บทความ

อีซูซุ คาราวานสัญจร 2557 เส้นทางที่ 4


บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 4 ความสุข สนุกทุกเส้นทางกับ อีซูซุ คาราวานสัญจร ประจำปี 2557 เส้นทางที่ 4 ไทย (แม่สอด)-เมียนมาร์ (ย่างกุ้ง หงสา ไจทีโย) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 เพื่อสัมผัสศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต ในประเทศสหภาพพม่า

ผู้ร่วมคาราวานมารวมตัวกันที่ โรงแรม เซนทารา แม่สอด ฮิลล์ อ. แม่สอด จ. ตาก เพื่อฟังบรรยายสรุปเส้นทาง และข้อแนะนำ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าและถุงเท้า กรุณาเตรียมรองเท้าแตะ เพื่อความสะดวกในการเยี่ยมชม และห้ามสวมกางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสั้น บางแห่งมีการเก็บค่าธรรมเนียม กล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอ เวลาพม่าช้ากว่าไทย 30 นาที ภาษาราชการคือ ภาษาพม่า ตามสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ สกุลเงินที่ใช้ คือ จ๊าด

วันรุ่งขึ้น คาราวานตั้งขบวนที่โชว์รูม บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ๊ง จำกัด สาขาแม่สอด ก่อนเดินทางไปยังหน้าด่าน หลังผ่านพิธีการด้านเอกสารผ่านแดน และเข้าพม่า ประมาณ 30 นาที ถนนช่วงบนเขากำลังปรับปรุงเส้นทาง ซึ่งหลักการวันเวย์ วันเลขคู่เข้า วันเลขคี่ออก มุ่งหน้าสู่เมืองพะอัน ระยะทาง 158 กม. ใช้เวลาไป 4.30 ชม. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในโรงแรม ZWEKABIN เมืองพะอัน และเดินทางต่ออีก 293 กม. สู่เมืองย่างกุ้ง ใช้เวลา 5 ชม. กว่าจะถึงที่พักโรงแรม SKY STAR เมืองย่างกุ้ง

วันที่สองในพม่า ผู้ร่วมเดินทางเที่ยวในย่างกุ้ง เริ่มจาก เจดีย์กาบาเอ ที่หมายถึง โลกแห่งสันติสุข ในภาษาพม่า เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมด 5 ด้านด้วยกัน สร้างขึ้นโดยนายอูนุ นายก ฯ คนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎก

จากนั้นแวะไปสักการะเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งเป็นเทพที่ชาวไทยและชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมาก และนิยมมาขอพรด้วย เชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา

ช่วงบ่ายชอพพิงที่ตลาดสกอทท์ (SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดยชาวสกอทท์สมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ซื้อหาของที่ระลึก อาทิ งานไม้ แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน สามารถใช้เงินไทยได้

ชมพระนอนตาหวาน พระนอนปางพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกว่า 70 ม. อยู่ในเมืองย่างกุ้ง ซึ่งเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า คนไทยเรียกพระนอนตาหวาน

นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีมะเมีย) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีทั้งชาวพม่าและชาวต่างชาติ มานมัสการอย่างไม่ขาดสาย และเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

วันที่สาม เราออกจากย่างกุ้งไปหงสาวดี ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลา 2 ชม. ชมพระเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดีในอดีตพระธาตุมุเตา เป็นพระเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า

พระนอนชเวตาเลียว หรือ พระนอนหนุนสมบัติ พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะเมื่อปี 2533 และเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วย พระสมณโคดม (ทิศเหนือ) พระโกนาคม (ทิศใต้) พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)

หลังอาหารกลางวันที่ KYAW SWA RESTAURANT เราก็ออกเดินทางสู่ไจทีโย เพื่อมาขึ้นรถบรรทุก 6 ล้อ ไปยังพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูง เราต้องใช้เวลาประมาณ 30 นาที กว่าจะถึงที่พัก โรงแรม KYAIKHTO ในบริเวณพระธาตุ

พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีจอ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า

วันสุดท้ายในพม่า หลังจากพระธาตุอินทร์แขวน มาที่ไจทีโย ขบวนคาราวานเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองพะอัน และเข้าประเทศไทยทางแม่สอด ส่วนสื่อมวลชนเดินทางกลับมาย่างกุ้ง รับประทานอาหารกลางวันที่ PADONMAR RESTAURANT ก่อนไปท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง เดินทางกลับประเทศไทยด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG708------------------------------
เรื่องโดย : ธนสาร เสาวมล
ภาพโดย : ธนสาร เสาวมล และบริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2557
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/6s8va
อัพเดทล่าสุด
13 Aug 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th