บทความ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดศูนย์นาสาธิตรัชมงคล จ. สระบุรี


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดพิธีเปิด “ศูนย์นาสาธิตรัชมงคล” เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวนา และความยั่งยืนของชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด ณ ศูนย์ข้าวชุมชน ต. โคกสะอาด อ. หนองแซง จ. สระบุรี

 

บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาผ่านการจัดตั้งโรงสีข้าวรัชมงคล รับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาโดยไม่มุ่งหวังกำไร

 

ศูนย์นาสาธิตรัชมงคล ได้นำนวัตกรรมและความรู้อันเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลของ โตโยต้า มอเตอร์ฯ ได้แก่ ระบบการผลิตแบบ โตโยตา, วิถี โตโยตา และการไคเซน เข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการปลูกข้าว และยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้แก่ กรมการข้าว ให้คำแนะนำทางวิชาการ พร้อมสนับสนุนข้อมูลการวิจัยในด้านการปลูกข้าวที่เหมาะสม และบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว

 

โครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 5 เดือน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม โดยจัดทำแปลงนาสาธิต 4 แปลง แปลงละ 1 ไร่ เลือกใช้พันธุ์ข้าวเจ๊กเชย อันเป็นข้าวพื้นเมืองประจำ อ. หนองแซง จ. สระบุรี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษที่ผลิตได้เฉพาะใน จ. สระบุรี

 

ผู้ร่วมโครงการจะได้ศึกษากระบวนการทำนาที่นำนวัตกรรมและองค์ความรู้จาก โตโยต้า มอเตอร์ฯ เข้าไปช่วย โดยเน้นการทำนาแบบมีกำไร กระตุ้นให้ชาวนารู้ถึงต้นทุนกระบวนการผลิตของตัวเอง และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้

 

เป้าหมายคือการเพิ่มผลผลิตต่อไร่มากกว่า 25 % และลดต้นทุนในกระบวนการผลิตกว่า 20 % นอกจากนี้ ข้าวรัชมงคลฯ ยังมีแผนต่อยอดผ่านการศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีการปลูกข้าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น ศึกษาลักษณะรูปทรงพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าว เป็นต้น------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2559
คอลัมน์ : กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Na80Z
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th