บทความ

กันยายน ยอดรวมโตต่อเนื่อง


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนกันยายน 2017/2016

ตลาดโดยรวม +21.9 %
รถยนต์นั่ง +14.3 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) +20.1 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) +28.9 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ +25.5 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ +27.4 %
อื่นๆ +49.5 %

เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม-กันยายน 2017/2016

ตลาดโดยรวม +11.5 %
รถยนต์นั่ง +17.3 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) +0.3 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) +23.7 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ +8.8 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ +26.0 %
อื่นๆ +7.3 %

ผลจากหลากหลายมาตรการเสริมการลงทุน และพโรโมชันพิเศษของการเปิดตัวรถรุ่นใหม่จากค่ายรถยนต์รวมทั้งงานแสดงรถยนต์ที่ขยายวงกว้างออกไปยังส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ยอดจำหน่ายรถยนต์โดยรวมในเดือนกันยายนที่ผ่านมา มียอดเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่อเนื่องจากเดือนสิงหาคมในหลายจังหวัดก็ตาม ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการกระตุ้นยอดจำหน่ายของค่ายรถยนต์ต่างๆ อาทิ ลดยอดเงินดาวน์, ขยายระยะเวลาการผ่อนและการลดอัตราดอกเบี้ย รวมไปทั้งการให้บริการบำรุงรักษาหลังการขายเป็นกรณีพิเศษ เช่น ลดค่าแรง และค่าอะไหล่ เป็นต้น

 

ยอดรวมรถยนต์ทุกประเภทโดยสรุป โตโยตา ยังครองอันดับ 1 ของยอดจำหน่ายรวมทั้งหมดในเดือนกันยายน ทำตัวเลขได้ 20,621 คัน โดยมีส่วนแบ่งตลาด 26.6 % อีซูซุ รั้งอันดับ 2 เช่นเคย แต่ยอดจำหน่ายในเดือนกันยายนทำยอดพุ่งสูงขึ้นเกินคาด เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว ทำตัวเลขได้ 16,784 คัน ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 6,357 คัน เพิ่มขึ้น 61.0 % โดยมีส่วนแบ่งตลาด 21.6 % ฮอนดา ติดอันดับ 3 เช่นเดิมยังคงทำยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วทำยอดจำหน่ายได้ 10,630 คัน เพิ่มขึ้น 1,809 คัน เท่ากับ 20.5 % มีส่วนแบ่งตลาด 13.7 % มิตซูบิชิ อันดับ 4 เช่นเดียวกับเดือนที่แล้วยังคงเดินหน้าทำยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นรวม 1,092 คัน มีอัตราเติบโต 24.4 % มีส่วนแบ่งตลาด 7.2 % ทำยอดจำหน่ายได้ 5,567 คัน นิสสัน ตีคืนจากร่วงไปอยู่อันดับ 6 เมื่อเดือนที่แล้วขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 5 ทำตัวเลขยอดจำหน่ายได้ 5,183 คัน จากช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วที่ทำไว้เพียง 2,674 คัน เพิ่มขึ้น 2,509 คัน ค่ายนี้มีอัตราการเติบโตสูงสุดคิดเป็น 93.8 % มีส่วนแบ่งตลาด 6.7 %

 

สรุปช่วงระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา โตโยตา ยังครองอันดับหัวแถว แม้ว่าจะมียอดจำหน่ายในเดือนกันยายนลดลงก็ตาม ทำตัวเลขได้ 165,286 คัน จากเดิม 171,993 คัน ลดลง 6,707 คัน คิดเป็น 3.9 % มีส่วนแบ่งตลาด 26.6 % อีซูซุ รั้งอันดับ 2 แต่ทำยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นถึง 14,456 คัน จากเดิม 104,348 คันไปเป็น 118,804 คัน เพิ่มขึ้น 13.9 % มีส่วนแบ่งตลาด 19.1 % ฮอนดา อันดับ 3 เช่นเคย แต่ทำยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดเท่ากับ นิสสัน ที่ตัวเลข 11,772 คัน จากเดิม 81,499 คัน ไปเป็น 93,271 คัน คิดเป็น 14.4 % มีส่วนแบ่งตลาด 15.0 % มิตซูบิชิ ติดอันดับ 4 ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 7,780 คัน จากเดิม 41,015 คัน ขยับขึ้นไปเป็น 48,795 คัน คิดเป็น 19.0 % มีส่วนแบ่งตลาด 7.9 % นิสสัน มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 11,772 คัน จากเดิม 30,832 คัน ไปเป็น 42,604 คัน เพิ่มขึ้น 38.2 % มีส่วนแบ่งตลาด 6.9 % สรุปยอดจำหน่ายรถยนต์ตลอดระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 64,190 คัน ยอดจำหน่ายรวม 620,715 คัน จากช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วที่ทำไว้ 556,525 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 11.5 %

 

สำหรับยอดจำหน่ายรถพิคอัพขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 1 ตัน ในเดือนกันยายน อีซูซุ ครองอันดับ 1 ทำตัวเลขเพิ่มขึ้นได้มากที่สุด 5,664 คัน จากเดิม 8,063 คัน ไปเป็น 13,727 คัน คิดเป็นอัตราเพิ่ม 70.2 % มีส่วนแบ่งตลาด 44.1 % โตโยตา รั้งอันดับ 2 ตัวเลขยอดจำหน่ายลดลง 1,561 คัน จากเดิม 9,309 คัน เหลือ 7,748 คัน คิดเป็น 16.8 % มีส่วนแบ่งตลาด 24.9 % ฟอร์ด อันดับ 3 ทำยอดจำหน่ายได้ 3,390 คัน จากเดิม 2,447 คัน เพิ่มขึ้น 943 คัน คิดเป็น 38.5 % มีส่วนแบ่งตลาด 10.9 % มิตซูบิชิ อันดับ 4 ทำยอดจำหน่ายได้ 2,350 คัน เพิ่มขึ้น 224 คัน จากเดิม 2,126 คัน คิดเป็น 10.5 % มีส่วนแบ่งตลาด 7.5 % นิสสัน แรงขึ้นมา ทำยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 1,049 คัน ทำตัวเลขได้ 1,952 คัน จากเดิม 903 คัน อัตราการเติบโตมากที่สุดในกลุ่มคิดเป็น 116.2 % มีส่วนแบ่งตลาด 6.3 % ส่วนยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้นในเดือนกันยายนอยู่ที่ตัวเลข 31,151 คัน จากช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วที่ทำไว้ได้ 24,823 คัน เพิ่มขึ้น 6,328 คัน คิดเป็น 25.5 %

 

mart2

 

พิคอัพขับเคลื่อน 2 ล้อ ตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา ทำตัวเลขรวมได้ 241,808 คัน เพิ่มขึ้น 19,586 คัน จากเดิมทำไว้ได้ 222,222 คัน เพิ่มขึ้น 8.8 % โดย อีซูซุ รั้งอันดับหัวแถวทำยอดจำหน่ายได้ 94,179 คัน จากเดิม 84,562 คัน เพิ่มขึ้น 9,617 คัน คิดเป็น11.4 % มีส่วนแบ่งตลาด 38.9 % โตโยตา อันดับ 2 ยอดจำหน่ายลดลง 8,036 คัน จากเดิม 74,232 คัน เป็น 66,196 คัน ลดลง 10.8 % ส่วนแบ่งตลาด 27.4 % ขณะที่ ฟอร์ด เป็นค่ายที่ทำยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นคิดเป็นเปอร์เซนต์ได้สูงสุดเท่ากับ 47.4 % ทำตัวเลขเพิ่มขึ้น 8,813 คัน จาก 18,578 คัน เป็น 27,391 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 11.3 % และมิตซูบิชิ ติดอันดับ 4 ทำตัวเลขได้ 20,458 คัน จากเดิม 14,537 คัน เพิ่มขึ้น 5,921 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 40.7 % ส่วนแบ่งตลาด 8.5 %

 

ในส่วนของพิคอัพขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน ประจำเดือนกันยายน ทำยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 2,457 คัน จากช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วทำไว้ได้ 1,928 คัน เพิ่มขึ้น 529 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 27.4 % โตโยตา ยังครองอันดับหัวแถวทำยอดจำหน่ายได้ 952 คัน จากเดิม 1,216 คัน ลดลง 264 คัน คิดเป็นลดลง 21.7 % ส่วนแบ่งตลาด 38.7 % ส่วน อีซูซุ รั้งอันดับ 2 แต่ยอดเพิ่มขึ้น 467 คัน จาก 213 คัน ขยับขึ้นไปทำยอดจำหน่ายได้ 680 คัน เพิ่มขึ้น 219.2 % มีส่วนแบ่งตลาด 27.7 % ขณะที่ ฟอร์ด ติดอันดับ 3 ทำตัวเลขเพิ่ม 113 คัน จากเดิมทำยอดจำหน่ายได้ 358 คัน ไปเป็น 471 คัน เพิ่มขึ้น 31.6 % ส่วนแบ่งตลาด 13.2 % และมิตซูบิชิ มีอัตราการเติบโตมากที่สุดในกลุ่มนี้ด้วยตัวเลขเพิ่ม 391.5 % ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 184 คัน จากเดิม 47 คัน ไปเป็น 231 คัน ส่วนแบ่งตลาด 9.4 %

 

ส่วนยอดจำหน่ายรวม 9 เดือนที่ผ่านมาของพิคอัพขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 4,907 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 26.0 % จากเดิม 18,851 คัน ไปเป็น 23,758 คัน โดย โตโยตา ครองอันดับ 1 ทำยอดเพิ่มได้ 1,438 คัน คิดเป็นอัตราเติบโต 13.8 % อีซูซุ อันดับ 2 ทำยอดเพิ่มได้ 1,782 คัน อัตราเติบโต 52.9 % ฟอร์ด อันดับ 3 ทำยอดเพิ่ม 1,027 คัน อัตราเติบโต 37.2 % และมิตซูบิชิ ทำยอดเพิ่ม 533 คัน อัตราเติบโต 35.5 %

 

รถเอสยูวี ช่วงเดือนกันยายนมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 8,778 คัน จากเดิม 7,311 คัน เพิ่มขึ้น 1,467 คัน คิดเป็นอัตราเติบโต 20.1 % ฮอนดา ครองอันดับหัวแถวจาก 1,618 คัน ไปเป็น 2,298 คัน เพิ่มขึ้น 680 คัน คิดเป็น 42.0 % ส่วนแบ่งตลาด 26.2 % โตโยตา อันดับ 2 ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 18 คัน จาก 1,767 คัน ไปเป็น 1,785 คัน เพิ่มขึ้น 1.0 % ส่วนแบ่งตลาด 20.3 % อีซูซุ อันดับ 3 ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 411 คัน จากเดิม 643 คัน ไปเป็น 1,054 คัน เพิ่มขึ้น 63.9 % ส่วนแบ่งตลาด 12.0 %

 

ตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา มียอดจำหน่ายรวม 74,540 คัน จากเดิม 74,349 คัน เพิ่มขึ้น 191 คัน อัตราการเติบโต 0.3 % ฮอนดา อันดับ 1 ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 5,314 คัน อัตราเติบโต 37.8 % ส่วนแบ่งตลาด 26.0 % โตโยตา อันดับ 2 ยอดจำหน่ายลดลง 6,095 คัน คิดเป็น 29.1 % มิตซูบิชิ อันดับ 3 ยอดจำหน่ายลดลงเช่นกัน 2,229 คัน คิดเป็น 18.0 % อีซูซุ อันดับ 4 ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 3,242 คัน คิดเป็น 53.5 %

 

รถเอมพีวี มียอดจำหน่ายในเดือนกันยายนรวมทั้งสิ้น 1,581 คัน เพิ่มขึ้น 354 คัน จากเดิม 1,227 คัน อัตราเติบโต 28.9 % ฮอนดา อันดับ 1 ยอดจำหน่ายเพิ่ม 202 คัน คิดเป็นอัตราเพิ่ม 35.2 % โตโยตา อันดับ 2 ยอดจำหน่ายเพิ่ม 146 คัน คิดเป็น 30.0 % เกีย อันดับ 3 ยอดจำหน่ายเพิ่ม 40 คัน คิดเป็น 75.5 % เนื่องจากทำตัวเลขจาก 53 คัน ไปเป็น 93 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว

 

รวม 9 เดือนที่ผ่านมา ทำตัวเลขได้ 15,140 คัน จากเดิม 12,243 คัน เพิ่มขึ้น 2,897 คัน คิดเป็น 23.7 %

 

รถยนต์ประเภทอื่นๆ ยกเว้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เดือนกันยายนปีนี้มียอดจำหน่ายรวม 5,201 คัน เพิ่มขึ้น 49.5 % รวมยอดจำหน่าย 9 เดือน ยอดสะสมอยู่ที่ 31,156 คัน เพิ่มขึ้น 7.3 %------------------------------
เรื่องโดย : ขุนสัญจร
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มกราคม ปี 2561
คอลัมน์ : วิถีตลาดรถยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Jl1cW
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th