนี้เป็น ฮอนดา จำหน่ายได้รวม 1,680 คัน ลดลง 19.2 % ส่วนแบ่งตลาด 44.7 % อันดับ 2 โตโยตา 1,673 คัน ลดลง 35.3 % ส่วนแบ่งตลาด 44.5 % อันดับ 3 เกีย จำหน่ายแล้ว 172 คัน เพิ่มขึ้น 29.3 % ส่วนแบ่งตลาด 4.6 % อันดับ 4 ซูซูกิ ยอดจำหน่าย 145 คัน ลดลง 37.5 % ส่วนแบ่งตลาด 3.9 % อันดับ 5 ฮันเด 66 คัน ติดลบไป 1.5 % ส่วนแบ่งตลาด 1.8 %

 

รถยนต์อื่นๆ ยกเว้นรถยนต์นั่ง เดือนมีนาคมมียอดจำหน่ายรวม 3,786 คัน ลดลง 8.2 % ไตรมาสแรกยอดจำหน่ายรวม 9,670 คัน ลดลง 6.9 %------------------------------
เรื่องโดย : ขุนสัญจร
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2561
คอลัมน์ : วิถีตลาดรถยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/m5Fz3
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th