บทความ

GREEN HANDS SPECIAL: คิด ทำ ตามคำพ่อ


บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด จับมือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จ. สระบุรี นำคณะจิตอาสา 300 คน ได้แก่ ตัวแทนพนักงานไทยบริดจสโตนฯ และครอบครัว ตัวแทนองค์กรภาครัฐท้องถิ่น นักเรียน และชาวบ้าน พร้อมด้วยสื่อมวลชน ร่วมปลูกป่า สร้างค้างสำหรับไม้เลื้อย และบ่อกักเก็บน้ำ ในโครงการ GREEN HANDS SPECIAL: คิด ทำ ตามคำพ่อ (ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ) ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จ. สระบุรี

 

โครงการ GREEN HANDS SPECIAL: คิด ทำ ตามคำพ่อ (ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการอนุรักษ์ผืนป่าอันเป็นต้นน้ำลำธาร สร้างแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับชุมชนในท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักนำทรัพยากรป่าไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นการรวมพลังจิตสาธารณะของภาคเอกชนอย่างไทยบริดจสโตนฯ ภาครัฐ และภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามภารกิจ ได้แก่ 1. สร้างบ่อกักเก็บน้ำ 2. สร้างค้างสำหรับไม้เลื้อย 3. ปลูกไม้ใช้อยู่ 4. ปลูกไม้ใช้สอย 5. ปลูกไม้ใช้กิน

 

ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กล่าวว่า “ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม ป่าที่ปลูกในวันนี้จะเป็นป่าต้นแบบให้ชุมชน เยาวชนได้เรียนรู้ เห็นความสำคัญของการรู้จักนำทรัพยากรป่าไม้มาใช้ และพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน”------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2559
คอลัมน์ : กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/2gkGM
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th