บทความ

ซูเพอร์บอร์ด


“ผู้ตรวจการแผ่นดิน” เสนอ 5 แนวทาง แก้ปัญหาการจราจรใน กทม. ซึ่งผมขอนำมาถ่ายทอด และ แนบความคิดเห็นต่อท้าย ดังนี้

 

1. จัดตั้งอาสาจราจร ทำหน้าที่สอดส่องดูแล และรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนกฎจราจรของผู้ใช้รถให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย

ความเห็นของผม : รปภ. ตามทางเข้าออกห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และ อาคารสำนักงานใหญ่ๆ ก็สร้างปัญหามากพอแล้วครับ กวดขันให้ตำรวจจราจรออกมาทำหน้าที่อย่างแข็งขัน ไม่หลบตากแอร์อยู่ในป้อมดีกว่า

 

2. ควบคุมอัตราค่าโดยสารจักรยานยนต์รับจ้าง ให้เป็นมาตรฐาน เหมาะสม และ เป็นธรรมเสมอกันทุกจุดบริการ ตลอดจนป้องกันอย่างจริงจังไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบประชาชน ด้วยการเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตรา

ความเห็นของผม : ดีครับ แต่ไม่ช่วยอะไร เพราะทุกวันนี้ พี่วินเรียกเท่าไหร่ก็ต้องไปอยู่แล้ว

 

3. ให้ กทม. เร่งสำรวจหาทางเชื่อมต่อถนนซอย และเส้นทางลัด เพิ่มเติม หรืออาจพิจารณาเวนคืนพื้นที่ซอยบางสายที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัด ช่วยย่นระยะเดินทาง และลดปริมาณรถยนต์บนถนนสายหลัก

ความเห็นของผม : รู้สึกช่วงนี้ผู้ว่าจะไม่สะดวกนะครับ

 

4. สำรวจคลองเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางเดินเรือโดยสาร เนื่องจากประชาชนนิยมเดินทางทางเรือเพิ่มขึ้น แต่ยังมีเส้นทางจำกัดอยู่เพียงสองสายคือ แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองแสนแสบ

ความเห็นของผม : กทม. พยายามเพิ่มคลองอยู่เป็นระยะครับ เช่น คลอง (ถนน) รัชดาภิเษก, คลอง (ถนน) สุขุมวิท, คลอง (ถนน) ลาดพร้าว ฯลฯ

 

5. เสนอให้จัดตั้ง คณะกรรมการนโยบายการคมนาคมระดับสูง หรือซูเพอร์บอร์ด เนื่องจากพบว่ามีความไม่ชัดเจนในระดับนโยบาย เป็นเหตุให้โครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรหลายโครงการไม่มีข้อสรุป ต้องชะลอการดำเนินงาน หรือศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจหลายครั้ง ทำให้รัฐสูญเสียงบประมาณจำนวนมาก ฉะนั้นต้องมีแผนงานมาจากส่วนกลาง พร้อมประสานให้แต่ละหน่วยทำงานสอดคล้องกัน

ความเห็นของผม : แนวคิดเก่าแก่ ยากจะเป็นจริง เพราะตกลงกันไม่ได้ว่า ใครใหญ่กว่าใคร และถึงรู้ว่าใครใหญ่ ก็ไม่ได้แปลว่าจะ (มีปัญญา) แก้ปัญหาสำเร็จ ไม่เชื่อลองถามพี่ป้อม ประธานซูเพอร์บอร์ดป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ดูได้ครับ------------------------------
เรื่องโดย : สายยศ สุวรรณหงษ์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2559
คอลัมน์ : บทบรรณาธิการ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/HOZ7Q

Follow autoinfo.co.th