บทความ

วิริยะประกันภัยฯ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ตัวแทน


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัก (มหาชน) นำตัวแทนประกันวินาศภัย เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ ภายใต้ชื่องาน “สานสัมพันธ์ตัวแทน” เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับตัวแทนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการขอบคุณตัวแทนที่ได้ทุ่มเทและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2560
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/o2IhN

Follow autoinfo.co.th