บทความ

ทิพยพัฒนาเยาวชนสืบสานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา นำเยาวชนปลูกฝังความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่


บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ ทิพยพัฒนาเยาวชนสืบสานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ. สุพรรณบุรี โดยตลอดโครงการได้นำเด็กนักเรียนกว่า 4,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความรู้ ให้มีความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

ครั้งนี้ โครงการได้นำเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปากเกร็ด จ. นนทบุรี ร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในพื้นที่จริง ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ. สุพรรณบุรี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีการทำนาปลูกข้าว ไถนา คราดนา ดำนา หว่านข้าว นวดข้าว สีข้าว ฝัดข้าว แปรรูปข้าว จับปลาโดยการใช้สุ่ม ทำปุ๋ยสูตรพระราชทาน ทำน้ำส้มควันไม้ ทดลองปลูกผักปลอดสารพิษ ทำฮอร์โมนไข่ไก่ และชมการแสดงการใช้แรงงานจากควายไทยในการทำการเกษตร ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

นอกจากจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ แล้ว เด็กๆ ยังได้สำนึกในความเป็นไทย ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย โดย ทิพยประกันภัยฯ หวังให้โครงการนี้เป็นจุดเล็กๆ ที่จะช่วยสืบสานศาสตร์พระราชา และองค์ความรู้ต่างๆ ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานไว้ให้คงอยู่ตลอดไป------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2561
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/rU6vR
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th