บทความ

เศรษฐกิจพอเพียง


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2517 ท่ามกลางความเบ่งบานของประชาธิปไตยหลังเหตุการณ์ “วันมหาวิปโยค” เดือนตุลาคม 2516

 

พระบรมราโชวาทเป็นความมหัศจรรย์ ที่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทในทุกปัญหาของพสกนิกร มีพระราชดำรัสเตือนให้มี “สติ” รู้ตัวว่า มีปัญหาอย่างใดที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งจะต้องใช้ “ปัญญา” ความรู้คิด ก้าวข้ามให้พ้นไป และทรงแนะนำว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางชีวิต

 

กาลครั้งนั้น 18 กรกฎาคม 2517 ทรงมีพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า

 

“…การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามระดับชั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา…”

 

“เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นตามลำดับต่อไป…”

 

“หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยาก ล้มเหลวได้ในที่สุด…”

 

ครั้นถึงคราวประเทศไทยมีปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี 2540 ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันที่ 4 ธันวาคม 2540 ว่า

 

“…การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป…”

 

และในปีต่อมาเมื่อ 4 ธันวาคม 2541 ทรงพระราชทานพระราชดำรัสว่า

 

“…พอเพียงนี้ก็มีความหมายว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหรา ก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทำให้มีความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำ สมควรที่จะปฏิบัติ…”

 

“…คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย…”

 

“…ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข…”

 

สมควรอย่างยิ่งที่ชาวไทยทั้งชาติรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม นำมาคิดด้วยสติปัญญา มองเห็นทางควรจะเป็น เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราทุกคน และแก่บ้านเมือง…!------------------------------
เรื่องโดย : สยาม เมืองยิ้ม
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มกราคม ปี 2560
คอลัมน์ : ระหว่างเพื่อน
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/kMuwe

Follow autoinfo.co.th