บทความ

ฮอนดา ซิที ซีเอนจี


บริษัท ฮอนด?า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด เชิญสื่อมวลชนร?วมพิสูจน?ความคุ?มค?าของ ฮอนดา ซิที ซีเอนจี ใหม? ในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2557 เส?นทางกรุงเทพ ฯ–จ. เชียงใหม? เพื่อสัมผัสกับความประหยัดของระบบแกส ซีเอนจี

กรุงเทพ ฯ–จ. เชียงใหม? “ฟอร์มูลา” พร้อม พิชัย มูลจัด GM CAR กับ อทิติ ศศิโรจน์ CAR ALL STYLE ร่วมทีม เริ่มต้นออกเดินทางจาก ศูนย?ฝ?กอบรมบริษัท ฮอนด?า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ตั้งแต่เวลา 7.22 น. ถึงจุดแวะพักที่ 1 และเติมแกส ที่ป??ม ปตท. เอนจีวี เคทีดี อ. โกรกพระ จ. นครสวรรค? ระยะทาง 223.8 กม. ใช้เวลา 3 ชม. (10.22 น.) เติมแกส 5.24 กก. ใช้เงิน 65.24 บาท

11.00 น. เดินทางต?อไปรับประทานอาหารกลางวัน ถึงร?านครัวเห็นโคน จ. กําแพงเพชร ระยะทาง 126 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที (12.30 น.) เวลา 13.00 น. ออกเดินทางไปจุดแวะพักที่ 2 และเติมแกส ที่ป??ม ปตท. เอนจีวี อ. บ?านตาก จ. ตาก ระยะทาง 85.5 กม. ใช้เวลา 1 ชม. (14.00 น.) รวมระยะ 211.5 กม. เติมแกส 11.23 กก. ใช้เงินไป 141.45 บาท

14.20 น. เดินทางออกจากปั๊มแกส อ. บ?านตาก ไป จ. เชียงใหม่ 235.5 กม. ถึงจุดสิ้นสุดการแข?งขัน และวัดปริมาณแกส ที่ป??ม ปตท. เอนจีวี อ. สารภี จ.เชียงใหม? กำหนดเวลา 3 ชม. 10 นาที แต่เราใช้เวลาไป 1 ชม. 3 นาที เติมแกส 6.79 กก. ใช้เงิน 90.90 บาท

จากกรุงเทพ ฯ มาถึง จ. เชียงใหม? 671 กม. จ่ายค่าแกสไป 298.02 บาท และเติมน้ำมันไปอีก 1.28 ลิตร คิดเป็นเงิน 46.10 บาท สรุปค่าใช้จ่ายโดยรวม 344.12 บาท ส่วนเที่ยวกลับ จ. เชียงใหม? มาถึง กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายรวม 350.44 บาท

ฮอนดา ซิที ซีเอนจี ช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายมากขึ้น จากการใช้ระบบแกส ซีเอนจี แม้ว่าถังบรรจุแกสขนาด 65 ลิตร และชุดแกสจะทำให้มีน้ำหนักตัวมากกว่ารุ่นปกติ 106-112 กก.

สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ มาตรวัดระบบแกส ซีเอนจี ยังใช้แถบแสงแสดงระดับปริมาณของแกสที่อยู่บนปุ่มสวิทช์เปิด/ปิดการทำงานในระบบแกส ซึ่งน่าจะแสดงผลพร้อมอัตราสิ้นเปลืองบนแผงหน้าปัดเดียวกับน้ำมัน จะช่วยควบคุมน้ำหนักคันเร่งได้ดีขึ้น------------------------------
เรื่องโดย : ธนสาร เสาวมล
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2557
คอลัมน์ : กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/pgYld

Follow autoinfo.co.th