บทความ

ปิดฉากยิ่งใหญ่


แม้ในช่วงเวลาจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 30″ บริเวณใกล้เคียงกับอิมแพคท์ จะมีการชุมนุมทางการเมือง (ที่ยังยืดเยื้อมาถึงช่วงที่เขียนต้นฉบับ) แต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จตามความคาดหมายของคณะผู้จัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

ผลพวงของงานนี้ ทั้งการจับสลากผู้โชคดีรายการต่างๆ รวมทั้งการมอบรางวัลใหญ่ รถยนต์ 3 คัน แก่ผู้โชคดี เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่คงปิดฉากงานอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ ถ้ายังไม่รายงานข้อมูลสถิติต่างๆ ของงานให้เรียบร้อย

 

ข้อมูลของผู้ชมงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2,000 ระเบียน มีดังต่อไปนี้ (ตัวเลขในวงเล็บ คือ ข้อมูลของงานปีก่อน)

 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏว่าสัดส่วน ชาย : หญิง ต่อ 100 ของผู้ตอบ คือ 59.0 % : 41.0 % (62.7 % : 37.3 %) กลุ่มอายุส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่ 25-34 ปี ถึง 38.0 % (38.4 %) รองลงไปได้แก่ กลุ่มอายุช่วง 35-44 ปี 25.6 % (26.0 %) 15-24 ปี 17.7 % (12.0 %) 45-54 ปี 11.2 % (14.0 %) 54 ปีขึ้นไป 6.2 % (9.0 %) ส่วนผู้ชมที่อายุต่ำกว่า 15 ปี มี 1.3 % (0.6 %) กว่าครึ่งของผู้เข้าชมงาน หรือ (57.5 %) (60.0 %) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 15.7 % (15.2 %) จบปริญญาโท 0.6 % (1.5 %) จบปริญญาเอก ขณะที่ 25.5 % (23.0 %) เรียนต่ำกว่าปริญญาตรี และ 0.7 % (0.7 %) ตอบว่าอื่นๆ

 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 42.3 % (41.5 %) เป็นลูกจ้าง/พนักงาน/ข้าราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อีก 27.6 % (31.3 %) เป็นเจ้าของกิจการ/นักธุรกิจ 8.7 % (9.0 %) เป็นผู้ทำงานวิชาชีพเฉพาะ เช่น แพทย์-พยาบาล/วิศวกร/สถาปนิก ส่วนนักศึกษาสนใจเข้ามาชมงานกัน 10.9 % (7.0 %) โดยเฉลี่ยผู้ชมของเราจัดเป็นคนมีฐานะดีพอสมควร แม้ว่า 28.9 % (25.4 %) จะมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 20,000 บาทก็ตาม แต่ 17.8 % (20.3 %) รายได้อยู่ในเกณฑ์ 20,001-30,000 บาท และ 9.2 % (10.4 %) รายได้อยู่ในเกณฑ์ 30,001-40,000 บาท ขณะที่ 9.1 % (10.1 %) รายได้มากกว่า 100,000 บาท ส่วนอีก 7.9 % (8.9 %) และ 7.0 % (5.9 %) รายได้อยู่ในเกณฑ์ 40,001-50,000 บาท และ 50,001-60,000 บาท ตามลำดับ

 

สำหรับบริษัทที่นำคำขวัญ “พลังงานสร้างสรรค์ ยานยนต์เปลี่ยนโลก” มาแสดงออกเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามของเราเทคะแนนให้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เลกซัส โดยรถรุ่นที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า มีลักษณะเข้ากันกับความหมาย “พลังงานสร้างสรรค์ ยานยนต์เปลี่ยนโลก” ที่สุด คือ รถแนวคิด ฮันเด เอชเอนดี-6 จาก บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

ส่วนบูธที่มีการตกแต่งสวยงามที่สุดตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ บูธผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ มาซดา ของ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทที่สามารถจัดชุดแต่งกายพรีเซนเตอร์ได้สอดคล้องกับคำขวัญประจำงานมากที่สุด คือ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บีเอมดับเบิลยู

 

รางวัลสุดท้ายบริษัทที่สามารถควบคุมการใช้เสียงในบูธได้ตามมาตรฐานของงานมากที่สุด ได้แก่ บริษัท ยนตรกิจ ออโตโมบิลส์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เปอโฌต์

 

ต่อมาเป็นคำถามเกี่ยวกับรถยนต์ที่ใช้อยู่ และแผนการซื้อรถในอนาคต ผู้ตอบแบบสอบถาม 60.7 % (65.4 %) มีพาหนะเป็นของตัวเอง ในจำนวนรถที่เป็นเจ้าของนั้น 52.8 % (45.3 %) เป็นเก๋ง 4 ประตู รองลงมา 7.2 % (6.7 %) เป็นเจ้าของรถกระบะ 2 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ 27.7 % (30.9 %) อยากได้รถคันใหม่เป็นเก๋ง 4 ประตู 11.5 % (7.5 %) รถกิจกรรมกลางแจ้ง 7.6 % (7.0 %) รถอเนกประสงค์ 7.3 % (4.2 %) รถสปอร์ท 6.8 % (7.0 %) รถกระบะ 2 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ 6.6 % (4.6 %) รถคูเป 2 ประตู 5.9 % (6.3 %) รถกระบะ 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ

 

มวลมหาประชาชนที่มาชมงานของเรามาจากทุกภาคของประเทศ มากที่สุด 65.4 % (65.0 %) อยู่ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล 10.9 % (11.9 %) อยู่ในภาคกลาง 8.1 % (5.9 %) จากภาคตะวันออก 6.9 % (6.7 %) จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.8 % (4.3 %) จากภาคใต้ 2.6 % (3.6 %) จากภาคตะวันตก และ 2.3 % (2.6 %) จากภาคเหนือ

 

และข้อมูลที่ยืนยันว่า “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 30″ ประสบความสำเร็จปิดฉากยิ่งใหญ่ ท่ามกลางเมืองร้อนแรง คือ ยอดผู้ชมงาน 1,367,357 คน ยอดขายรถ 41,083 คัน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนภายในงานได้กว่า 46,000 ล้านบาท !------------------------------
เรื่องโดย : ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2557
คอลัมน์ : ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/KVnLA
อัพเดทล่าสุด
5 Jul 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th