บทความ

ชีวิตขาดปัญญา


บ้านเมืองเราขณะนี้ มีปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย เกี่ยวกับพุทธบริษัท เป็นภาพที่มองไม่ออกว่าจะยุติลงอย่างไร สถานใด
ปัญหาของเรื่องนี้อยู่ที่การรักษาพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นประเด็นเดียวของพุทธบริษัททั้ง 4 ซึ่งต้องการรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ยอมแม้สละอวัยวะตนเพื่อรักษาพระพุทธศาสนา

 

ความเป็นพุทธบริษัทของผู้คนทุกวันนี้ มีปัญหาเพราะหูเบา แทนที่จะเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า กลับเชื่อคำอ้าง เชื่อคำชักจูง เกิดหวั่นไหว และเกิดความไขว้เขวจนเกิดปัญหา

 

เป็นชีวิตพุทธบริษัทที่ขาดซึ่งปัญญา น่าสมเพชมาก

 

การที่คนเราจะเข้าถึงเรื่องใดๆ ความเข้าใจต้องมาก่อนด้วยปัญญา ด้วยสติสัมปชัญญะ เช่นเดียวกัน ถ้าเราต้องการเป็นพุทธบริษัทที่ดี เราจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ว่า

 

พระองค์จะปรินิพพานก็ต่อเมื่อพุทธบริษัททั้ง 4 (ภิกษุ, ภิกษุณี, อุบาสก และอุบาสิกา) มีคุณสมบัติทั้ง 3 คือ

– มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติถูกต้อง

– มีน้ำใจเมตตาเผื่อแผ่ให้ความรู้ในธรรมแก่ผู้อื่น ด้วยความสามารถ

– และด้วยความสามารถเช่นกัน ชี้แจงแก้ไขคำกล่าวร้ายหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากพระพุทธศาสนา

 

พระพุทธศาสนา เป็นเสรีภาพแก่ทุกคน ไม่มีการบังคับ ดังจะเห็นได้จากการที่พระพุทธศาสนาอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้มากกว่า 2,500 ปีนั้น ก็เพราะอยู่มาด้วยความเมตตา พระพุทธศาสนาไม่เคยบังคับให้ใครต้องเชื่อและปฏิบัติ

 

ดังนี้ ชีวิตของเราจึงไม่ควรขาดสติปัญญา ต้องใช้ปัญญาเพื่อความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะรู้และเข้าใจในพระศาสนา

 

เสรีภาพแห่งพระพุทธศาสนา เป็นเสรีภาพแห่งปัญญาท่ามกลางบรรยากาศของความเมตตาแห่งพระศาสนานั้น

 

ความสำคัญอีกประการหนึ่ง เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งนอกจากปฏิบัติศาสนกิจตามวัตรแล้ว ยังเป็นผู้มีหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนอุบาสก อุบาสิกา โดยไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาท

 

ทว่า สิ่งที่สามารถทำลายระบบนี้ได้ก็อยู่ที่ปัญญา หากขาดปัญญาการฉวยโอกาสหาผลประโยชน์จากศรัทธาของอุบาสก อุบาสิกาก็จะเกิดขึ้น เป็นการทำลายหลักการที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา

 

วิธีเข้าถึงพระพุทธเจ้าไม่ยากเลย ขอเพียงมีปัญญามองเห็นหลักธรรมก็จะมองเห็นพระพุทธองค์

 

ถ้าจะขอบใจวัดพระธรรมกาย ก็คงขอบใจที่วัดพระธรรมกายบันดาลให้อุบาสก และอุบาสิกา มีปัญญาเกิดขึ้นเป็นความสว่างแห่งชีวิต…!?------------------------------
เรื่องโดย : สยาม เมืองยิ้ม
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2559
คอลัมน์ : ระหว่างเพื่อน
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/OhmJN
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th