บทความ

ประกาศผลแบบสอบถาม นิตยสาร 4 WHEELS


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ตอบแบบสอบถามนิตยสาร “ฟอร์มูลา”, 4 WHEELS ประจำปี 2560 ดังนี้

รางวัล ZULEX COMPONENT SPEAKER SET รุ่น ZS-CY1751A จำนวน 1 รางวัล

พัชรี ประวิตรภิญโญ กรุงเทพฯ

DSC_2841 OK copy

 

 

 

รางวัลน้ำมันเครื่อง PETRONAS SYNTIUM 3000 DIESEL 5W-40 จำนวน 5 รางวัล

PETRONUS 3000 DIESEL copy

วัชรี สุคนธสิทธ์ กรุงเทพฯ

เอก ตั้งกิตติภาภรณ์ กรุงเทพฯ

เลอสรร พัฒนกุล จ. ปทุมธานี

ปิติพงษ์ ลาภมหาวงศ์ กรุงเทพฯ

ภวัต บัวส่อง จ. นนทบุรี

 

 

รางวัลตุ๊กตาลิขสิทธิ์ LINE จำนวน 10 รางวัล

Dall line Toyota copy

กวีพันธ์ สีตะธรรมภรณ์ จ. ราชบุรี

กิจติ์ ทรัพย์บุญ จ. สระบุรี

อนวัช ทองปุย จ. ฉะเชิงเทรา

ชาญวิทย์ กราบกราน จ. ระยอง

ศุภณัฐ พรมนิล จ. ขอนแก่น

บุญรอด ปวีณะปกรณ์ จ. เพชรบุรี

อนุชิต ศรีวรพรกุล กรุงเทพฯ

วิศาล รุจิราวิศิษฎ์ จ. เชียงใหม่

วสันต์ พิงไชยพัฒน์ กรุงเทพฯ

อิศรา ทองทิพย์ จ. สกลนคร

 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ZULEX COMPONENT SPEAKER SET และรางวัลน้ำมันเครื่อง PETRONAS SYNTIUM 3000 DIESEL 5W-40 จะได้รับการติดต่อกลับ และผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5 % ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดง เพื่อขอรับรางวัล ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการติดต่อกลับ

 

มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ และผู้ที่ได้รับรางวัลตุ๊กตาลิขสิทธิ์ LINE ทางนิตยสาร จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจัดส่งให้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ลงประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 

* ติดต่อสอบถามของรางวัลได้ที่ ฐิติพันธุ์ แก้วโกเมน โทร. 0-2641-8444 ต่อ 506------------------------------
เรื่องโดย : แอลเอนนิวส์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน เมษายน ปี 2561
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/hXQ5t
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th