บทความ

ผ่านมา 6 เดือน


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนมิถุนายน ปี '57 กับ '56
ตลาดโดยรวม - 30.4 %
รถยนต์นั่ง - 33.6 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) + 21.3 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) - 25.5 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ - 31.6 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ - 32.9 %
อื่นๆ - 46.1 %
เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน ปี '57 กับ '56
ตลาดโดยรวม - 40.5 %
รถยนต์นั่ง - 48.1 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) - 5.6 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) - 33.9 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ - 37.1 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ - 38.7 %
อื่นๆ - 47.3 %

 

เดือนมิถุนายน ถือเป็นเดือนสุดท้ายของการทำตลาดในช่วงครึ่งปีแรกสำหรับปี 2557 เป็นเดือนแรกของการเปลี่ยนถ่ายอำนาจการปกครอง จากระบอบประชาธิปไตยที่พรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากจะเป็นผู้นำในการบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่ตัวเองเป็นผู้กำหนดเป็นการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้นำพา มีจุดมุ่งหมายที่จะแก้วิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา จนบ่มได้ที่ พร้อมจะเดินเข้าสู่วินาทีแตกหัก ที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ขึ้น พร้อมกับการคืนความสุขให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยปราศจากการแบ่งแยกสีเสื้อ ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงยั่งยืนในอนาคตอันใกล้ เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บ้านเมืองครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย อาจจะเรียกว่าเปลี่ยนจากลบมาเป็นบวกก็ได้

แต่สำหรับธุรกิจยานยนต์ในประเทศผ่านไป 6 เดือน ยังไม่ได้รับความสุขคืนมาสำหรับฟากฝั่งของผู้ค้าผู้ขาย เพราะถึงแม้จะมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ขึ้นสู่โชว์รูมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการอัดฉีดงบประมาณสำหรับส่งเสริมการขาย ทั้งในด้านของสินเชื่อ และการแจกแถมสารพัดสารพันรายการเพื่อให้การตัดสินใจซื้อรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากสถานการณ์ที่ผู้ซื้อเป็นพระเจ้าในนาทีนี้ ทำให้ยอดรวมของการจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในประเทศปี 2557 เริ่มต้นด้วยตัวเลขยอดจำหน่ายที่เป็นสีแดงสำหรับผู้จำหน่ายมาตั้งแต่เริ่มเปิดม่านฤดูกาลค้าขายปี 2557 นี้ และยังคงติดลบสะสมต่อเนื่องมาตลอดทุกเดือน จนเมื่อผ่านเดือนมิถุนายนไปได้ บทสรุปของการจำหน่ายรถใหม่ป้ายแดงในครึ่งปีแรกนี้ว่ามียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 440,176 คัน ลดลง 40.5 % จากช่วงระยะเวลาครึ่งปีแรกของปี 2556 โดยตลาดที่มีการปรับตัวลดลงสูงสุด เป็นตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล มียอดจำหน่ายรวม 6 เดือน 176,405 คัน ลดลง 48.1 % ในขณะที่ตลาดรถพิคอัพ 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ มียอดรวมครึ่งปีแรก 175,623 คัน ลดลง 37.1 % พิคอัพ 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 13,547 คัน ปรับตัวลดลง 38.7 % รถเอสยูวี 47,329 คัน ลดลง 5.6 % รถเอมพีวี 8,077 คัน ลดลง 33.9 % และรถยนต์ประเภทอื่นๆ 19,195 คัน ลดลง 47.3 %

สำหรับรถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับ 1 ถึง 5 ในแต่ละประเภท เฉพาะในอันดับที่ 1 มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างเหมือนกัน โดยในครึ่งปีแรกนี้ ในหมวดหมู่ของพิคอัพ 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ รถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงยังคงเป็น โตโยตา โดยในตลาดพิคอัพ 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ มียอดจำหน่ายสูงสุด 66,477 คัน ครองส่วนแบ่งการตลาด 37.9 % ตามด้วย อีซูซุ 62,244 คัน ได้ส่วนแบ่งการตลาด 35.4 % มิตซูบิชิ ยังคงเส้นคงวาอยู่ในอันดับที่ 3 จำหน่ายไป 13,480 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 7.7 % อันดับ 4 ขยับขึ้นมาจากอันดับ 6 ในครึ่งปีแรกของปี 2556 สำหรับ ฟอร์ด จำหน่ายได้ 10,250 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 5.8 % และอันดับ 5 คงที่เหมือนกันสำหรับ เชฟโรเลต์ จำหน่ายไป 7,441 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 4.2 %

เฉพาะเดือนมิถุนายน เดือนสุดท้ายของการค้าการขายครึ่งปีแรก มีการซื้อขายรถยนต์ทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 73,649 คัน ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 ถึง 30.4 % รถยนต์ที่มีการซื้อขายกันเป็นปริมาณมากที่สุดยังคงเป็น โตโยตา ด้วยยอด 27,510 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 37.4 % อันดับ 2 อีซูซุ 13,398 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 18.2 % อันดับ 3 ฮอนดา 9,087 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 12.3 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 5,042 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 6.8 % และอันดับ 5 นิสสัน 4,228 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 5.7 %

พิคอัพ 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ มียอดจำหน่ายรวม 28,246 คัน ในเดือนมิถุนายน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 31.6 % 5 อันดับยอดนิยมประจำเดือน ประกอบด้วย โตโยตา 11,304 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 40.0 % อีซูซุ 10,245 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 36.3 % มิตซูบิชิ 1,888 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 6.7 % ฟอร์ด 1,565 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 5.5 % และมาซดา 1,063 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 3.8 % พิคอัพ 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ มียอดจำหน่ายรวม 2,089 คัน นำโด่งด้วยส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 39.3 % คือ โตโยตา จำหน่ายได้ 821 คัน ตามด้วยอันดับ 2 อีซูซุ 509 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 24.4 % อันดับ 3 ฟอร์ด 480 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 23.0 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 176 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.4 % และเชฟโรเลต์ 72 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 3.4 % อยู่ในอันดับ 5

สำหรับรถเอสยูวี เป็นเพียงตลาดเดียวที่มียอดจำหน่ายที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยจำหน่ายได้รวมทั้งสิ้น 6,932 คัน เพิ่มขึ้น 21.3 % ซึ่งเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มตัวของรถเอสยูวีรุ่นใหม่ หลายต่อหลายคัน อาทิ มาซดา ซีเอกซ์-5, ฟอร์ด อีโคสปอร์ท ฯลฯ รวมไปถึงการกระตุ้นรถยนต์ที่ยังอยู่ในความนิยมให้มีความนิยมมากยิ่งขึ้นอย่าง อีซูซุ มิว-เอกซ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้นำที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเดือนมิถุนายน ยังคงเป็น โตโยตา 1,672 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 24.1 % อีซูซุ เข้ามาเป็นอันดับ 2 ด้วยยอด 1,623 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 23.4 % ฟอร์ด เป็นอันดับ 3 ด้วยตัวเลข 716 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 10.3 % อันดับ 4 นิสสัน 698 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 10.1 % และอันดับ 5 ฮอนดา 628 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 9.1 %

รถเอมพีวี อันดับ 1 ของตลาดนี้เหนียวแน่นมั่นคงถาวร เป็นใครไปไม่ได้นอกจาก โตโยตา เดือนมิถุนายนมียอดจำหน่าย 538 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 41.8 % จากยอดจำหน่ายรวมทั้งตลาด 1,288 คัน อันดับ 2 ฮอนดา 285 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 22.1 % อันดับ 3 นิสสัน 155 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 12.0 % อันดับ 4 เชฟโรเลต์ 145 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 11.3 % อันดับ 5 ซูซูกิ 122 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 9.5 % สำหรับรถยนต์ประเภทอี่นๆ มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 3,288 คัน ลดลง 46.1 %

เดือนกรกฎาคม นอกเหนือจากสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนแล้ว ในเรื่องของรถยนต์ โดยเฉพาะรถพิคอัพ ซึ่งถึงเวลาแล้วสำหรับพิคอัพโมเดลใหม่ของ นิสสัน หลังจากที่ นาวารา โฉมปัจจุบันทำตลาดมาช้านาน ถึงเวลาต้องเปิดทางให้ เอนพี 300 นาวารา รุ่นใหม่ ลงสู้ศึกบ้างแล้ว แต่จะมีเสียงขานรับหนักแน่นดีมากน้อยเพียงไร ทั้งรายงานการทดสอบของทีมบรรณาธิการ และตัวเลขยอดจำหน่ายที่เกิดขึ้น เป็นคำตอบได้เป็นอย่างดี------------------------------
เรื่องโดย : ขุนสัญจร
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2557
คอลัมน์ : วิถีตลาดรถยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/aPHeM
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th