บทความ

โตโยตา มอบข้าวรัชมงคลแก่กระทรวงกลาโหม


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ส่งมอบข้าวสารจากโรงสีข้าวรัชมงคล 140 ตัน แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อบริการประชาชนที่มาถวายสักการะพระโกศ พระบรมศพ

 

บริษัทฯ ได้ส่งมอบข้าวสารจากโรงสีรัชมงคล 140 ตัน แก่กระทรวงกลาโหม โดยแบ่งเป็น 65 ตัน นำไปบริการประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระโกศ พระบรมศพ และนอกจากนี้ยังร่วมกับผู้แทนจำหน่าย โตโยตา จัดเตรียมข้าวสารอีก 75 ตัน เพื่อทำอาหารแจกจ่ายให้ประชาชน พร้อมจัดทำนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเปิดโอกาสให้ โตโยตา ได้ทำงานสนองพระราชดำริในการช่วยเหลือชาวนา ด้วยการก่อตั้ง โรงสีข้าวรัชมงคล ให้เป็นโรงสีข้าวตามแบบโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา

 

บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนก่อตั้งจำนวน 60,000 บาท และพระราชทานนาม บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด โดยได้ริเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2542 เป็นต้นมา------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการข่าวธุรกิจและสังคม formula
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/6O7xa

Follow autoinfo.co.th