บทความ

กันยายน ยอดรวมโตต่อเนื่อง


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนกันยายน 2017/2016

ตลาดโดยรวม +21.9 %
รถยนต์นั่ง +14.3 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) +20.1 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) +28.9 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ +25.5 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ +27.4 %
อื่นๆ +49.5 %

เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม-กันยายน 2017/2016

ตลาดโดยรวม +11.5 %
รถยนต์นั่ง +17.3 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) +0.3 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) +23.7 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ +8.8 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ +26.0 %
อื่นๆ +7.3 %

ผลจากหลากหลายมาตรการเสริมการลงทุน และพโรโมชันพิเศษของการเปิดตัวรถรุ่นใหม่จากค่ายรถยนต์รวมทั้งงานแสดงรถยนต์ที่ขยายวงกว้างออกไปยังส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ยอดจำหน่ายรถยนต์โดยรวมในเดือนกันยายนที่ผ่านมา มียอดเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่อเนื่องจากเดือนสิงหาคมในหลายจังหวัดก็ตาม ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการกระตุ้นยอดจำหน่ายของค่ายรถยนต์ต่างๆ อาทิ ลดยอดเงินดาวน์, ขยายระยะเวลาการผ่อนและการลดอัตราดอกเบี้ย รวมไปทั้งการให้บริการบำรุงรักษาหลังการขายเป็นกรณีพิเศษ เช่น ลดค่าแรง และค่าอะไหล่ เป็นต้น

 

ยอดรวมรถยนต์ทุกประเภทโดยสรุป โตโยตา ยังครองอันดับ 1 ของยอดจำหน่ายรวมทั้งหมดในเดือนกันยายน ทำตัวเลขได้ 20,621 คัน โดยมีส่วนแบ่งตลาด 26.6 % อีซูซุ รั้งอันดับ 2 เช่นเคย แต่ยอดจำหน่ายในเดือนกันยายนทำยอดพุ่งสูงขึ้นเกินคาด เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว ทำตัวเลขได้ 16,784 คัน ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 6,357 คัน เพิ่มขึ้น 61.0 % โดยมีส่วนแบ่งตลาด 21.6 % ฮอนดา ติดอันดับ 3 เช่นเดิมยังคงทำยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วทำยอดจำหน่ายได้ 10,630 คัน เพิ่มขึ้น 1,809 คัน เท่ากับ 20.5 % มีส่วนแบ่งตลาด 13.7 % มิตซูบิชิ อันดับ 4 เช่นเดียวกับเดือนที่แล้วยังคงเดินหน้าทำยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นรวม 1,092 คัน มีอัตราเติบโต 24.4 % มีส่วนแบ่งตลาด 7.2 % ทำยอดจำหน่ายได้ 5,567 คัน นิสสัน ตีคืนจากร่วงไปอยู่อันดับ 6 เมื่อเดือนที่แล้วขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 5 ทำตัวเลขยอดจำหน่ายได้ 5,183 คัน จากช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วที่ทำไว้เพียง 2,674 คัน เพิ่มขึ้น 2,509 คัน ค่ายนี้มีอัตราการเติบโตสูงสุดคิดเป็น 93.8 % มีส่วนแบ่งตลาด 6.7 %

 

สรุปช่วงระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา โตโยตา ยังครองอันดับหัวแถว แม้ว่าจะมียอดจำหน่ายในเดือนกันยายนลดลงก็ตาม ทำตัวเลขได้ 165,286 คัน จากเดิม 171,993 คัน ลดลง 6,707 คัน คิดเป็น 3.9 % มีส่วนแบ่งตลาด 26.6 % อีซูซุ รั้งอันดับ 2 แต่ทำยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นถึง 14,456 คัน จากเดิม 104,348 คันไปเป็น 118,804 คัน เพิ่มขึ้น 13.9 % มีส่วนแบ่งตลาด 19.1 % ฮอนดา อันดับ 3 เช่นเคย แต่ทำยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดเท่ากับ นิสสัน ที่ตัวเลข 11,772 คัน จากเดิม 81,499 คัน ไปเป็น 93,271 คัน คิดเป็น 14.4 % มีส่วนแบ่งตลาด 15.0 % มิตซูบิชิ ติดอันดับ 4 ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 7,780 คัน จากเดิม 41,015 คัน ขยับขึ้นไปเป็น 48,795 คัน คิดเป็น 19.0 % มีส่วนแบ่งตลาด 7.9 % นิสสัน มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 11,772 คัน จากเดิม 30,832 คัน ไปเป็น 42,604 คัน เพิ่มขึ้น 38.2 % มีส่วนแบ่งตลาด 6.9 % สรุปยอดจำหน่ายรถยนต์ตลอดระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 64,190 คัน ยอดจำหน่ายรวม 620,715 คัน จากช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วที่ทำไว้ 556,525 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 11.5 %

 

สำหรับยอดจำหน่ายรถพิคอัพขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 1 ตัน ในเดือนกันยายน อีซูซุ ครองอันดับ 1 ทำตัวเลขเพิ่มขึ้นได้มากที่สุด 5,664 คัน จากเดิม 8,063 คัน ไปเป็น 13,727 คัน คิดเป็นอัตราเพิ่ม 70.2 % มีส่วนแบ่งตลาด 44.1 % โตโยตา รั้งอันดับ 2 ตัวเลขยอดจำหน่ายลดลง 1,561 คัน จากเดิม 9,309 คัน เหลือ 7,748 คัน คิดเป็น 16.8 % มีส่วนแบ่งตลาด 24.9 % ฟอร์ด อันดับ 3 ทำยอดจำหน่ายได้ 3,390 คัน จากเดิม 2,447 คัน เพิ่มขึ้น 943 คัน คิดเป็น 38.5 % มีส่วนแบ่งตลาด 10.9 % มิตซูบิชิ อันดับ 4 ทำยอดจำหน่ายได้ 2,350 คัน เพิ่มขึ้น 224 คัน จากเดิม 2,126 คัน คิดเป็น 10.5 % มีส่วนแบ่งตลาด 7.5 % นิสสัน แรงขึ้นมา ทำยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 1,049 คัน ทำตัวเลขได้ 1,952 คัน จากเดิม 903 คัน อัตราการเติบโตมากที่สุดในกลุ่มคิดเป็น 116.2 % มีส่วนแบ่งตลาด 6.3 % ส่วนยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้นในเดือนกันยายนอยู่ที่ตัวเลข 31,151 คัน จากช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วที่ทำไว้ได้ 24,823 คัน เพิ่มขึ้น 6,328 คัน คิดเป็น 25.5 %

 

mart2

 

พิคอัพขับเคลื่อน 2 ล้อ ตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา ทำตัวเลขรวมได้ 241,808 คัน เพิ่มขึ้น 19,586 คัน จากเดิมทำไว้ได้ 222,222 คัน เพิ่มขึ้น 8.8 % โดย อีซูซุ รั้งอันดับหัวแถวทำยอดจำหน่ายได้ 94,179 คัน จากเดิม 84,562 คัน เพิ่มขึ้น 9,617 คัน คิดเป็น11.4 % มีส่วนแบ่งตลาด 38.9 % โตโยตา อันดับ 2 ยอดจำหน่ายลดลง 8,036 คัน จากเดิม 74,232 คัน เป็น 66,196 คัน ลดลง 10.8 % ส่วนแบ่งตลาด 27.4 % ขณะที่ ฟอร์ด เป็นค่ายที่ทำยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นคิดเป็นเปอร์เซนต์ได้สูงสุดเท่ากับ 47.4 % ทำตัวเลขเพิ่มขึ้น 8,813 คัน จาก 18,578 คัน เป็น 27,391 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 11.3 % และมิตซูบิชิ ติดอันดับ 4 ทำตัวเลขได้ 20,458 คัน จากเดิม 14,537 คัน เพิ่มขึ้น 5,921 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 40.7 % ส่วนแบ่งตลาด 8.5 %

 

ในส่วนของพิคอัพขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน ประจำเดือนกันยายน ทำยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 2,457 คัน จากช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วทำไว้ได้ 1,928 คัน เพิ่มขึ้น 529 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 27.4 % โตโยตา ยังครองอันดับหัวแถวทำยอดจำหน่ายได้ 952 คัน จากเดิม 1,216 คัน ลดลง 264 คัน คิดเป็นลดลง 21.7 % ส่วนแบ่งตลาด 38.7 % ส่วน อีซูซุ รั้งอันดับ 2 แต่ยอดเพิ่มขึ้น 467 คัน จาก 213 คัน ขยับขึ้นไปทำยอดจำหน่ายได้ 680 คัน เพิ่มขึ้น 219.2 % มีส่วนแบ่งตลาด 27.7 % ขณะที่ ฟอร์ด ติดอันดับ 3 ทำตัวเลขเพิ่ม 113 คัน จากเดิมทำยอดจำหน่ายได้ 358 คัน ไปเป็น 471 คัน เพิ่มขึ้น 31.6 % ส่วนแบ่งตลาด 13.2 % และมิตซูบิชิ มีอัตราการเติบโตมากที่สุดในกลุ่มนี้ด้วยตัวเลขเพิ่ม 391.5 % ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 184 คัน จากเดิม 47 คัน ไปเป็น 231 คัน ส่วนแบ่งตลาด 9.4 %

 

ส่วนยอดจำหน่ายรวม 9 เดือนที่ผ่านมาของพิคอัพขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 4,907 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 26.0 % จากเดิม 18,851 คัน ไปเป็น 23,758 คัน โดย โตโยตา ครองอันดับ 1 ทำยอดเพิ่มได้ 1,438 คัน คิดเป็นอัตราเติบโต 13.8 % อีซูซุ อันดับ 2 ทำยอดเพิ่มได้ 1,782 คัน อัตราเติบโต 52.9 % ฟอร์ด อันดับ 3 ทำยอดเพิ่ม 1,027 คัน อัตราเติบโต 37.2 % และมิตซูบิชิ ทำยอดเพิ่ม 533 คัน อัตราเติบโต 35.5 %

 

รถเอสยูวี ช่วงเดือนกันยายนมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 8,778 คัน จากเดิม 7,311 คัน เพิ่มขึ้น 1,467 คัน คิดเป็นอัตราเติบโต 20.1 % ฮอนดา ครองอันดับหัวแถวจาก 1,618 คัน ไปเป็น 2,298 คัน เพิ่มขึ้น 680 คัน คิดเป็น 42.0 % ส่วนแบ่งตลาด 26.2 % โตโยตา อันดับ 2 ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 18 คัน จาก 1,767 คัน ไปเป็น 1,785 คัน เพิ่มขึ้น 1.0 % ส่วนแบ่งตลาด 20.3 % อีซูซุ อันดับ 3 ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 411 คัน จากเดิม 643 คัน ไปเป็น 1,054 คัน เพิ่มขึ้น 63.9 % ส่วนแบ่งตลาด 12.0 %

 

ตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา มียอดจำหน่ายรวม 74,540 คัน จากเดิม 74,349 คัน เพิ่มขึ้น 191 คัน อัตราการเติบโต 0.3 % ฮอนดา อันดับ 1 ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 5,314 คัน อัตราเติบโต 37.8 % ส่วนแบ่งตลาด 26.0 % โตโยตา อันดับ 2 ยอดจำหน่ายลดลง 6,095 คัน คิดเป็น 29.1 % มิตซูบิชิ อันดับ 3 ยอดจำหน่ายลดลงเช่นกัน 2,229 คัน คิดเป็น 18.0 % อีซูซุ อันดับ 4 ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 3,242 คัน คิดเป็น 53.5 %

 

รถเอมพีวี มียอดจำหน่ายในเดือนกันยายนรวมทั้งสิ้น 1,581 คัน เพิ่มขึ้น 354 คัน จากเดิม 1,227 คัน อัตราเติบโต 28.9 % ฮอนดา อันดับ 1 ยอดจำหน่ายเพิ่ม 202 คัน คิดเป็นอัตราเพิ่ม 35.2 % โตโยตา อันดับ 2 ยอดจำหน่ายเพิ่ม 146 คัน คิดเป็น 30.0 % เกีย อันดับ 3 ยอดจำหน่ายเพิ่ม 40 คัน คิดเป็น 75.5 % เนื่องจากทำตัวเลขจาก 53 คัน ไปเป็น 93 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว

 

รวม 9 เดือนที่ผ่านมา ทำตัวเลขได้ 15,140 คัน จากเดิม 12,243 คัน เพิ่มขึ้น 2,897 คัน คิดเป็น 23.7 %

 

รถยนต์ประเภทอื่นๆ ยกเว้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เดือนกันยายนปีนี้มียอดจำหน่ายรวม 5,201 คัน เพิ่มขึ้น 49.5 % รวมยอดจำหน่าย 9 เดือน ยอดสะสมอยู่ที่ 31,156 คัน เพิ่มขึ้น 7.3 %------------------------------
เรื่องโดย : ขุนสัญจร
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มกราคม ปี 2561
คอลัมน์ : วิถีตลาดรถยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Jl1cW
อัพเดทล่าสุด
13 Aug 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th