บทความ

รางวัลที่มหาชนตัดสิน TAQA AWARD 2016


รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม หรือ THAILAND AUTOMOTIVE QUALITY AWARD (TAQA) เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันยานยนต์ บริษัท คัสต้อม เอเซีย จำกัด บริษัท สื่อสากล จำกัด และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการที่สามารถครองใจมหาชนได้มากที่สุด โดยวัดผลจากการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้รถ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องทั่วประเทศ ครอบคลุมความพึงพอใจคุณภาพการบริการ คุณภาพแรกใช้ และบริการหลังการขาย สะท้อนความต้องการในเชิงคุณภาพ ความคุ้มค่า เสริมด้วยปัจจัยใหม่ คือ แคมเปญส่งเสริมการขาย

 

พิธีมอบรางวัล TAQA AWARD 2016 จัดขึ้น ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 IMPACT CHALLENGER เมืองทองธานี ระหว่างงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33″

 

สุกิจ ตันสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คัสต้อม เอเซีย จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้สำรวจและวิจัยความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ การบริการ และภาพลักษณ์ของบริษัทรถยี่ห้อต่างๆ จากประสบการณ์ของผู้บริโภคผู้ใช้รถตัวจริงมากกว่า 5,346 รายทั่วประเทศ โดยผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า สัดส่วนอายุของผู้ซื้อรถส่วนใหญ่จะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 40 ปี รายได้ต่อครัวเรือนโดยเฉลี่ย 60,000 บาทขึ้นไป สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถ โดยผู้บริโภคตัดสินใจจากรูปลักษณ์ภายนอกเหมาะสมกับการใช้งาน รูปลักษณ์ภายใน สมรรถนะของเครื่องยนต์ในด้านการขับขี่ การประหยัดน้ำมัน รวมไปถึงความคุ้มค่าด้านราคา

 

“รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม นับเป็นข้อมูลสำคัญ ที่ผ่านการสำรวจและศึกษา เพื่อให้ค่ายผู้ผลิตรถยนต์เข้าใจว่า ในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต ผู้บริโภคต้องการองค์ประกอบอะไรบ้างในการตัดสินใจซื้อรถ เหนืออื่นใด TAQA ยังเป็นรางวัลที่ช่วยให้บริษัทรถยนต์ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง มีกำลังใจพร้อมเป็นพลังในการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ต่อไป”

 

ในปีนี้ “โตโยตา” สามารถกวาดรางวัลมากถึง 10 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้านการขาย และรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้านบริการหลังการขาย รวมไปถึงรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์ ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางเล็ก รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลาง รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 1 ตัน แบบกระบะตอนครึ่ง 2 ประตู รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู และรถกระบะดัดแปลงอเนกประสงค์

 

นอกจากนั้น โตโยตา ยังเป็นผู้ประกอบการยานยนต์บริษัทแรกที่ได้รับรางวัล PLATINUM EXCELLENCE AWARD ด้านบริการหลังการขาย รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน ที่จะให้กับบริษัทที่ได้รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมที่ 1 ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปี

 

ด้าน “ฮอนดา” ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์ ในรถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูง และรางวัล TAQA EXCELLENCE AWARD ภาพลักษณ์ดีเด่นในด้านยี่ห้อน่าเชื่อถือ เป็นรางวัลที่ให้กับบริษัทซึ่งได้รับรางวัลที่ 1 ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี

 

“มาซดา” ได้รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล-ซิทีคาร์ รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ภาพลักษณ์ดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมและขับขี่สนุก

 

“ฟอร์ด” ได้รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์ ด้านรถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูง ขนาดเล็ก และรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้านภาพลักษณ์ดีเด่น ด้านควบคุมการขับขี่ได้ดี และรูปลักษณ์ดึงดูดใจ

 

“เมร์เซเดส-เบนซ์” ได้รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ภาพลักษณ์ดีเด่น ด้านความปลอดภัยสูง และ เทคโนโลยีระดับสูง

 

สำหรับ “อีซูซุ” และ “มิตซูบิชิ” ได้รับรายละ 1 รางวัล โดย “อีซูซุ” คว้ารางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ภาพลักษณ์ดีเด่น ด้านคุ้มค่าเงิน ส่วน “มิตซูบิชิ” คว้ารางวัล ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล-อีโคคาร์ ไปครอง

 

รางวัลด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ ในกลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นของ “ปตท.” ขณะที่ “เชลล์” ได้รางวัลประเภทน้ำมันหล่อลื่น

 

ประเภทรถจักรยานยนต์ ได้แก่ “เอ.พี. ฮอนด้าฯ” ส่วนประเภทยางรถยนต์ “บริดจ์สโตน” คว้าไปครองอีกสมัย เช่นเดียวกับฟีล์มกรองแสง และแบทเตอรีรถยนต์ ที่ “ลามินา” และ “3 เค” คว้ารางวัลไปตามลำดับ

 

นอกจากนั้น ปีนี้ยังมอบรางวัล TAQA EXCELLENCE AWARD ให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน ได้แก่ 3 เค

 

ผลรางวัล TAQA AWARD 2016

กลุ่มที่ 1 รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านการขาย

– ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

– ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

กลุ่มที่ 2 รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์ดีเด่น

– ประเภทความปลอดภัยสูง ได้แก่ เมร์เซเดส-เบนซ์

– ประเภทรูปลักษณ์ดึงดูดใจ ได้แก่ ฟอร์ด

– ประเภทสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้แก่ มาซดา

– ประเภทคุ้มค่าเงิน ได้แก่ อีซูซุ

– ประเภทยี่ห้อน่าเชื่อถือ ได้แก่ ฮอนดา

– ประเภทควบคุมการขับขี่ได้ดี ได้แก่ ฟอร์ด

– ประเภทขับขี่สนุก ได้แก่ มาซดา

– ประเภทเทคโนโลยีระดับสูง ได้แก่ เมร์เซเดส-เบนซ์

 

กลุ่มที่ 3 รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์

– ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล-อีโคคาร์ ได้แก่ มิตซูบิชิ มิราจ

– ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล-ซิทีคาร์ ได้แก่ มาซดา 2

– ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก ได้แก่ โตโยตา วีออส

– ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู ได้แก่ โตโยตา ไฮลักซ์ รีโว

– ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 1 ตัน แบบกระบะตอนครึ่ง 2 ประตู ได้แก่ โตโยตา ไฮลักซ์ รีโว

– ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางเล็ก ได้แก่ โตโยตา โคโรลลา อัลทิส

– ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลาง ได้แก่ โตโยตา แคมรี

– ประเภทรถกระบะดัดแปลงอเนกประสงค์ ได้แก่ โตโยตา ฟอร์ทูเนอร์

– ประเภทรถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูงขนาดเล็ก ได้แก่ ฟอร์ด อีโคสปอร์ท

 

กลุ่มที่ 4 รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์

– สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ ปตท.

– น้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ ปตท.

– น้ำมันหล่อลื่น ได้แก่ เชลล์

– ยางรถยนต์ ได้แก่ บริดจ์สโตน

– ฟีล์มกรองแสง ได้แก่ ลามินา

– แบทเตอรีรถยนต์ ได้แก่ 3 เค

 

กลุ่มที่ 5 รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านบริการหลังการขาย

– ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

– ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ต่อเนื่อง 5 ปี ได้แก่ 3 เค------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/qmIS5
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th