บทความ

ใส่เกียร์จอดรถอย่างถูกต้อง


ใครที่ขับรถเกียร์อัตโนมัติ คงแปลกใจเวลาปลดเกียร์จากตำแหน่ง P ไปยังตำแหน่งอื่นว่าบางครั้งก็ปลดปล่อย บางครั้งก็ฝืด ออกแรงเยอะ สาเหตุเกิดจากพื้นถนนที่ลาดเอียงและพฤติกรรมการใช้เกียร์ที่ไม่ถูกต้อง MR. MOTOR EXPO ขอแนะนำวิธีการจอดรถอย่างถูกต้องสำหรับเกียร์อัตโนมัติ และเกียร์ธรรมดา

 

รถเกียร์อัตโนมัติ เหยียบเบรค ปลดว่าง ดึงเบรคมือ ใส่เกียร์ P

หลังจากจอดรถ ให้เหยียบเบรค แล้วเลื่อนเกียร์ไปที่เกียร์ว่าง จากนั้นดึงเบรคมือ ปล่อยเท้าออกจากเบรค ช่วงนี้รถอาจขยับอยู่บ้าง จากนั้นใส่เกียร์ P แล้วจึงดับเครื่องยนต์ ถ้าใส่เกียร์ P ก่อนดึงเบรคมือ รถอาจจะไหลจนตัวกระเดื่องจากเฟืองเกียร์ขบกับเฟืองท้ายด้วยน้ำหนักของรถ เวลาปลดเกียร์จะหนักและพังเร็วส่วนวิธีปลดให้ทำสวนทางกัน คือ ต้องเหยียบเบรคก่อนปลดเกียร์ P จากนั้นปลดเบรคมือ แล้วออกไปวิ่งได้เลย

 

รถเกียร์ธรรมดา เหยียบเบรค ใส่เกียร์ว่าง ดึงเบรคมือ

รถเกียร์ธรรมดา ไม่มีอะไรมาก เมื่อจอดรถแล้วให้เหยียบเบรค แล้วใส่เกียร์ว่าง จากนั้นดึงเบรคมือขึ้น ถ้ารถยังไหลอยู่จากทางชัน ให้ดึงเบรคมือขึ้นอีกจนกว่ารถจะหยุดสนิท------------------------------
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2560
คอลัมน์ : MR. MOTOR EXPO
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/9mDBg

Follow autoinfo.co.th