บทความ

MOTOR EXPO ชูแนวคิด


ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31″ หรือ THE 31th THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO 2014″ เปิดเผยว่า ในปี 2558 จะมีการเปิด “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ ที่จะทำให้เกิดการร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภูมิภาค โดยอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ได้รับการส่งเสริมให้อยู่ภายใต้ฐานการผลิตและตลาดเดียวกัน

สำหรับประเทศสมาชิกที่มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

เมื่อเปรียบเทียบกันในภาพรวม อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย นับว่ามีศักยภาพสูงสุด สามารถผลิตรถยนต์ได้ถึงปีละกว่า 2 ล้านคัน และเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของโลกในประเภท รถเพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน หรือพิคอัพ และรถประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรืออีโคคาร์

อินโดนีเซีย ผลิตรถยนต์มากเป็นอันดับ 2 และมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากรัฐส่งเสริมการผลิตรถยนต์ราคาประหยัดรักษาสิ่งแวดล้อม

มาเลเซีย มีขนาดอุตสาหกรรมยานยนต์ใหญ่เป็นอันดับ 3 โดยร้อยละ 90 เป็นการผลิตรถยนต์นั่ง รวมถึงรถยนต์แห่งชาติที่ทั่วโลกรู้จักดี

ส่วนฟิลิปปินส์ แม้จะผลิตรถยนต์ปีละไม่ถึง 1 แสนคัน แต่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ของอาเซียน ขณะที่เวียดนาม ได้รับความสนใจลงทุนจากผู้ผลิตจีนหลายราย เพื่อใช้เป็นฐานประกอบรถยนต์พาณิชย์ประเภทต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ

ศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ในทุกประเทศดังกล่าว จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยปัจจัยหลายประการ อาทิ การเคลื่อนย้ายเงินทุนได้อย่างเสรี การปรับลดและยกเลิกภาษีนำเข้าระหว่างกัน การเชื่อมโยง “ห่วงโซ่อุปทาน” หรือเครือข่ายสินค้าและบริการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนแรงงานมีฝีมือ ซึ่งทั้งหมดจะทำให้ผู้ประกอบการเกิดความคล่องตัวในการจัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องจักร และบุคลากร

ยิ่งกว่านั้น จำนวนประชากรรวมในภูมิภาคที่สูงถึงกว่า 600 ล้านคน บวกกับการคาดหมายว่า ภายในปี 2561 ตลาดยานยนต์อาเซียน จะมียอดจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 4.7 ล้านคัน/ปี ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก จะดึงดูดให้ผู้ผลิตรายใหญ่ตัดสินใจเพิ่มการลงทุนในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้บริโภคทั้งในประเทศไทย และประเทศสมาชิกจะได้รับประโยชน์มากมายไม่แพ้ผู้ประกอบการจากการรวมเป็นหนึ่งของอุตสาหกรรมยานยนต์อาเซียน

ที่เห็นได้ชัดคือ เมื่อต้นทุนด้านการผลิตและการจัดการของผู้ประกอบการลดลง ราคาจำหน่ายยานยนต์จะอยู่ในระดับที่คุ้มค่ากว่าเดิม เมื่อการถ่ายทอดโนว์ฮาวเป็นไปอย่างไร้ข้อจำกัด มาตรฐานและเทคโนโลยีการผลิตจะสูงขึ้น และเมื่อปลอดกำแพงภาษี ในตลาดจะมียานยนต์ประเภทต่างๆ ให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ

ด้วยความตระหนักว่า ผลดีนานัปการของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะเกิดแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค ย่อมมาจากความร่วมมือร่วมแรงของประเทศสมาชิก ยิ่งกว่าการแบ่งแยกแข่งขันเพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่ง เราจึงตั้งใจจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31” ให้เป็นเวทีแสดงออกถึงความสามัคคี และอนาคตที่สดใสของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคนี้ ภายใต้แนวคิด “ก้าวเคียงกัน ยานยนต์อาเซียน” หรือ MOVING FORWARD TOGETHER… ASEAN AUTOS

 

 

บริษัทที่ออกแบบและตกแต่งบูธได้งดงามที่สุดในงาน
บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

รถยนต์ที่มีลักษณะสอดคล้องคำขวัญประจำงาน “พลังงานสร้างสรรค์ ยานยนต์เปลี่ยนโลก” ที่สุด

รถแนวคิด ฮันเด เอชเอนดี-6 จาก บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

บริษัทที่สามารถนำคำขวัญประจำงาน “พลังงานสร้างสรรค์ ยานยนต์เปลี่ยนโลก” มาแสดงออกเป็นรูปธรรมได้ดีที่สุด

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เลกซัส

 

บริษัทที่สามารถควบคุมการใช้เสียงในบูธได้ตามมาตรฐานของงานมากที่สุด

บริษัท ยูโรเปียน ออโตโมบิลส์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เปอโฌต์

 

บริษัทที่สามารถจัดชุดแต่งกายพรีเซนเตอร์ให้สอดคล้องกับคำขวัญประจำงาน “พลังงานสร้างสรรค์ ยานยนต์เปลี่ยนโลก” มากที่สุด

บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บีเอมดับเบิลยู

 

บริษัทที่นำรถต้นแบบ หรือรถแนวคิดมาแสดงในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 30″

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำรถยนต์แนวคิดรุ่น “เอชเอนดี-6” มาเปิดตัวครั้งแรกในอาเซียน

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นำรถยนต์แนวคิดรุ่น “จีแอลเอ” มาเปิดตัวครั้งแรกในอาเซียน

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) นำรถยนต์แนวคิดรุ่น “ฟเรนด์-มี” มาเปิดตัวครั้งแรกในอาเซียน

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด นำรถยนต์แนวคิดรุ่น “เอนเอสเอกซ์” มาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำรถยนต์ต้นแบบ “เอ:วินด์” มาเปิดตัวครั้งแรกในโลก

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำรถยนต์แนวคิดรุ่น “ไอคอน” มาเปิดตัวครั้งแรกในอาเซียน

 

นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานงานแสดงยานยนต์ ได้แก่

บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด นำรถยนต์รุ่นใหม่ในสายการผลิตต่างประเทศ รุ่น เอกซ์ 5 ใหม่ มาเปิดตัวครั้งแรกในอาเซียน และรถยนต์รุ่นใหม่ในสายการผลิตต่างประเทศ รุ่น ซีรีส์ 4 มาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย

บริษัท ตงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ตงฟง นำรถยนต์รุ่นใหม่ในสายการผลิตในประเทศ รุ่น มีนี ทรัค วี 21 มาเปิดตัวครั้งแรกในไทย

บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด นำรถยนต์รุ่นใหม่ในสายการผลิตในประเทศ รุ่น อีโคสปอร์ท และ ฟิเอสตา อีโค บูสต์ มาเปิดตัวครั้งแรกในไทย

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด นำรถยนต์รุ่นใหม่ในสายการผลิตต่างประเทศ รุ่น ออดิสซีย์ มาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย

บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำรถยนต์รุ่นใหม่ในสายการผลิตต่างประเทศ รุ่น ซีเอกซ์-5 มาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นำรถยนต์รุ่นใหม่ในสายการผลิตต่างประเทศรุ่น อี-คลาสส์ เอส 300 บลูเทึ ไฮบริด มาเปิดตัวครั้งแรกในอาเซียน และ รุ่น จีแอล-คลาสส์ และ เอส-คลาสส์ บลูเทค ไฮบริด มาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำรถยนต์รุ่นใหม่ในสายการผลิตในประเทศ รุ่น เทอานา ใหม่ มาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย และนำรถยนต์รุ่นใหม่ในสายการผลิตต่างประเทศ รุ่น จูค มาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย

บริษัท โปรตอน มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำรถยนต์รุ่นใหม่ในสายการผลิตต่างประเทศ รุ่น ซูปรีมา เอส มาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย

บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำรถยนต์รุ่นใหม่ในสายการผลิตต่างประเทศ รุ่น นาโน มาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดนำรถยนต์รุ่นใหม่ในสายการผลิตในประเทศ รุ่น ยารีส มาเปิดตัวครั้งแรกในอาเซียน

บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำรถยนต์รุ่นใหม่ในสายการผลิตต่างประเทศ รุ่น วี 40 ครอสส์ มาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย

 

รางวัล “MOTOR EXPO SMART PRETTY VOTE 2013″

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มรกต พูลผล จากบูธ บีเอมดับเบิลยู

รองอันดับ 1 ได้แก่ ยุรฉัตร ชูเมือง จากบูธ ฮอนดา

รองอันดับ 2 ได้แก่ อัญญาดา รัชตารมย์ จากบูธ ซูซูกิ

 

รางวัลชนะเลิศ ขวัญใจ SOCIAL NETWORK ได้แก่ มรกต พูลผล จากบูธ บีเอมดับเบิลยู------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2557
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/1lEn7
อัพเดทล่าสุด
5 Jul 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th