บทความ

ขอเป็นข้ารองบาท ทุกชาติไป


ที่สุดของพสกนิกรชาวไทย วันที่ไทยทั้งชาติไม่อยากให้มาถึงก็มาถึงจนได้ นั่นคือ แถลงการณ์การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 ยังความโศกเศร้าเสียใจน้ำตานองแผ่นดินเหลือคณานับ

 

 

การน้อมอาลัยแด่การสวรรคตของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ มิได้เกิดเพียงพสกนิกรชาวไทยเท่านั้น หากแต่นานาประเทศทั่วโลกยังร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น แด่ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ของคนไทย
 

ราษฎรนับแสนในประเทศไทยจากทั่วทุกสารทิศ มีหัวใจดวงเดียวกัน เดินทางสู่พระบรมมหาราชวังในพระนคร ไม่ว่าจะมีถิ่นพำนักอาศัยทุรกันดารไกลแสนไกลจากตัวเมือง เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 

ในกาลครั้งนี้ ความปรองดองของพี่น้องคนไทยในประเทศเกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์ ทุกคนมีหัวใจที่สะอาดด้วยความรักมอบให้กันและกันแสดงความอาทรเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันและกัน ดังเช่นวิถีไทยแต่โบราณก่อนโลกโซเชียลเข้ายึด
 

ตั้งแต่วินมอเตอร์ไซค์ รับ-ส่งฟรี จนกระทั่งหน่วยจิตอาสา แจกจ่ายสิ่งของเพื่อให้ความเพียรของเพื่อนร่วมแผ่นดินประสบผล ไม่ว่าจะเป็น ข้าวกล่อง, ข้าวเหนียวไก่ย่าง, ของว่าง ยารักษาโรค และเครื่องดื่มนานาชนิด ยกเว้น เครื่องดื่มประเภทมึนเมา ตลอดกระทั่งโรงทานของทางราชการ
 

ไม่มีประชาชนคนใด บนถนนราชดำเนินใน ริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง ย่นย่อต่อสภาพอากาศ ฝนจะตกหรือแดดจะออก ทุกคนต่างก็ปรารถนาที่จะขอใกล้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้
 

ระเบียบการเข้าไปถวายสักการะของประชาชน มีข้อจำกัดต่อจำนวนคลื่นมนุษย์ ดังเช่นที่ศาลาสหทัยสมาคม รับพสกนิกรได้เพียงครั้งละ 70 คน และในห้วงเวลาที่กำหนดไม่เกิน 16.00 น. แต่ขบวนคนไทยก็ยาวเหยียดทุกวัน มีทั้งค้างแรม และมาเข้าคิวตั้งแต่ไก่โห่
 

น่าชื่นใจที่เห็นคนไทยรักกัน และทุกคนต่างก็รู้สึกตรงกันด้วยว่า อยากจะมีชีวิตเช่นนี้ รักกันแบบนี้ตลอดไป เป็นการทำความดีเพื่อ “พ่อแห่งแผ่นดิน”
 

เนื่องในวันเสด็จนิวัตพระนคร 18 มกราคม 2504 และทรงเสด็จออกมุขเด็จพระที่นั่งอนันตสมาคมให้พสกนิกรเข้าเฝ้าเมื่อ 19 มกราคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีกระแสพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า
 

“ข้อสังเกตที่ประทับใจข้าพเจ้า ในระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศต่างๆ เหล่านี้ มีข้อหนึ่ง คือ ประเทศไหนประชาชนพลเมืองมีความสามัคคีกลมเกลียวกันดี มีระเบียบวินัยดี ประเทศนั้นก็เจริญและอยู่ในฐานะดี ยิ่งมีความสมัครสมานกลมเกลียวกันมาก ก็ยิ่งเจริญมาก
 

จึงเห็นได้ว่า ความสามัคคีกลมเกลียวกันในระหว่างคนในชาติ และความเข้าใจในการรักษาระเบียบวินัยนี้แหละ ย่อมเป็นปัจจัยอันสำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยนำประเทศชาติสู่ความวัฒนาถาวร

 

 

ข้าพเจ้าใคร่ขอฝากข้อคิดนี้ไว้แก่ท่านทั้งหลายด้วย…ฯ”

 

 

 

พระปัญญาบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ ปัญญาแห่งชาติ เมื่อได้ทรงแสดงออกมาแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคน ที่จะรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมเอามาใช้ เพื่อพ่อของเรา เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตัวของเรา และแก่บ้านเมืองของเราด้วย…------------------------------
เรื่องโดย : สยาม เมืองยิ้ม
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2559
คอลัมน์ : ระหว่างเพื่อน
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/DnON3
อัพเดทล่าสุด
8 Oct 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
2,090,000
3.
2,229,000
4.
779,000
5.
3,590,000
7.
1,316,000
8.
1,749,000
9.
1,699,000
11.
3,299,000
12.
5,399,000
13.
6,799,000
14.
3,249,000
15.
4,980,000
16.
53,500,000
18.
3,600,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th