บทความ

CALTEX FUEL YOUR SCHOOL คาลเทกซ์ เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3


บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด จัดกิจกรรม CALTEX FUEL YOUR SCHOOL: คาลเทกซ์ เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของเยาวชน ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน มุ่งเน้นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 150 คน จากโรงเรียนขยายโอกาส 10 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรม เธอะ คาวาลิ คาซา รีสอร์ท

 

ซาลมาน ชาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อว่า “การศึกษา” เป็นรากฐานของการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของเด็กๆ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน รวมถึงพัฒนาชุมชนและสังคมไทยให้เข้มแข็ง จึงร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดโครงการนี้ขึ้น โดยให้ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนขยายโอกาส 10 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนละ 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ และเสนอโครงงาน แล้วนำไปถ่ายทอดต่อให้แก่สมาชิกกลุ่ม เพื่อจัดทำโครงงานส่งประกวดชิงทุนการศึกษา

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำทีมอาสาสมัครพนักงาน ผู้ประกอบการ และผู้บริหาร ร่วมทำกิจกรรมพัฒนา บูรณะซ่อมแซม โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ อ. ภาชี จ. พระนครศรีอยุธยา โดยจัดหา วัสดุอุปกรณ์ ทุนทรัพย์ หนังสือต่างๆ ที่เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กวัยประถม พร้อมบริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน และอุปกรณ์กีฬา เพื่อเอื้อต่อการ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2559
คอลัมน์ : กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/QzQH0
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th