บทความ

ผลการประกวดกิจกรรม มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2560


1. ประกวดเรียงความ

หัวข้อ “คิดดี ทำดี ให้ซื่อสัตย์สุจริต”

– ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ปริฉัตร มากแก้ว โรงเรียนบ้านจำปา จ. นครศรีธรรมราช

 

– ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ฐาปนี เรืองประโคน โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง จ. สระบุรี

 

– ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ ชวกร วนิชอาภาพรรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ. ปทุมธานี

 

 

2. ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

ประเภทเดี่ยว

– ระดับประถมศึกษา ได้แก่ อธิป โสดา โรงเรียนสุดใจวิทยา กรุงเทพฯ

 

– ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ อาริยะธิดา มหานาม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ

 

– ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ ญาสุมินทร์ ฤทธิ์มนตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ. นครปฐม

 

ประเภทหมู่

– ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีมเด็กดีคีตศิลป์ 2017 โรงเรียนวัดม่วง กรุงเทพฯ

 

– ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ทีมวัยใสหัวใจไร้มลทิน

 

 

3. ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

– ระดับปฐมวัย หัวข้อ “เด็กดีที่ซื่อสัตย์” ได้แก่ อรรัมภา ช้างเจริญ โรงเรียนวัดบางสะแกใน กรุงเทพฯ

 

– ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณ คือต้นทุนแห่งความดี” ได้แก่ พู่กัน สร่องศรี โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา กรุงเทพฯ

 

– ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) หัวข้อ “ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณ คือต้นทุนแห่งความดี” ได้แก่ ทวีพงษ์ อุดกันทา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จ. ลำปาง

 

 

4. ประกวดหนังสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

หัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันกลโกง 4.0″

– ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ทีมสเมิร์ฟ เปิบข้าวเหนียว โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จ. นครสวรรค์------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2561
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/yDxwo
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th